Công văn 969/BHXH-QLT

Công văn 969/BHXH-QLT năm 2019 thực hiện quy chế cấp mã số bảo hiểm xã hội cho người tham gia theo Quyết định 346/QĐ-BHXH do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 969/BHXH-QLT 2019 cấp mã số bảo hiểm xã hội


BẢO HIM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI
TP. H CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 969/BHXH-QLT
V/v thực hiện quy chế cấp mã s bo him xã hội cho người tham gia theo Quyết định s 346/QĐ-BHXH

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 5 năm 2019

 

Kính gửi:

- Các đơn vị sdụng lao động trên địa bàn TP. H Chí Minh;
- Đại lý thu bo hiểm xã hội, bảo him y tế;
- Cơ sgiáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Thực hiện chỉ đạo của Tng Giám đốc Bảo him xã hội (BHXH) Việt Nam tại Quyết định số 346/QĐ-BHXH ngày 28/3/2019 ban hành quy chế quản lý và cấp mã số BHXH cho người tham gia BHXH, bo him y tế (BHYT).

BHXH Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; các đại lý thu BHXH, BHYT; các cơ sgiáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân (gọi chung là cơ quan qun lý đối tượng) thực hin theo hướng dẫn như sau:

Khi quan qun lý đối tượng có phát sinh tăng mới đi tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN, bo him tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (BHTNLĐ BNN) thì hướng dẫn người tham gia vào trang thông tin điện tử BHXH Việt Nam http://baohiemxahoi.gov.vn để tra cu mã s BHXH.

1. Trường hợp khi tra cứu thấy mã số BHXH trùng khớp thông tin về họ tên, ngày sinh, giới tính, tnh/huyện/xã nơi khai sinh thì ghi mã số và đầy đủ thông tin vào mẫu Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mu TK1-TS)

Căn cứ vào mẫu TK1-TS cơ quan quản lý đối tượng kê khai đầy đủ chính xác mã s BHXH vào Mu D02-TS; Mu D03-TS; Mu D05-TS gửi cho cơ quan BHXH kèm phụ lục thành viên hộ gia đình.

2. Trường hợp chưa có mã số BHXH: hướng dẫn người tham gia kê khai đy đủ thông tin vào mẫu TK1-TS và phụ lục thành viên hộ gia đình.

Khi lập Mu D02-TS, Mu D03-TS, Mu D05-TS gửi cơ quan BHXH phải gửi kèm phụ lục thành viên hộ gia đình.

Lưu ý: Nếu cơ quan qun lý đối tượng không kê khai đầy đủ thông tin vào mu TK1-TS và phụ lục thành vn hộ gia đình thì cơ quan BHXH strả hồ sơ để người tham gia và cơ quan quản lý đi tượng kê khai bổ sung.

Yêu cầu các cơ quan quản lý đối tượng thực hiện theo đúng quy đnh trên đây, trường hợp có vướng mc, kiến nghị, liên hệ BHXH Thành phố H Chí Minh (phòng Qun lý thu) để được giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc, các Phó GĐ (để b/c);
- Các phòng nghiệp vụ;
- BHXH quận - huyện;
- Website BHXH TPHCM;
- Lưu: VT, QLT (Thi).

GIÁM ĐỐC
Phan Văn Mến

 

Thuộc tính Công văn 969/BHXH-QLT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu969/BHXH-QLT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/05/2019
Ngày hiệu lực09/05/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 phút trước

Lược đồ Công văn 969/BHXH-QLT 2019 cấp mã số bảo hiểm xã hội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 969/BHXH-QLT 2019 cấp mã số bảo hiểm xã hội
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu969/BHXH-QLT
        Cơ quan ban hànhBảo hiểm xã hội Việt Nam
        Người kýPhan Văn Mến
        Ngày ban hành09/05/2019
        Ngày hiệu lực09/05/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 phút trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 969/BHXH-QLT 2019 cấp mã số bảo hiểm xã hội

             Lịch sử hiệu lực Công văn 969/BHXH-QLT 2019 cấp mã số bảo hiểm xã hội

             • 09/05/2019

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 09/05/2019

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực