Công văn 997/TCHQ-GSQL

Công văn 997/TCHQ-GSQL năm 2017 về C/O mẫu D có hóa đơn thương mại do bên thứ ba phát hành do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 997/TCHQ-GSQL CO mẫu D có hóa đơn thương mại do bên thứ ba phát hành 2017


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 997/TCHQ-GSQL
V/v C/O mẫu D có hóa đơn thương mại do bên thứ ba phát hành

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2017

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Trên cơ sở kết quả Phiên họp Tiểu ban Quy tắc xuất xứ ASEAN lần thứ 22, các nước thành viên ASEAN đã thống nhất về cách hiểu trường hợp C/O có hóa đơn thương mại do bên thứ ba phát hành theo quy tắc xuất xứ trong khuôn khổ Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN, Tổng cục Hải quan hướng dẫn như sau:

1. Đối với các C/O mẫu D được cấp kể từ ngày 1/11/2016, trường hợp người sản xuất và công ty phát hành hóa đơn có trụ sở cùng một quốc gia thì không phải đánh dấu vào mục “hóa đơn bên thứ ba” trên ô số 13. Số và ngày tháng hóa đơn thương mại, tên công ty phát hành hóa đơn phải được khai báo trên C/O.

2. Đối với các C/O mẫu D được cấp trước ngày 1/11/2016, thực hiện theo hướng dẫn tại Điểm 1, công văn số 4573/TCHQ-GSQL ngày 31/7/2009 về cách hiểu đối với trường hợp hóa đơn nước thứ ba. Trường hp gặp vướng mắc liên quan đến tính hợp lệ của các C/O mẫu D được cấp không đúng quy định tại công văn số 4573/TCHQ-GSQL đề nghị gửi báo cáo lên Tổng cục Hải quan để được hướng dẫn.

3. Đối với các C/O mẫu D hóa đơn bán hàng được phát hành bởi một công ty có trụ sở tại một nước thứ ba không phải là Nước thành viên hoặc bởi một nhà xuất khẩu ASEAN đại diện cho công ty đó, thực hiện theo đúng quy định tại Điều 23, Phụ lục 7, Thông tư số 22/2016/TT-BCT ngày 3/10/2016.

Tổng cục Hải quan hướng dẫn để các đơn vị thực hiện thống nhất./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3 bản).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Thuộc tính Công văn 997/TCHQ-GSQL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu997/TCHQ-GSQL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/02/2017
Ngày hiệu lực20/02/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Xuất nhập khẩu, Kế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 997/TCHQ-GSQL CO mẫu D có hóa đơn thương mại do bên thứ ba phát hành 2017


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 997/TCHQ-GSQL CO mẫu D có hóa đơn thương mại do bên thứ ba phát hành 2017
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu997/TCHQ-GSQL
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýVũ Ngọc Anh
        Ngày ban hành20/02/2017
        Ngày hiệu lực20/02/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Xuất nhập khẩu, Kế toán - Kiểm toán
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 997/TCHQ-GSQL CO mẫu D có hóa đơn thương mại do bên thứ ba phát hành 2017

           Lịch sử hiệu lực Công văn 997/TCHQ-GSQL CO mẫu D có hóa đơn thương mại do bên thứ ba phát hành 2017

           • 20/02/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 20/02/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực