Công văn 999/TXNK-CST

Công văn 999/TXNK-CST năm 2016 về hoàn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa tái xuất quá thời hạn 365 ngày do Cục thuế xuất nhập khẩu ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 999/TXNK-CST hoàn thuế nhập khẩu hàng hóa tái xuất quá thời hạn 365 ngày 2016


TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 999/TXNK-CST
V/v hoàn thuế nhập khẩu

Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2016

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.

Cục Thuế xuất nhập khẩu nhận được công văn số 1024/HQHCM-TXNK ngày 27/4/2016 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh đề nghị hướng dẫn xử lý thuế đối với hàng hóa tái xuất quá thời hạn 365 ngày của Công ty TNHH Lốp xe Goodyear Việt Nam. Về vấn đề này, Cục Thuế xuất nhập khẩu có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 8 Điều 113 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính thì hàng hóa nhập khẩu nhưng phải tái xuất trả lại chủ hàng nước ngoài hoặc tái xuất sang nước thứ ba hoặc tái xuất vào khu phi thuế quan (để sử dụng trong khu phi thuế quan hoặc xuất khẩu ra nước ngoài) được xét hoàn lại thuế nhập khẩu đã nộp tương ứng với số lượng hàng thực tế tái xuất và không phải nộp thuế xuất khẩu nếu hàng hóa được tái xuất ra nước ngoài hoặc tái xuất vào khu phi thuế quan trong thời hạn tối đa ba trăm sáu mười lăm ngày kể từ ngày thực tế nhập khẩu.

Trường hợp Công ty TNHH Lốp xe Goodyear Việt Nam tái xuất hàng hóa trả lại chủ hàng nước ngoài quá thời hạn ba trăm sáu mười lăm ngày kể từ ngày thực tế nhập khẩu thì không được xét hoàn lại thuế nhập khẩu.

Cục Thuế xuất nhập khẩu thông báo để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, CST (3).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 999/TXNK-CST

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu999/TXNK-CST
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/05/2016
Ngày hiệu lực30/05/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 999/TXNK-CST hoàn thuế nhập khẩu hàng hóa tái xuất quá thời hạn 365 ngày 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 999/TXNK-CST hoàn thuế nhập khẩu hàng hóa tái xuất quá thời hạn 365 ngày 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu999/TXNK-CST
        Cơ quan ban hànhCục thuế xuất nhập khẩu
        Người kýNguyễn Ngọc Hưng
        Ngày ban hành30/05/2016
        Ngày hiệu lực30/05/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 999/TXNK-CST hoàn thuế nhập khẩu hàng hóa tái xuất quá thời hạn 365 ngày 2016

            Lịch sử hiệu lực Công văn 999/TXNK-CST hoàn thuế nhập khẩu hàng hóa tái xuất quá thời hạn 365 ngày 2016

            • 30/05/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 30/05/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực