Công văn 9692/TCHQ-GSQL

Công văn 9692/TCHQ-GSQL năm 2016 vướng mắc về quản lý hàng hóa của doanh nghiệp chế xuất sản xuất đưa vào nội địa tham dự hội chợ, triển lãm, giới thiệu sản phẩm do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 9692/TCHQ-GSQL hàng hóa doanh nghiệp chế xuất vào nội địa hội chợ triển lãm giới thiệu 2016


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9692/TCHQ-GSQL
V/v một số vướng mắc về quản lý hàng hóa của DNCX sản xuất đưa vào nội địa tham dự hội chợ, triển lãm, giới thiệu sản phẩm

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2016

 

Kính gửi: Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh.

Trả lời công văn số 1866/HQHCM-GSQL ngày 21/07/2016 của Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh về việc ghi tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về địa điểm làm thủ tục đối với hàng hóa của doanh nghiệp chế xuất (DNCX) đưa vào nội địa tham dự hội chợ, triển lãm, giới thiệu sản phẩm:

Tại Khoản 3, Điều 53 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định địa điểm làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa tham dự hội chợ, triển lãm, giới thiệu sản phẩm tại Chi cục Hải quan nơi có hội chợ, triển lãm, giới thiệu sản phẩm. Để quản lý tập trung, căn cứ quy định tại Điều 84 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015, đề nghị Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh giao nhiệm vụ cho Chi cục Hải quan quản lý DNCX làm thủ tục đối với hàng hóa của DNCX tham dự hội chợ, triển lãm, giới thiệu sản phẩm.

2. Về quyền của DNCX:

- Công văn số 147/GSQL-GQ2 ngày 27/01/2016 trả lời Công ty TNHH Almine Việt Nam căn cứ theo quy định tại Nghị định số 108/2006/NĐ-CP hiện nay Nghị định số 108/2006/NĐ-CP đã được thay thế bởi Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ.

- Trường hợp DNCX đưa hàng hóa do doanh nghiệp sản xuất vào nội địa để tham dự hội chợ, triển lãm, giới thiệu sản phẩm và bán hàng hóa tại hội chợ, triển lãm thì thủ tục hải quan đối với:

+ Hàng hóa tham dự hội chợ, triển lãm, giới thiệu sản phẩm: Thực hiện theo quy định tại Điều 53 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ và Điều 84 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính.

+ Hàng hóa tạm nhập vào nội địa tham dự hội chợ, triển lãm, giới thiệu sản phẩm sau đó bán tại hội chợ, triển lãm, giới thiệu sản phẩm: Đề nghị Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh căn cứ quy định tại Điều 136, Điều 137 Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/06/2005, Khoản 6 Điều 53 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP và Điều 21 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính để hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hóa bán tại hội chợ.

- Hàng hóa tạm nhập vào nội địa tham dự hội chợ, triển lãm, giới thiệu sản phẩm không bán tại hội chợ, triển lãm, giới thiệu sản phẩm: Phải làm thủ tục tái xuất hết theo quy định tại Khoản 4a Điều 53 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP.

3. Về vướng mắc liên quan đến hiệu lực văn bản pháp luật:

Nghị định số 29/2008/NĐ-CP và Nghị định số 164/2013/NĐ-CP do Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì xây dựng trình Chính phủ ban hành và hiện chưa có văn bản nào bãi bỏ hiệu lực của hai văn bản này.

Hiện nay, Nghị định số 114/2015/NĐ-CP ngày 09/11/2015 của Chính phủ có sửa đổi, bổ sung Điều 21 Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/03/2008 và Nghị định số 164/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ.

Tổng cục Hải quan trả lời Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Thuộc tính Công văn 9692/TCHQ-GSQL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu9692/TCHQ-GSQL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/10/2016
Ngày hiệu lực10/10/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước

Lược đồ Công văn 9692/TCHQ-GSQL hàng hóa doanh nghiệp chế xuất vào nội địa hội chợ triển lãm giới thiệu 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 9692/TCHQ-GSQL hàng hóa doanh nghiệp chế xuất vào nội địa hội chợ triển lãm giới thiệu 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu9692/TCHQ-GSQL
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýVũ Ngọc Anh
        Ngày ban hành10/10/2016
        Ngày hiệu lực10/10/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 9692/TCHQ-GSQL hàng hóa doanh nghiệp chế xuất vào nội địa hội chợ triển lãm giới thiệu 2016

           Lịch sử hiệu lực Công văn 9692/TCHQ-GSQL hàng hóa doanh nghiệp chế xuất vào nội địa hội chợ triển lãm giới thiệu 2016

           • 10/10/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 10/10/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực