Hướng dẫn 171/HD-TLĐ

Hướng dẫn 171/HD-TLĐ nội dung hoạt động trọng tâm của Ủy ban kiểm tra công đoàn các cấp năm 2017 do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Hướng dẫn 171/HD-TLĐ nội dung hoạt động trọng tâm Ủy ban kiểm tra công đoàn các cấp 2017


TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 171/HD-TLĐ

Hà Nội, ngày 15 tháng 02 năm 2017

 

HƯỚNG DẪN

MỘT SỐ NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÂM CỦA ỦY BAN KIỂM TRA CÔNG ĐOÀN CÁC CẤP NĂM 2017

Kính gửi: Liên đoàn Lao động tỉnh, TP, Công đoàn ngành TW, Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn

Năm 2017 là năm diễn ra Đại hội công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, năm vì lợi ích của đoàn viên công đoàn, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh, TP, Công đoàn ngành Trung ương, Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn chỉ đạo ủy ban kiểm tra công đoàn các cấp chú trọng một số nội dung trọng tâm như sau:

1. Rà soát kiểm tra việc triển khai các văn bản, chính sách liên quan đến lợi ích thiết thực cho đoàn viên công đoàn, theo chỉ đạo của Tổng Liên đoàn;

2. Việc điều chỉnh giao dự toán trong việc giảm tỉ trọng 10% chi hành chính chi hoạt động phong trào tại các cấp công đoàn để tạo nguồn kinh phí cho đầu tư xây dựng các thiết chế của công đoàn phục vụ đoàn viên, công nhân, lao động các khu công nghiệp, khu chế xuất theo tinh thần Nghị quyết số 9c/NQ-BCH ngày 26/10/2016 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn;

3. Tiến hành kiểm tra cùng cấp việc thu, phân phối, sử dụng, quản lý tài chính tài sản công đoàn trước khi gửi báo cáo quyết toán về Tổng Liên đoàn;

4. Chủ động tham gia với Ban tài chính kiểm tra việc quản lý tài chính tài sản đối với các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp công đoàn theo tinh thần Chỉ thị số 03/CT-ĐCT ngày 08/2/2017 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn.

5. Tham mưu đề xuất với ban chấp hành, ban thường vụ công đoàn cùng cấp chuẩn bị nhân sự ủy ban kiểm tra khóa mới đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn theo Nghị quyết số 06b/NQ-BCH ngày 03/8/2015 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn về Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động ủy ban kiểm tra công đoàn;

6. Tham mưu giúp ban chấp hành, ban thường vụ triển khai thực hiện văn bản Hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn về việc giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo liên quan đến đại biểu Đại hội công đoàn các cấp và Đại hội XII Công đoàn Việt Nam;

7. Chú trọng xây dựng báo cáo hoạt động ủy ban kiểm tra công đoàn các cấp nhiệm kỳ, báo cáo ủy ban kiểm tra công đoàn cấp trên trực tiếp và phục vụ cho đại hội công đoàn cấp mình.

8. Ngoài các nội dung trọng tâm nêu trên, ủy ban kiểm tra công đoàn các cấp thực hiện tốt các nội dung Chương trình công tác (theo Báo cáo số 08/BC-UBKT ngày 20/01/2017 của ủy ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn) đã được Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn thông qua tại kỳ họp thứ 9 năm 2017.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, Liên đoàn Lao động các tỉnh, TP, Công đoàn ngành Trung ương, Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn thường xuyên thông tin, báo cáo kết quả công tác kiểm tra về Tổng Liên đoàn (qua Ủy ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn) để kịp thời tổng hợp báo cáo, xem xét giải quyết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ủy viên UBKT TLĐ;
- Lưu VP và UBKT TLĐ.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Trần Thanh Hải

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 171/HD-TLĐ

Loại văn bảnHướng dẫn
Số hiệu171/HD-TLĐ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/02/2017
Ngày hiệu lực15/02/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 171/HD-TLĐ

Lược đồ Hướng dẫn 171/HD-TLĐ nội dung hoạt động trọng tâm Ủy ban kiểm tra công đoàn các cấp 2017


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Hướng dẫn 171/HD-TLĐ nội dung hoạt động trọng tâm Ủy ban kiểm tra công đoàn các cấp 2017
        Loại văn bảnHướng dẫn
        Số hiệu171/HD-TLĐ
        Cơ quan ban hànhTổng liên đoàn Lao động Việt Nam
        Người kýTrần Thanh Hải
        Ngày ban hành15/02/2017
        Ngày hiệu lực15/02/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Hướng dẫn 171/HD-TLĐ nội dung hoạt động trọng tâm Ủy ban kiểm tra công đoàn các cấp 2017

           Lịch sử hiệu lực Hướng dẫn 171/HD-TLĐ nội dung hoạt động trọng tâm Ủy ban kiểm tra công đoàn các cấp 2017

           • 15/02/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 15/02/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực