Văn bản pháp luật, Phạm Bình Minh, Chưa có hiệu lực

Tìm thấy văn bản phù hợp.