Công văn 99/QLD-ĐK

Công văn 99/QLD-ĐK năm 2018 về công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký do Cục Quản lý Dược ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 99/QLD-ĐK 2018 nguyên liệu làm thuốc nhập khẩu không phải thực hiện cấp phép


BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 99/QLD-ĐK
V/v công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khu của thuc trong nước đã được cấp SĐK

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2018

 

Kính gửi: Các cơ sở đăng ký, sản xuất thuốc trong nước.

Căn cứ Luật dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016;

Căn cứ Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017;

Căn cứ công văn số 12362/QLD-ĐK ngày 16/8/2017 của Cục Quản lý Dược về việc thay đổi bổ sung đối với thuốc sản xuất trong nước đã được cấp số đăng ký;

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu theo danh mục đính kèm.

Danh mục nguyên liệu làm thuốc được công bố nêu trên đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược tại địa chỉ: www.dav.gov.vn.

Cục Quản lý Dược thông báo để các công ty sản xuất biết và thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. Trương Quốc Cường (để b/c);
- Các Phó Cục trưởng (để b/c);
- TP.ĐKT Nguyễn Huy Hùng (để b/c);
- Phòng QLKDD (để phối hợp);
- Tổng Cục Hải Quan (để phối hợp);
- Website Cục QLD;
- Lưu: VT, ĐK (Chi).

TUQ. CỤC TRƯỞNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐĂNG KÝ THUỐC
Đỗ Minh Hùng

 

DANH MỤC

NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC ĐỂ SẢN XUẤT THUỐC THEO HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THUỐC ĐÃ CÓ GIẤY ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH THUỐC TẠI VIỆT NAM ĐƯỢC NHẬP KHẨU KHÔNG PHẢI THỰC HIỆN CẤP PHÉP NHẬP KHẨU
(Đính kèm Công văn s: 99/QLD-ĐK ngày 08/01/2018 của Cục Quản lý Dược)

STT

Tên thuốc

Số giấy đăng ký lưu hành thuốc

Ngày hết hiệu lực của giấy đăng ký lưu hành

Tên cơ sở sản xuất thuốc

Tên nguyên liệu làm thuốc

TCCL của nguyên liệu

Tên cơ sở sản xuất nguyên liệu

Địa chỉ cơ sở sn xuất nguyên liệu

Tên nước sản xuất nguyên liệu

1

Vitamin C -DNA

VD-21945-14

08/12/2019

Công ty cổ phần Dược - VTYT Nghệ An

Acid Ascorbic

BP 2013

DSM Jiangshan Pharmaceutical (Jiangsu) Co., Ltd

No.61, Jiangshan road, JingJiang, Jiangsu

China

2

Vitamin B6

VD-20932-14

12/06/2019

Công ty cổ phần Dược - VTYT Nghệ An

Pyridoxin Hydroclorid (Pyridoxme Hydrochloride)

BP 2015

Jiangxi Tianxin Pharmaceutical Co., Ltd.

Le’anjiang Industrial Zone, Leping, Jiangxi, 333300

China

3

Vitamin B1

VD-20930-14

12/06/2019

Công ty cổ phần Dược - VTYT Nghệ An

Thiamin mononitrat (Thiamine mononitrate)

BP 2013

Jiangxi Tianxin Pharmaceutical Co., Ltd.

Le’anjiang Industrial Zone, Leping, Jiangxi, 333300

China

4

Berberin

VD-22573-15

26/05/2020

Công ty cổ phần Dược - VTYT Nghệ An

Berberin clorid (Berberine Hydrochloride)

JP 16

Northeast pharmaceutical Group Co., LTD.

No. 37 Zhonggong Bel street, Tiexi District, Shenyang

China

5

Gerdogyl

VD-22574-15

26/05/2020

Công ty cổ phần Dược - VTYT Nghệ An

Acetyl Spiramycin (*)

CP 2010

Topfond Pharmaceutical Co., Ltd.

No.2 Guangming Road Zhumadian Henan

China

(*) Thay đổi tên cơ sở sản xuất dược chất từ Henan Topfond Pharmaceutical Co., Ltd (Địa ch: No. 2 Guangming Road Zhumadian Henan China) theo công văn s 12362/QLD-ĐK ngày 16/8/2017.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 99/QLD-ĐK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu99/QLD-ĐK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/01/2018
Ngày hiệu lực08/01/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 99/QLD-ĐK

Lược đồ Công văn 99/QLD-ĐK 2018 nguyên liệu làm thuốc nhập khẩu không phải thực hiện cấp phép


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 99/QLD-ĐK 2018 nguyên liệu làm thuốc nhập khẩu không phải thực hiện cấp phép
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu99/QLD-ĐK
        Cơ quan ban hànhCục Quản lý dược
        Người kýĐỗ Minh Hùng
        Ngày ban hành08/01/2018
        Ngày hiệu lực08/01/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 99/QLD-ĐK 2018 nguyên liệu làm thuốc nhập khẩu không phải thực hiện cấp phép

             Lịch sử hiệu lực Công văn 99/QLD-ĐK 2018 nguyên liệu làm thuốc nhập khẩu không phải thực hiện cấp phép

             • 08/01/2018

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 08/01/2018

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực