Công văn 98/VPCP-NN

Công văn 98/VPCP-NN năm 2019 về phê duyệt Đề án điều tra, đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đối với quỹ đất nông nghiệp dành cho công ích và quỹ đất chưa sử dụng của Ủy ban nhân dân cấp xã trên phạm vi cả nước do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 98/VPCP-NN 2019 điều tra đánh giá quản lý sử dụng đối với quỹ đất nông nghiệp công ích


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 98/VPCP-NN
V/v phê duyệt Đề án điều tra, đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đối với quỹ đất nông nghiệp dành cho công ích và quỹ đất chưa sử dụng của UBND cấp xã trên phạm vi cả nước

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2019

 

Kính gửi: B Tài nguyên và Môi trường.

Về đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 106/TTr-BTNMT ngày 25 tháng 12 năm 2018 về việc phê duyệt Đề án điều tra, đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đối vi quỹ đất nông nghiệp dành cho công ích và quỹ đất chưa sử dụng của Ủy ban nhân dân cấp xã trên phạm vi cả nước, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường lấy ý kiến của các cơ quan có liên quan, hoàn thiện dự thảo trước khi trình cấp có thẩm quyền theo quy định, bảo đảm hoàn thiện hệ thống hồ sơ đất đai của cả nước theo hướng sử dụng đất đai minh bạch, đúng mục đích, hiệu quả.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTg;
- Các Bộ: NN&PTNT, KHĐT, TC;
- VPCP: BTCN, các PCN,
các Vụ: KTTH, CN, V.I, NC, QHĐP; TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, NN (3b). THANH

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Cao Lục

 

Thuộc tính Công văn 98/VPCP-NN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu98/VPCP-NN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/01/2019
Ngày hiệu lực05/01/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 ngày trước

Lược đồ Công văn 98/VPCP-NN 2019 điều tra đánh giá quản lý sử dụng đối với quỹ đất nông nghiệp công ích


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 98/VPCP-NN 2019 điều tra đánh giá quản lý sử dụng đối với quỹ đất nông nghiệp công ích
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu98/VPCP-NN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Cao Lục
        Ngày ban hành05/01/2019
        Ngày hiệu lực05/01/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 ngày trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 98/VPCP-NN 2019 điều tra đánh giá quản lý sử dụng đối với quỹ đất nông nghiệp công ích

              Lịch sử hiệu lực Công văn 98/VPCP-NN 2019 điều tra đánh giá quản lý sử dụng đối với quỹ đất nông nghiệp công ích

              • 05/01/2019

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 05/01/2019

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực