Văn bản pháp luật, Chủ tịch nước, Vla-đi-mia Vô-rô-nin

Tìm thấy 1 văn bản phù hợp.