Công văn 9715/CT-TTHT

Công văn 9715/CT-TTHT năm 2016 về chính sách thuế đối với chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 9715/CT-TTHT chi phí được trừ xác định thu nhập chịu thuế doanh nghiệp Hồ Chí Minh 2016


TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9715/CT-TTHT
V/v: Chính sách thuế

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 10 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty TNHH Inter Bond
Địa chỉ: số 01 Trương Đình Hợi, quận 4, TP. Hồ Chí Minh
MST: 0313135245

Trả lời văn thư số 02-2016-IB/CV-CT ngày 17/08/2016 và văn thư số 02-2016-IB/CV-CT ngày 07/09/2016 của Công ty về chính sách thuế, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

- Căn cứ Điểm a, Khoản 7, Điều 3 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 sửa đổi, bổ sung Điểm b, Khoản 1, Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định nguyên tắc lập hóa đơn GTGT:

“Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động...”.

- Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng (GTGT):

+ Tại Khoản 1, Điều 5 quy định các khoản không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT:

“Tổ chức, cá nhân nhận các khoản thu về bồi thường bằng tiền (bao gồm cả tiền bồi thường về đất và tài sản trên đất khi bị thu hồi đất theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền), tiền thưởng, tiền hỗ trợ, tiền chuyển nhượng quyền phát thải và các khoản thu tài chính khác.

Cơ sở kinh doanh khi nhận khoản tiền thu về bồi thường, tiền thưởng, tiền hỗ trợ nhận được, tiền chuyển nhượng quyền phát thải và các khoản thu tài chính khác thì lập chứng từ thu theo quy định. Đối với cơ sở kinh doanh chi tiền, căn cứ mục đích chi để lập chứng từ chi tiền.

Trường hợp bồi thường bằng hàng hóa, dịch vụ, cơ sở bồi thường phải lập hóa đơn và kê khai, tính, nộp thuế GTGT như đối với bán hàng hóa, dịch vụ; cơ sở nhận bồi thường kê khai, khấu trừ theo quy định.

Trường hợp cơ sở kinh doanh nhận tiền của tổ chức, cá nhân để thực hiện dịch vụ cho tổ chức, cá nhân như sửa chữa, bảo hành, khuyến mại, quảng cáo thì phải kê khai, nộp thuế theo quy định.

...”.

+ Tại Khoản 5, Điều 7 quy định giá tính thuế GTGT đối với hàng hóa cho, biếu, tặng:

“Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại theo quy định của pháp luật về thương mại, giá tính thuế được xác định bằng không (0); trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại nhưng không thực hiện theo quy định của pháp luật về thương mại thì phải kê khai, tính nộp thuế như hàng hóa, dịch vụ dùng để tiêu dùng nội bộ, biếu, tặng, cho.

...”.

- Căn cứ Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN);

Trường hợp Công ty theo trình bày: Ngày 21/06/2016, Công ty ký Hợp đồng phân phối với Công ty TNHH Một Thành viên Đặng Ngọc Hưng (Công ty DNH) số 11-HĐPP/DNH-INBOND để làm Nhà phân phối sản phẩm dầu nhờn nhập khẩu cho Công ty DNH tại TP. Hồ Chí Minh. Ngày 22/06/2016, Công ty tiếp tục ký Hợp đồng Hỗ trợ tiếp thị với Công ty DNH số 01-MAP/DNH_INBOND để thực hiện chương trình đầu tư trang thiết bị cho các Đại lý mua sản phẩm dầu nhớt từ Công ty. Theo thỏa thuận tại Hợp đồng tiếp thị, Công ty ký thỏa thuận đầu tư cho các Đại lý một số trang thiết bị (phục vụ nhu cầu sử dụng dầu nhớt) và Đại lý cam kết hàng tháng sẽ mua dầu nhớt từ Công ty với số lượng nhất định.

- Khi Công ty mua máy móc thiết bị để lắp đặt tại các Đại lý có hóa đơn GTGT thì số thuế GTGT đầu vào ghi trên hóa đơn GTGT, Công ty được kê khai khấu trừ (nếu đáp ứng đủ điều kiện khấu trừ). Khi xuất máy móc thiết bị để lắp đặt tại các Đại lý, Công ty phải lập hóa đơn GTGT, tính và kê khai nộp thuế GTGT theo quy định. Giá trị máy móc thiết bị trang bị cho các Đại lý (nếu đủ điều kiện tính vào chi phí) Công ty được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

- Định kỳ Công ty DNH thanh toán lại tiền cho Công ty thì khi nhận tiền, Công ty phải lập hóa đơn GTGT, kê khai nộp thuế theo quy định.

- Công ty không phải kê khai, nộp thuế hộ cho các Đại lý nhận được Khoản hỗ trợ tiếp thị này.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng Pháp chế;
- CCT quận 4;
- Lưu: (TTHT,VT)
2148-19795442/2016-pdhoa

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga

 

Thuộc tính Công văn 9715/CT-TTHT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu9715/CT-TTHT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/10/2016
Ngày hiệu lực10/10/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 9715/CT-TTHT chi phí được trừ xác định thu nhập chịu thuế doanh nghiệp Hồ Chí Minh 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 9715/CT-TTHT chi phí được trừ xác định thu nhập chịu thuế doanh nghiệp Hồ Chí Minh 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu9715/CT-TTHT
        Cơ quan ban hànhCục thuế thành phố Hồ Chí Minh
        Người kýTrần Thị Lệ Nga
        Ngày ban hành10/10/2016
        Ngày hiệu lực10/10/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 9715/CT-TTHT chi phí được trừ xác định thu nhập chịu thuế doanh nghiệp Hồ Chí Minh 2016

            Lịch sử hiệu lực Công văn 9715/CT-TTHT chi phí được trừ xác định thu nhập chịu thuế doanh nghiệp Hồ Chí Minh 2016

            • 10/10/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 10/10/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực