Công văn 9858/VPCP-KGVX

Công văn 9858/VPCP-KGVX năm 2016 về tình hình trẻ em là con của phụ nữ Việt Nam kết hôn với người nước ngoài trở về sinh sống tại Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 9858/VPCP-KGVX trẻ em con phụ nữ Việt kết hôn người nước ngoài trở về sống tại Việt Nam 2016


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9858/VPCP-KGVX
V/v tình hình trẻ em là con của phụ nữ Việt Nam kết hôn với người nước ngoài trở về sinh sống tại Việt Nam

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2016

 

Kính gửi:

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Bộ Tư pháp;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Công an;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Bộ Y tế;
- Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Báo cáo số 88/BC-LĐTBXH ngày 11/10/2016 về tình hình trẻ em là con của phụ nữ Việt Nam kết hôn với người nước ngoài trở về sinh sống tại Việt Nam, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam có ý kiến như sau:

1. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm các nhiệm vụ được giao trong Thông báo số 133/TB-VPCP ngày 06 tháng 6 năm 2001 tại Hội nghị toàn quốc về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài.

2. Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các Bộ: Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an, Ngoại giao và các cơ quan liên quan rà soát, đánh giá giải quyết các vấn đề về quốc tịch, hộ tịch bảo đảm thực hiện quyền đối với trẻ em là con của công dân Việt Nam với người nước ngoài cư trú tại Việt Nam.

3. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Bộ: Tư pháp, Công an, Ngoại giao, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và các cơ quan liên quan nghiên cứu đề xuất giải pháp tổng thể thực thi chính sách đối với trẻ em là con của phụ nữ kết hôn với người nước ngoài trở về Việt Nam sinh sống bảo đảm phù hợp với các quy định của pháp luật về trẻ em; bảo đảm quyền được sinh sống, học tập, khám chữa bệnh đối với trẻ em. Phối hợp với Trung ương Hội Phụ nữ Việt Nam tổ chức các biện pháp hỗ trợ tạo công ăn việc làm ổn định cho những phụ nữ kết hôn với người nước ngoài trở về sinh sống ở Việt Nam.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan, địa phương biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP (để phối hợp thực hiện);
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, TGĐ Cổng TTĐT;
các Vụ: PL, V.III, NC, TH;
- Lưu: VT, KGVX (03).PL.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

Thuộc tính Công văn 9858/VPCP-KGVX

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu9858/VPCP-KGVX
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/11/2016
Ngày hiệu lực16/11/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Quyền dân sự
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 9858/VPCP-KGVX trẻ em con phụ nữ Việt kết hôn người nước ngoài trở về sống tại Việt Nam 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 9858/VPCP-KGVX trẻ em con phụ nữ Việt kết hôn người nước ngoài trở về sống tại Việt Nam 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu9858/VPCP-KGVX
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Văn Tùng
        Ngày ban hành16/11/2016
        Ngày hiệu lực16/11/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Quyền dân sự
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 9858/VPCP-KGVX trẻ em con phụ nữ Việt kết hôn người nước ngoài trở về sống tại Việt Nam 2016

             Lịch sử hiệu lực Công văn 9858/VPCP-KGVX trẻ em con phụ nữ Việt kết hôn người nước ngoài trở về sống tại Việt Nam 2016

             • 16/11/2016

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 16/11/2016

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực