Văn bản pháp luật, Chủ tịch nước, Phan Văn Khải

Tìm thấy 1 văn bản phù hợp.