Văn bản khác 09/KH-UBND

Kế hoạch 09/KH-UBND về triển khai công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2018 do thành phố Hải Phòng ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 09/KH-UBND 2018 triển khai công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông Hải Phòng


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/KH-UBND

Hải Phòng, ngày 12 tháng 01 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI CÔNG TÁC ĐẢM BẢO TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG NĂM 2018

Thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông; Nghị quyết số 88/NQ-CP ngày 24/8/2011 của Chính phủ về tăng cường thực hiện các giải pháp trọng tâm bảo đảm TTATGT, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch triển khai công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2018 với chủ đề “An toàn giao thông cho trẻ em”, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH

1. Nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, xây dựng văn hóa giao thông trong mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thanh, thiếu niên;

2. Tiếp tục giảm tai nạn giao thông (TNGT) từ 5-10% cả 3 tiêu chí số vụ, số người chết, bị thương; giảm tỷ lệ thương vong do TNGT đối với trẻ em 10% so với năm 2017;

3. Khắc phục ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố.

II. YÊU CẦU

1. Chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp trên toàn thành phố, từ cấp thành phố, quận, huyện, xã, phường, thị trấn ngay từ tháng đầu, quý đầu và cả năm 2018;

2. Xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể từng nhiệm vụ, từng hoạt động, phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị;

3. Phổ biến, quán triệt nhiệm vụ đến từng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; gắn trách nhiệm của cá nhân người đứng đầu với kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của các cơ quan, đơn vị thực thi công vụ;

4. Tăng cường ứng dụng khoa học và công nghệ trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trước hết là chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành vận tải; điều khiển giao thông; giám sát, phát hiện và xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông.

III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa; Nghị quyết số 88/NQ-CP ngày 24/8/2011 của Chính phủ về tăng cường thực hiện các giải pháp trọng tâm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

2. Tiếp tục xây dựng văn hóa giao thông cho toàn xã hội:

Đổi mới phương pháp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, gắn liền giữa học lý thuyết với thực hành về văn hóa giao thông và đưa vào chương trình chính khóa trong hệ thống giáo dục phổ thông, từ cấp Tiểu học đến Trung học phổ thông; có kế hoạch truyền thông về văn hóa giao thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên mạng xã hội và những môi trường thông tin phù hợp với nhu cầu và thị hiếu của thanh, thiếu niên; phát huy sức mạnh của các đoàn thể chính trị-xã hội, tổ chức tôn giáo, hiệp hội nghề nghiệp; xây dựng các tiểu phẩm văn hóa, nghệ thuật dân tộc để tuyên truyền về văn hóa giao thông.

3. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động thực thi công vụ, chú trọng các khâu quản lý kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải, đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe, đăng ký, đăng kiểm phương tiện giao thông.

4. Nghiên cứu, tổ chức giao thông khoa học, hợp lý, phù hợp với cơ sở hạ tầng giao thông; tiếp tục rà soát, lắp đặt hệ thống biển báo giao thông phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu giao thông đường bộ; thường xuyên rà soát và khắc phục kịp thời các vị trí mất an toàn giao thông; đẩy mạnh công tác thanh tra, tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông;

5. Phát triển hệ thống vận tải công cộng, khối lượng lớn trong đô thị và kết nối vùng, nâng cao năng lực, chất lượng dịch vụ xe buýt trong các đô thị; tổ chức quản lý các tuyến xe khách liên tỉnh với lộ trình, tần suất, thời gian biểu chạy xe, trật tự xe trên đường ổn định, điểm dừng đỗ rõ ràng với đầy đủ thông tin để thu hút hành khách đi lại bằng dịch vụ công cộng, giảm mức độ sử dụng phương tiện cá nhân.

Nâng cao năng lực, chất lượng dịch vụ vận tải đường thủy nội địa giảm áp lực cho vận tải đường bộ;

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban An toàn giao thông thành phố

- Tiếp tục phối hợp với các Sở, ngành, địa phương và các đơn vị tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông; tiếp tục thực hiện kế hoạch tuyên truyền và xử lý nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới giai đoạn 2015-2020; Kế hoạch xây dựng văn hóa giao thông giai đoạn 2016-2020; tuyên truyền về các giải pháp thực hiện chủ đề Năm An toàn giao thông 2018.

- Xây dựng kế hoạch chuyên đề tuyên truyền, vận động gắn với giám sát thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông bám sát chủ đề Năm An toàn giao thông 2018, chuyên đề an toàn giao thông cho người đi xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện và các chuyên đề phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương; đẩy mạnh phối hợp với các Sở, ngành, đoàn thể về an toàn giao thông, phát huy hiệu quả các chuyên mục An toàn giao thông của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng, Kênh Phát thanh giao thông, Báo Hải Phòng, Báo An ninh Hải Phòng và các Báo, Đài Trung ương khác.

- Tổ chức hoạt động tuyên truyền theo chủ đề: an toàn cho người đi xe mô tô; kiểm soát tốc độ; kiểm soát tải trọng xe; kiểm soát uống rượu bia đối với lái xe; an toàn đường ngang đường sắt; an toàn bến khách ngang sông; sản xuất các sản phẩm truyền thông (phóng sự, thông điệp, áp phích, pano, tờ rơi...) để tuyên truyền thống nhất trên toàn thành phố.

- Tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông”; phong trào xây dựng “Doanh nghiệp vận tải an toàn”, “Lái xe an toàn” năm 2018, phát động giải thưởng “Vô lăng vàng” lần thứ 5; và giải thưởng báo chí viết về An toàn giao thông năm 2018.

- Tổ chức hội nghị sơ kết, tổng kết về an toàn giao thông theo quý, 6 tháng, năm để kiểm điểm, đánh giá kết quả triển khai thực hiện.

- Tổ chức các đoàn kiểm tra, đôn đốc công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông hàng quý tại các địa phương có tai nạn giao thông tăng, tình hình giao thông phức tạp.

2. Sở Giao thông vận tải:

- Tập trung triển khai bảo đảm tiến độ, chất lượng các dự án xây dựng công trình giao thông, đặc biệt chú trọng đối với các dự án trọng điểm; tăng cường rà soát, xử lý các điểm tiềm ẩn mất an toàn giao thông trên hệ thống đường bộ của thành phố; cắm biển cảnh báo nguy hiểm trên tất cả các điểm giao cắt đường bộ với đường sắt trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ; rà soát, điều chỉnh biển báo hiệu đường bộ theo tiêu chuẩn QCVN41:2016/BGTVT.

- Tiếp tục triển khai thực hiện các quy hoạch, đề án liên quan đến hoạt động vận tải

- Tiếp tục triển khai thực hiện các đề án liên quan đến công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

- Tiếp tục kiểm tra việc thực hiện quy định pháp luật về an toàn giao thông đối với các đơn vị kinh doanh vận tải, trước hết là các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng ô tô và phương tiện thủy nội địa và đơn vị vận tải hàng hóa đường bộ có xe ô tô tải trên 7 tấn chưa kiểm tra trong giai đoạn 2013-2017; tăng cường kiểm tra, ngăn chặn việc chở hàng cấm, vật liệu dễ cháy, nổ trên phương tiện chở khách; khám sức khoẻ định kỳ cho toàn bộ lái xe, có kiểm tra dấu hiệu sử dụng ma túy; tổ chức tốt công tác vận tải phục vụ hành khách trong dịp Tết Nguyên đán 2018.

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao hiệu quả khai thác dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình để xử lý các hành vi vi phạm về tốc độ, về hành trình của chủ xe, lái xe, đặc biệt là đối với xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách hợp đồng và du lịch;

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành trong các lĩnh vực: kiểm soát tải trọng phương tiện đường bộ; điều kiện kinh doanh vận tải và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ, đường thủy nội địa; đăng kiểm phương tiện; đào tạo, cấp bằng, chứng chỉ chuyên môn, công tác quản lý, bảo trì công trình đường bộ, đường thủy nội địa.

- Siết chặt quản lý đối với các phương tiện thủy nội địa chở khách ngang sông, chở khách du lịch, tàu cao tốc cánh ngầm.

- Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các quận, huyện, Công an thành phố và các đơn vị liên quan đề xuất quy định nhằm siết chặt quản lý hoạt động của xe thô sơ, xe gắn máy, xe môtô hai bánh, xe môtô ba bánh và các loại xe tương tự trên địa bàn thành phố.

3. Công an thành phố

- Tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc lực lượng Công an thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông”; Chỉ thị số 02/CT-BCA ngày 03/4/2015 của Bộ Công an về "Tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông của lực lượng Công an trong tình hình mới”.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông gắn với hoạt động tuần tra kiểm soát; triển khai cuộc vận động xây dựng phong trào "Văn hóa giao thông với bình yên sông nước” gắn với thực hiện Chỉ thị 23/CT-TTg ngày 5/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

- Tiếp tục tăng cường tuần tra kiểm soát, chú trọng tuần tra lưu động, mô hình tổ tuần tra phối hợp cảnh sát giao thông với các lực lượng cảnh sát khác; xử lý vi phạm về trật tự, an toàn giao thông trên lĩnh giao thông đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa theo các chuyên đề; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm quy định về trật tự, an toàn giao thông.... Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về trật tự, an toàn giao thông có dấu hiệu tội phạm, nhất là các vụ tai nạn giao thông gây hậu quả nghiêm trọng trở lên. Gắn và xử lý trách nhiệm người đứng đầu của từng đơn vị theo địa bàn được phân công phụ trách.

- Tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm buôn lậu, sản xuất hàng giả đối với các loại xe máy điện, xe đạp điện, mũ bảo hiểm dành cho người đi xe mô tô, xe gắn máy.

- Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông phối hợp với lực lượng Thanh tra Sở Giao thông vận tải và chính quyền địa phương tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm chở hàng quá tải của lái xe, chủ xe ô tô tải, đặc biệt là xe chở công-ten-nơ, vật liệu xây dựng; kiểm tra, xử lý vi phạm chở quá tải đối với phương tiện thủy nội địa.

- Tổ chức lực lượng phối hợp thực hiện nhiệm vụ khảo sát, kiến nghị xử lý các bất hợp lý trong tổ chức giao thông; đề xuất giải quyết các “điểm đen” tai nạn giao thông; thực hiện các giải pháp khắc phục ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố.

4. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Chỉ đạo phòng giáo dục các quận, huyện, các cơ sở giáo dục tăng cường thực hiện biện pháp tuyên truyền, giáo dục kiến thức an toàn giao thông năm học 2018-2019; xây dựng kế hoạch triển khai năm an toàn giao thông 2018 với chủ đề “An toàn giao thông cho trẻ em” trong hệ thống giáo dục và phát động “Tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh tới trường- tháng 9/2018.

- Tiếp tục triển khai bộ tài liệu “Văn hóa giao thông” cho học sinh tiểu học, trung học cơ sở đến phòng giáo dục các quận, huyện; phối hợp với Ban An toàn giao thông thành phố và các đơn vị liên quan tổ chức cuộc thi “Giao thông học đường” năm học 2018-2019 cho học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông.

5. Sở Y tế

- Đẩy mạnh triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 26/2014/TTLT-BYT-BCA ngày 23/7/2014 của liên Bộ: Y tế - Công an quy định về việc xét nghiệm nồng độ cồn trong máu người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ; Thông tư quy định về kiểm tra, xét nghiệm chất kích thích thần kinh bị cấm đối với người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ; Thông tư số 49/2016/BYT ngày 30/12/2016 của Bộ Y tế quy định về tổ chức và hoạt động cấp cứu tai nạn giao thông trên đường bộ cao tốc.

- Tổ chức tập huấn phổ biến kiến thức về sơ cấp cứu ban đầu cho người bị tai nạn giao thông cho đội ngũ lái xe taxi, xe chở khách và tình nguyện viên.

- Phối hợp chặt chẽ trong công tác thống kê tai nạn giao thông; hàng quý có báo cáo số nạn nhân vi phạm nồng độ cồn, vi phạm chất gây kích thích khi cấp cứu tai nạn giao thông tại bệnh viện.

- Chỉ đạo Phòng Y tế, các Trung tâm Y tế tăng cường biện pháp nâng cao chất lượng công tác khám sức khỏe đối với lái xe, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm trong tổ chức thực hiện.

6. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo, đài trung ương và địa phương tăng thời lượng, đổi mới cách thức, xây dựng chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về đảm bảo an toàn giao thông. Trong đó tập trung tuyên truyền theo chủ đề năm 2018 hưởng ứng Chương trình “Thập kỷ hành động vì an toàn giao thông đường bộ 2011-2020” của Liên hợp quốc và Kế hoạch năm an toàn giao thông 2018 với chủ đề “An toàn giao thông cho trẻ em”.

- Triển khai Đề án tuyên truyền an toàn giao thông trên các phương tiện thông tin đại chúng giai đoạn 2016-2020; tập huấn nâng cao kỹ năng, kiến thức viết tuyên truyền về bảo đảm an toàn giao thông cho phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí; tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề “Văn hóa giao thông qua góc nhìn báo chí”; tổ chức Hội thi Thông tin lưu động tuyên truyền về an toàn giao thông; sản xuất các tiểu phẩm truyền thanh tuyên truyền về an toàn giao thông phát thanh và phát sóng trên sóng phát thanh thành phố; sản xuất phóng sự chính luận nhằm phân tích các nguyên nhân, hậu quả, giải pháp, chế tài, vv... đăng bài trên phương tiện thông tin đại chúng. In sao đĩa về các chương trình tiểu phẩm truyền thanh gửi hệ thống Đài truyền thanh cơ sở (cấp huyện, cấp xã) để tuyên truyền.

7. Bộ Chỉ huy quân sự thành phố, Bộ Chỉ huy bộ đội biên phòng Hải Phòng:

- Tăng cường hoạt động tuần tra kiểm soát, duy trì nghiêm việc chấp hành các quy định pháp luật, điều lệnh, điều lệ của Quân đội đối với người điều khiển phương tiện quân sự, nhất là thực hiện quy định của pháp luật về nồng độ cồn, về tốc độ và quy định về tải trọng khi tham gia giao thông, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về trật tự, an toàn giao thông gây hậu quả nghiêm trọng.

- Chỉ đạo các doanh nghiệp quân đội, phối hợp với các cơ quan chức năng ngoài Nhà nước hoàn thiện việc chuyển đổi biển số cho các xe ô tô doanh nghiệp làm kinh tế. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan chuyên ngành phối hợp chặt chẽ với lực lượng Cảnh sát giao thông tăng cường hoạt động tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm về trật tự, an toàn giao thông; xử lý nghiêm các đối tượng sử dụng giấy tờ giả, biển số giả phương tiện quân sự hoạt động trái phép.

- Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật trật tự, an toàn giao thông trong toàn quân, duy trì và phát huy, nhân rộng các mô hình xây dựng địa bàn điểm về trật tự, an toàn giao thông.

8. Sở Công Thương:

Chỉ đạo cơ quan quản lý thị trường các địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh các loại xe máy điện, xe đạp điện và mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe gắn máy.

9. Sở Văn hóa và Thể thao:

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông đề xuất quy định khi quảng cáo rượu, bia phải gắn kèm nội dung cảnh báo tác hại của việc lạm dụng rượu, bia đối với sức khỏe và nguy cơ xảy ra tai nạn nếu điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

- Phối hợp với các cơ quan thành viên của Ban An toàn giao thông tuyên truyền “Văn hóa giao thông” đến người tham gia giao thông.

10. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố:

Xây dựng chương trình hành động cụ thể để triển khai thực hiện chủ đề “An toàn giao thông cho trẻ em"; đổi mới hình thức và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động thanh, thiếu nhi chấp hành pháp luật an toàn giao thông; tăng cường hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Thanh niên với văn hóa giao thông”.

11. Các Sở, ngành, đoàn thể, các cơ quan thành viên của Ban An toàn giao thông thành phố, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn thành phố:

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông (TTATGT) để nâng cao ý thức tự giác của người tham gia giao thông, đặc biệt đẩy mạnh tuyên truyền đến tận cơ sở, phường, xã, thị trấn. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia bảo đảm TTATGT. Phát huy vai trò của Hội Nông dân thành phố, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố trong việc tuyên truyền nâng cao nhận thức người dân trên địa bàn nông thôn trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về TTATGT. Liên đoàn Lao động thành phố tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, vận động công nhân, viên chức, lao động tự giác chấp hành pháp luật TTATGT.

12. Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng, Báo Hải Phòng, Báo An ninh Hải Phòng, Kênh Phát thanh giao thông:

Tăng cường và nâng cao hiệu quả các chuyên mục, chương trình, nội dung về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, thường xuyên phát sóng các thông điệp về an toàn giao thông; sắp xếp, bố trí thời gian phát sóng chương trình ATGT vào buổi tối để thu hút người xem.

13. Ủy ban nhân dân các quận, huyện:

Căn cứ điều kiện thực tế của địa phương và nội dung của Kế hoạch này, xây dựng kế hoạch bảo đảm TTATGT năm 2018 theo chủ đề Năm an toàn giao thông 2018 với chủ đề “An toàn giao thông cho trẻ em”, tổ chức triển khai thực hiện.

Đề nghị các Sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan tổ chức triển khai thực hiện, đồng thời định kỳ theo quý, 06 tháng, cả năm đánh giá kết quả thực hiện, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố qua Ban An toàn giao thông thành phố./.

 

 

Nơi nhận:
- UBATGT QG;
- CT, PCT TT Nguyễn Xuân Bình;
- Các Sở, Ban, ngành TP;
- Ban ATGT TP;
- UBMTTQVN TP và các đoàn thể;
- UBND các quận, huyện;
- Đài PT&TH HP, Báo HP, Báo ANHP, Kênh phát thanh giao thông HP;
- CVP, PCVP Bùi Bá Sơn;
- Các Phòng: XD, GT&CT, KTGS&TĐKT, TH;
- CV: GT3;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Bình

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 09/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu09/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/01/2018
Ngày hiệu lực12/01/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 09/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 09/KH-UBND 2018 triển khai công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông Hải Phòng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 09/KH-UBND 2018 triển khai công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông Hải Phòng
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu09/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hải Phòng
        Người kýNguyễn Xuân Bình
        Ngày ban hành12/01/2018
        Ngày hiệu lực12/01/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 09/KH-UBND 2018 triển khai công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông Hải Phòng

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 09/KH-UBND 2018 triển khai công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông Hải Phòng

           • 12/01/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 12/01/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực