Công văn 985/TTg-CN

Công văn 985/TTg-CN năm 2019 về lập Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Mũi Né do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 985/TTg-CN 2019 về lập Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Mũi Né


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 985/TTg-CN
V/v lập Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Mũi Né.

Hà Nội, ngày 09 tháng 8 năm 2019

 

Kính gửi:

- Bộ Xây dựng;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận.

Về đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Mũi Né (văn bản số 2029/UBND-ĐTQH ngày 10 tháng 6 năm 2019), ý kiến của các Bộ: Xây dựng (văn bản số 1480/BXD-QHKT ngày 25 tháng 6 năm 2019), Văn hóa, Thể thao và Du lịch (văn bản số 2808/BVHTTDL-KHTC ngày 19 tháng 7 năm 2019), Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 4416/BKHĐT-KTDV ngày 27 tháng 6 năm 2019), Tư pháp (văn bản số 2319/BTP-PLDSKT ngày 24 tháng 6 năm 2019) về việc lập Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Mũi Né, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Giao y ban nhân dân tỉnh Bình Thuận chịu trách nhiệm t chức thực hiện lập Quy hoạch chung xây dựng Khu Du lịch quốc gia Mũi Né, Bộ Xây dựng tổ chức thẩm định Quy hoạch; trên cơ sở đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định theo quy định của pháp luật./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: KH&ĐT, VH, TT&DL, TC, TP;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: NN, KGVX, PL;
- Lưu: VT, CN (2b) Nghĩa

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trịnh Đình Dũng

 

Thuộc tính Công văn 985/TTg-CN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu985/TTg-CN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/08/2019
Ngày hiệu lực09/08/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtTuần trước
(14/08/2019)

Lược đồ Công văn 985/TTg-CN 2019 về lập Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Mũi Né


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 985/TTg-CN 2019 về lập Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Mũi Né
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu985/TTg-CN
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýTrịnh Đình Dũng
        Ngày ban hành09/08/2019
        Ngày hiệu lực09/08/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtTuần trước
        (14/08/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 985/TTg-CN 2019 về lập Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Mũi Né

              Lịch sử hiệu lực Công văn 985/TTg-CN 2019 về lập Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Mũi Né

              • 09/08/2019

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 09/08/2019

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực