Văn bản khác 124/KH-UBND

Kế hoạch 124/KH-UBND tổ chức hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Giáp Ngọ (2014) do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 124/KH-UBND hoạt động mừng Đảng mừng Xuân Giáp Ngọ (2014) Thừa Thiên Huế


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 124/KH-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 18 tháng 12 năm 2013

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG MỪNG ĐẢNG, MỪNG XUÂN GIÁP NGỌ (2014)

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Ôn lại truyền thống vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam trong suốt 84 năm đấu tranh cách mạng giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ tổ quốc (1930-2014).

2. Tạo không khí vui tươi, phấn khởi mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Giáp Ngọ; mừng thắng lợi về những thành tựu kinh tế - xã hội của quê hương đạt được trong năm 2013, góp phần thực hiện thành công Kết luận số 48-KL/TW ngày 25/5/2009 của Bộ Chính trị, sớm đưa tỉnh Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

3. Biểu dương và phát huy những thành quả về kinh tế - xã hội đã đạt được; lập thành tích chào mừng những sự kiện diễn ra trong năm 2014: 84 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2014) 39 năm Ngày giải phóng quê hương Thừa Thiên Huế, giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2014), Festival Huế lần thứ 8-2014, 60 năm Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954-07/5/2014), 124 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2014), 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2014)...

4. Tiếp tục tuyên truyền việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Kết luận 48-KL/TW ngày 25/5/2009 của Bộ Chính trị gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; chăm lo đời sống cho gia đình chính sách, người có công và các đối tượng xã hội, đảm bảo không để xảy ra tình trạng thiếu đói.

5. Giữ vững an ninh quốc phòng và trật tự an toàn xã hội.

6. Các hoạt động được tổ chức phải đảm bảo vui tươi, phấn khởi, an toàn, tiết kiệm và mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc.

II. NỘI DUNG CÁC HOẠT ĐỘNG

1. Về công tác tuyên truyền

a) Nội dung tuyên truyền:

- Chào mừng kỷ niệm 84 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

- Mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Giáp Ngọ, mừng thắng lợi của công cuộc đổi mới đất nước.

- Phát động phong trào thi đua quyết tâm phấn đấu thực hiện nhiệm vụ kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2014 ngay từ những ngày đu, tháng đầu, quý đu của năm.

- Tổ chức thắng lợi đợt giao quân đầu năm 2014, thực hiện tốt nhiệm vụ an ninh, quốc phòng.

- Tiếp tục đẩy mnh tuyên truyền việc thực hiện Kết luận số 48-KL/TW ngày 25/5/2009 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thừa Thiên Huế, đô thị Huế đến năm 2020, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, các Nghị quyết của Tỉnh ủy về xây dựng Thừa Thiên Huế xứng tầm là Trung tâm y tế chuyên sâu, trung tâm văn hóa du lịch đặc sắc, trung tâm khoa học và công nghệ, trung tâm giáo dục đào tạo đa ngành chất lượng cao... tạo tiền đề vững chắc đưa tỉnh Thừa Thiên Huế thành thành phố trực thuộc Trung ương.

- Đẩy mạnh tuyên truyền về Festival Huế lần thứ 8-2014.

b) Hình thức tổ chức:

- Trang trí khẩu hiệu, panô, biểu ngữ, treo cờ tại những nơi công cộng, các cơ quan công sở, các doanh nghiệp và tại các hộ gia đình.

- Tổ chức giao lưu, tọa đàm, nói chuyện về 84 năm thành lập Đảng cộng sản Việt Nam, tổ chức trao huy hiệu Đảng cho các Đảng viên từ 30 đến 70 tuổi Đảng...

c) Thời gian tuyên truyền: Từ ngày 20 tháng 01 đến ngày 05 tháng 02 năm 2014.

d) Phân công trách nhiệm:

- Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng nội dung tuyên truyền.

- Sở Thông tin và Truyền thông căn cứ chức năng, nhiệm vụ để hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan báo chí tuyên truyền theo nội dung đề ra.

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp với các huyện, thị xã và thành phố Huế tổ chức cổ động trực quan, tập trung thực hiện tại các khu vực thị tứ, trục đường Quốc lộ IA...; tổ chức các cuộc trưng bày, triển lãm phục vụ nhân dân, đặc biệt lưu ý vùng sâu, vùng xa và địa bàn miền núi, chiến khu cách mạng.

- Các cơ quan thông tấn báo chí mở các chuyên mục giới thiệu về 84 năm thành lập Đảng cộng sản Việt Nam; về công tác tuyển quân; về thành tựu kinh tế - xã hội của đất nước và quê hương đã đạt được trong năm 2013; về thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh...

2. Các hoạt động kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2014):

a) Cấp tỉnh:

- Tổ chức Lễ dâng hương:

+ Thời gian: 09 giờ 00 ngày 31 tháng 01 năm 2014 (ngày 01/tháng Giêng/Giáp Ngọ).

+ Địa điểm: Nghĩa trang liệt sỹ thành phố Huế.

+ Phân công trách nhiệm: giao Ủy ban nhân dân thành phố Huế chủ trì phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các cơ quan liên quan chủ động lập kế hoạch triển khai thực hiện; phát hành giấy mời mời lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo thành phố Huế, đại diện các sở, ban, ngành của tỉnh và thành phố Huế đến dự.

- Tổ chức Lễ dâng hoa:

+ Thời gian: 10 giờ 00 ngày 31 tháng 01 năm 2014 (ngày 01/tháng Giêng/Giáp Ngọ).

+ Địa điểm: tại Bảo tàng Hồ Chí Minh Thừa Thiên Huế.

+ Phân công trách nhiệm: giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch lập kế hoạch triển khai thực hiện; phát hành giấy mời lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh, thành phố và các cơ quan liên quan đến dự.

b) Cấp huyện, thị xã và thành phHuế:

- Tổ chức các hoạt động dâng hương, dâng hoa tại các nghĩa trang liệt sỹ, đền tưởng niệm liệt sỹ.

- Tùy tình hình thực tế của địa phương để tổ chức và chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 84 năm Ngày thành lập Đảng thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, tránh phô trương, hình thức.

3. Tổ chức chương trình nghệ thuật tổng hợp kết hợp bắn pháo hoa đêm giao thừa

a) Chủ đề: "Mừng Đảng, mừng Xuân, mừng công cuộc đổi mới, hội nhập của quê hương, đất nước; sớm đưa tỉnh Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương".

b) Thi gian: từ 22 giờ 00 ngày 30 đến 00 giờ 15 ngày 31 tháng 01 năm 2014.

c) Địa điểm: Quảng trường Ngọ Môn.

d) Phân công trách nhiệm:

- Giao Trung tâm Bảo tồn Di tích Cđô Huế chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Huế và các ngành liên quan xây dựng kịch bản chi tiết, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh xây dựng phương án bắn pháo hoa tại thành phố Huế và huyện Phú Vang (số lượng Huế: 700 quả, huyện Phú Vang: 300 quả), báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

(có phân công nhiệm vụ cụ thể riêng)

4. Tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, trò chơi dân gian, thể dục thể thao mừng Đảng, mừng Xuân

a) Tại thành phố Huế:

- Ủy ban nhân dân thành phố Huế chỉ đạo tổ chức Hội hoa xuân; các hoạt động văn hóa, giải trí vui xuân tại những địa điểm trên địa bàn thành phố.

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

+ Chỉ đạo, phân công cho các đơn vị nghệ thuật trên địa bàn tỉnh tổ chức biểu diễn tại tiền sảnh Trung tâm Văn hóa Thông tin tỉnh trong các buổi chiều tối ngày 31 tháng 01 - 02 tháng 02 năm 2014 (mồng 1 - 3 Tết Giáp Ngọ) để phục vụ nhân dân trong các ngày Tết; chỉ đạo Nhà hát Nghệ thuật Ca kịch Huế xây dựng chương trình nghệ thuật chào mừng Ngày thành lập Đảng vào tối ngày 03 tháng 02 năm 2014 tại tiền sảnh Trung tâm Văn hóa Thông tin tỉnh.

+ Chỉ đạo tổ chức các hoạt động văn hóa tại Trung tâm văn hóa Huyền Trân trong các ngày Tết.

+ Chỉ đạo các đơn vị liên quan biểu diễn nghệ thuật phục vụ nhân dân trong những ngày Tết cổ truyền của dân tộc; phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị tổ chức hoạt động nhân ngày Tết Nguyên tiêu - Ngày thơ Việt Nam (15/tháng Giêng/Giáp Ngọ).

- Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tổ chức cho cán bộ và nhân dân trên địa bàn tỉnh vào tham quan di tích không thu tiền trong các ngày 31 tháng 01 đến ngày 02 tháng 02 năm 2014 (mồng 01, 02 và 03 Tết Giáp Ngọ); tổ chức một số hoạt động vui Xuân tại các di tích do đơn vị quản lý.

- Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật xây dựng kế hoạch tổ chức Tết Nguyên tiêu - Ngày thơ Việt Nam (15/tháng Giêng/Giáp Ngọ).

- Hội Nhà báo tỉnh phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan liên quan tổ chức Hội báo Xuân theo chỉ đạo của Hội Nhà báo Việt Nam và Bộ Thông tin và Truyền thông (nếu có).

b) Tại các huyện và thị xã:

- Tùy tình hình thực tế của địa phương, xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao để phục vụ nhân dân, tạo không khí vui tươi, phấn khi.

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn tổ chức các hoạt động văn hóa với quy mô thích hợp để phục vụ nhân dân.

- Ủy ban nhân dân các huyện Phú Vang, Phong Điền và Quảng Điền chỉ đạo tổ chức tốt lễ hội vật truyền thống làng Thủ L(06/01AL), làng Sình (10/01AL), lễ hội Đu Tiên (04 và 06/01AL)... theo truyền thống hàng năm, đảm bảo an toàn, tiết kiệm và theo quy định hiện hành.

- Ủy ban nhân dân huyện Phú Vang tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật đón giao thừa tại địa điểm phù hợp để kết hợp với bắn pháo hoa của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

5. Tổ chức tổng vệ sinh, trang trí và thực hiện Tết trồng cây

a) Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế; Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; thủ trưởng các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh:

- Chỉ đạo thực hiện tổng vệ sinh làm sạch, đẹp khu vực trong và trước công sở, bản làng, thôn xóm, đường phố và tại các hộ gia đình; trang trí khu hiệu, cờ hoa, băng rôn, áp phích, biểu ngữ và làm cổng chào tại các điểm công cộng, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, tin tưởng bước vào năm mới.

- Chỉ đạo tổ chức tổng vệ sinh, dâng hương và trồng cây tại các nghĩa trang liệt sỹ, đền tưởng niệm liệt sỹ.

- Vận động cán bộ, công nhân viên chức và nhân dân tích cực hưởng ứng và tham gia Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh.

b) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng kế hoạch tổ chức Tết trồng cây, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

III. CÔNG TÁC PHỤC VỤ ĐỜI SỐNG NHÂN DÂN TRONG DỊP TT

1. Về hàng hóa, lương thực, thực phẩm

a) Sở Công thương chỉ đạo:

- Chuẩn bị hàng hóa phục vụ nhân dân vui Tết đón Xuân, yêu cầu các mặt hàng phù hợp với đặc điểm, thị hiếu, phong tục tập quán của nhân dân, đặc biệt nhân dân ở vùng sâu, vùng xa và miền núi. Đảm bảo về số lượng, chất lượng, một số mặt hàng thiết yếu, chống đầu cơ tích trữ, không để khan hiếm gây đột biến về giá cả ảnh hưởng đến sinh hoạt của nhân dân.

- Phối hợp với các ngành chức năng chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường kiểm tra chặt chẽ việc vận chuyển và mua bán gia cầm, gia súc chưa qua kiểm dịch, không rõ nguồn gốc xuất xứ theo quy định chung; kịp thời phát hiện và xử lý các mặt hàng giả, kém chất lượng, sớm thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng cho nhân dân được biết, đặc biệt là các mặt hàng cấm, làm ảnh hưởng đến sức khỏe và đạo đức của thanh thiếu niên, nhi đồng như pháo các loại, đồ chơi mang tính bạo lực....

b) Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế chỉ đạo công tác rà soát hộ nghèo, cận nghèo, hộ gia đình chính sách có công, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn... ở vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ địa cách mạng, không để xảy ra tình trạng thiếu đói trong những ngày Tết.

c) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phân phối gạo hỗ trợ của Chính phủ cho các địa phương để hỗ trợ cho nhân dân; hoàn thành trước ngày 20/01/2014 (ngày 20/12/Quý Tỵ).

2. Giải quyết kịp thi quà của Chủ tịch Nước nhân dịp Tết Giáp Ngọ cho các đối tượng chính sách theo quy định

Giao Sở Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế kịp thời chuyển quà của Chủ tịch Nước đến đúng đối tượng; hoàn thành trước ngày 20/01/2014 (ngày 20/12/Quý Tỵ).

3. Quà của lãnh đạo tỉnh

a) Tặng quà cho đối tượng chính sách trong toàn tỉnh (số lượng này nằm ngoài đối tượng chính sách đã được Chủ tịch Nước tặng quà), gồm: tuất lão thành cách mạng, tiền khởi nghĩa, tuất thương binh, bệnh binh, bà mẹ Việt Nam anh hùng từ trần, mức 200.000đ/ngưi, số lượng 1.630 người; con người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, mức 100.000đ/người, số lượng 898 người.

y quyền cho Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế tổ chức thực hiện từ nguồn ngân sách đã được giao cho các địa phương; hoàn thành trước ngày 20/01/2014 (ngày 20/12/Quý Tỵ).

b) Hỗ trợ cho các đối tượng hưởng trợ cấp xã hội tại cộng đồng theo Nghị định s 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 và Nghị định s 13/2010/NĐ-CP ngày 27/02/2010 của Chính phủ (trẻ mồ côi, người già cô đơn, người từ 80 tuổi trở lên, người tàn tật, người tâm thần, người nhiễm HIV, người nuôi dưỡng trẻ mồ côi, người đơn thân nuôi con, các đối tượng được nuôi dưỡng tại các trung tâm xã hội, giáo dục lao động xã hội, bảo trợ xã hội, bảo trợ trẻ em) mức hỗ trợ 100.000đ/người, số lượng 44.781 người.

y quyền cho Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế tổ chức thực hiện, từ nguồn đảm bảo xã hội đã được giao cho các địa phương; hoàn thành trước ngày 20/01/2014 (ngày 20/12/Quý Tỵ).

c) Hỗ trợ cho các hộ nghèo đón Tết (nếu Trung ương không có hỗ trợ): mức 200.000đ/hộ, số lượng: 17.592 hộ; hỗ trợ cho hộ cận nghèo, gia đình có 02 người tàn tật trở lên, mức 100.000đ/hộ, số lượng 16.986 hộ.

y quyền cho Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế tổ chức thực hiện; hoàn thành trước ngày 20/01/2014 (ngày 20/12/Quý Tỵ).

d) Lãnh đạo tỉnh đi thăm, tặng quà cho:

- Một số vị chức sắc tôn giáo và nhân sỹ, trí thức tiêu biểu.

- Các đơn vị lực lượng vũ trang biên giới, hải đảo (Công an, Quân sự, Biên phòng); các đơn vị nuôi dưỡng xã hội, 50 gia đình chính sách có công tiêu biểu.

- Một số cá nhân nguyên là cán bộ lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, cán bộ trung ương nghỉ hưu trên địa bàn tỉnh, các đồng chí có hàm cấp tướng trở lên, anh hùng LLVTND đã mất, còn sống, gia đình chính sách có công...

(có danh sách riêng)

đ) Lưu ý: Đnghị UBMTTQ Việt Nam tỉnh, các Hội, đoàn thể phối hp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế để phân phối quà hỗ trợ của Trung ương, các doanh nghiệp, các tổ chức quốc tế...đến đúng đối tượng, tránh trùng lắp.

e) Phân công trách nhiệm:

- Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phối hợp Ban Tôn giáo tỉnh lập danh sách các chức sắc tôn giáo và nhân sỹ, trí thức tiêu biểu...

- Đề nghị Ban Tổ chức Tỉnh ủy cung cấp danh sách các đồng chí nguyên là cán bộ lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, cán bộ trung ương nghỉ hưu trên địa bàn tỉnh, các đồng chí có hàm cấp tướng trở lên...

- Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cung cấp danh sách các chuyên gia, các văn nghệ sỹ tiêu biểu...

- Sở Lao động Thương binh và Xã hội cung cấp danh sách Bà mẹ Việt Nam anh hùng (đã mất, còn sống), các đồng chí Lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa, gia đình chính sách có công...

- Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cung cấp danh sách Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân (đã mất, còn sống)...

Đề nghị các đơn vị gửi danh sách về Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 30/12/2013 để tổng hợp chung.

- Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh:

+ Tổng hp danh sách và dự kiến phân công cho lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà (lưu ý phân công theo địa bàn phụ trách), báo cáo Thường trực Tỉnh ủy.

+ Chuẩn bị quà của lãnh đạo tỉnh (mục d).

- Thời gian triển khai đi thăm và tặng quà từ ngày 15/01/2014 (ngày 15/12/Quý Tỵ).

IV. T CHỨC GẶP MẶT NHÂN DỊP NĂM MỚI 2014 VÀ ĐÓN XUÂN GIÁP NGỌ

1. Gặp mặt các đồng chí lão thành cách mạng và cán bộ lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ

- Thời gian: vào lúc 09 giờ 00, thứ Bảy - ngày 25 tháng 01 năm 2014 (ngày 25/12/Quý Tỵ).

- Địa điểm: Khách sạn Hương Giang (51 Lê Lợi - Huế).

- Thành phần: các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước nghỉ hưu trên địa bàn tỉnh; các đồng chí nguyên là Thường vụ Tỉnh ủy; các đồng chí có hàm cấp tướng; các đồng chí lão thành cách mạng, tiền khởi nghĩa; các đồng chí Tỉnh ủy viên; Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, ủy viên UBND tỉnh... đã nghỉ hưu qua các thời kỳ.

2. Gặp mặt đại diện nhân sỹ, trí thức

- Thời gian: vào lúc 14 giờ 00, thứ Bảy - ngày 25 tháng 01 năm 2014 (ngày 25/12/Quý Tỵ).

- Địa điểm: Nhà hàng Full House - Khách sạn Century (49 Lê Lợi - Huế).

- Thành phần: các GS, PGS, TS, thầy thuốc nhân dân, thầy thuốc ưu tú (TTUT), nhà giáo nhân dân (NGND), nhà giáo ưu tú (NGUT), nghệ sỹ nhân dân (NSND), nghệ sỹ ưu tú (NSUT), các nghệ nhân, văn nghệ sỹ tiêu biểu; đại diện tiêu biểu các nhân sỹ, dân tộc, chức sắc tôn giáo; huấn luyện viên và các vận động viên tiêu biểu; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Liên hiệp các hội Văn học nghệ thuật, Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật và Chủ tịch các hội trực thuộc các Liên hiệp Hội....

3. Gặp mặt các tổ chức quốc tế đang làm việc tại Thừa Thiên Huế

- Thời gian: 17 giờ 00, thứ Bảy - ngày 25 tháng 01 năm 2014 (ngày 25/12/Quý Tỵ).

- Địa điểm: Khách sạn Mường Thanh Huế (38 Lê Lợi - Huế).

- Thành phần: các cá nhân nước ngoài, tổ chức quốc tế đang làm việc tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

4. Các huyện, thị xã và thành phố Huế có hình thức để gặp gỡ một số Việt kiều tiêu biểu về quê hương đón Tết cổ truyền của dân tộc, đảm bảo thiết thực, hiệu quả và phù hợp tình hình thực tế của địa phương.

5. Phân công trách nhiệm tổ chức các cuộc gặp mặt

a) Công tác hậu cần:

- Đnghị Ban Tổ chức Tỉnh ủy cung cấp danh sách các thành phần mời dự gặp mặt lão thành cách mạng và cán bộ lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ.

- Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh:

+ Chủ trì, phối hợp Văn phòng Tỉnh ủy tổng hợp danh sách, phát hành giấy mời, chuẩn bị hội trường, quà tặng cho các đại biểu.

+ Tổ chức đưa đón đại biểu cuộc gặp mặt lão thành cách mạng và cán bộ lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ.

+ Dự trù kinh phí tổ chức các cuộc gặp mặt (trừ cuộc gặp mặt các tổ chức quốc tế đang làm việc tại Thừa Thiên Huế).

- Sở Ngoại vụ: chủ trì phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh và các cơ quan liên quan chuẩn bị các điều kiện phục vụ buổi gặp mặt các tổ chức quốc tế đang làm việc tại Thừa Thiên Huế.

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo chuẩn bị chương trình văn nghệ phục vụ các buổi gặp mặt.

- Sở Y tế chỉ đạo chuẩn bị cơ sthuốc dự phòng và cử cán bộ trực tại cuộc gp mặt lão thành cách mạng và cán bộ lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ.

- Sở Tài chính tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh cấp kinh phí cho các đơn vị được giao nhiệm vụ đtổ chức các hoạt động theo Kế hoạch đề ra.

b. Phát biểu chúc Tết và làm công tác tổ chức:

- Mời đ/c Nguyễn Ngọc Thiện: y viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chúc Tết tại cuộc gặp mặt các đồng chí lão thành cách mạng, lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ (đồng chí Chánh Văn phòng Tỉnh ủy làm công tác tổ chức).

- Mời đ/c Nguyễn Văn Cao: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chúc tết tại cuộc gặp mặt nhân sỹ trí thức và các tổ chức quốc tế đang làm việc tại tỉnh Thừa Thiên Huế (đ/c Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh làm công tác tổ chức).

V. MỘT SỐ HỘI NGHỊ THƯỜNG KỲ KT HỢP GẶP MẶT NHÂN DỊP NĂM MI 2014 VÀ ĐÓN TT NGUYÊN ĐÁN GIÁP NGỌ

1. Hội nghị triển khai kinh tế - xã hội và phát động phong trào thi đua năm 2014.

2. Gặp mặt phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí

Tùy theo tình hình thực tế, giao Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tham mưu thời gian, địa điểm và thành phần tham dự, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

VI. MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG KHÁC

1. Tổ chức khánh thành và khởi công một số công trình chào mừng 84 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và Tết Nguyên đán Giáp Ngọ....

2. Các địa phương thực hiện nghiêm túc công tác tuyển quân theo chỉ tiêu đã được giao; tổ chức gặp mặt thăm hỏi và động viên thanh niên lên đường nhập ngũ; cử cán bộ về địa bàn kiểm tra đôn đốc thực hiện việc tuyển quân.

3. Công tác chỉnh trang đô thị

a) Ủy ban nhân dân thành phố Huế chỉ đạo:

- Yêu cầu thu dọn gọn gàng, che chắn và vệ sinh tại các công trình xây dựng còn dở dang, đảm bảo mỹ quan chung.

- Tổ chức tổng vệ sinh trên địa bàn thành phố: các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể; các phường và các hộ gia đình tổ chức tổng vệ sinh làm sạch đẹp cơ quan công sở và theo từng hộ gia đình.

- Tăng cường nguồn điện chiếu sáng nghệ thuật, chiếu sáng đô thị trong thành phố, tập trung một số điểm nhấn ở những nơi công cộng trọng điểm và 2 đu cửa ngõ Bc - Nam...

- Chỉ đạo Trung tâm Công viên cây xanh Huế trang trí hoa tại các điểm trung tâm thành phố.

- Chỉ đạo Công an thành phố, Ủy ban nhân dân các phường kiểm tra, sắp xếp các hộ buôn bán lấn chiếm lòng lề đường.

- Phối hợp với các ngành chỉ đạo quyết liệt các đối tượng lang thang ăn xin, đeo bám khách, lang thang cơ nhỡ, góp phần xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị.

b) Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã chỉ đạo công tác chỉnh trang tại các trung tâm huyện, thị đảm bảo mỹ quan đô thị; tăng cường tuyên truyền, chiếu sáng dọc trục đường quốc lộ IA, đặc biệt tại các phường và thị trấn.

4. Công tác phục vụ hành khách đi lại

Sở Giao thông Vận tải chỉ đạo các doanh nghiệp hoạt động vận tải hành khách có kế hoạch và chuẩn bị phương tiện vận chuyển, đáp ứng nhu cu đi lại của nhân dân trước, trong và sau Tết Nguyên đán.

5. Công tác đảm bảo sức khỏe cho nhân dân

- Sở Y tế phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm; xây dựng phương án phòng chống dịch bệnh; chỉ đạo các đơn vị trực thuộc có kế hoạch kịp thời vận chuyển, thu dung, cấp cứu và điều trị bệnh nhân trên địa bàn tỉnh.

- Đnghị Bệnh viện Trung ương Huế, Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế, Bệnh viện Quân Y 268, Bệnh viện Giao thông Vận tải... có kế hoạch chuẩn bị cơ số thuốc, vật tư y tế để tiếp nhận và điều trị bệnh nhân.

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp các cơ quan liên quan chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm; kịp thời tiêu hủy những gia súc, gia cầm nhiễm bệnh, không để ảnh hưởng đến sức khỏe của nhân dân.

6. Đảm bảo nguồn điện phục vụ cho nhân dân

Đề nghị Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế có phương án đảm bảo nguồn điện phục vụ nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán, đặc biệt đối với các điểm tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao và cầu truyền hình Đêm giao thừa, chiếu sáng công cộng...

7. Công tác bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội

a) Công an tỉnh:

- Chủ trì phối hp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh có phương án bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn toàn tỉnh.

- Chỉ đạo các phòng chức năng và công an các huyện, thị xã và thành phố Huế có phương án đảm bảo an toàn giao thông, hạn chế tối đa tai nạn giao thông, đặc biệt là trên địa bàn thành phố Huế và các huyện, thị xã có đường Quốc lộ IA đi qua; kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật về giao thông.

b) Các cơ quan, ban, ngành, địa phương:

- Tăng cường kiểm tra, xử lý những trường hợp sản xuất, vận chuyển, buôn bán và đốt pháo nổ; sản xuất, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán, đốt và thả đèn trời...

- Tổ chức trực cơ quan, công sở 24/24 giờ: từ ngày 28 tháng 01 đến hết ngày 05 tháng 02 năm 2014.

- Yêu cầu cán bộ, nhân viên chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước; không vi phạm Luật Giao thông đường bộ, không cờ bạc… Nếu cơ quan, đơn vị nào có có cán bộ vi phạm, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị đó chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh.

8. Công tác phòng chống tệ nạn xã hội

a) Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế phối hợp với Công an các cấp tổ chức thu gom các đối tượng lang thang cơ nhỡ, mua bán hàng rong, đeo bám khách, lập lại trật tự và văn minh đô thị.

b) Sở Lao động Thương binh và Xã hội chỉ đạo Trung tâm Bảo trợ xã hội, Trung tâm Nuôi dưỡng và cung cấp dịch vụ xã hội trực thuộc Sở có phương án phân loại và tạm đưa vào nuôi dưỡng tập trung hoặc trả các đối tượng lang thang cơ nhỡ về các địa phương theo quy định tại Quyết định 1298/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Tỉnh.

Yêu cầu triển khai đồng bộ và cương quyết, lưu ý đối tượng đến từ các địa phương khác trong những ngày Tết.

c) Các địa phương phối hợp với lực lượng công an thường xuyên tổ chức lực lượng kiểm tra và xử lý kịp thời các đối tượng đánh bạc dưới mọi hình thức, gây rối trật tự công cộng.

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các cơ quan đơn vị, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế căn cứ nhiệm vụ đã được phân công, xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai thực hiện; báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh để tổng hợp báo cáo Thường vụ Tỉnh ủy và Thủ tướng Chính phủ.

Ngoài ra, tùy tình hình thực tế, các địa phương, đơn vị tổ chức thăm, tặng quà cho các đối tượng chính sách, cán bộ, nhân viên đã nghỉ hưu, có hoàn cảnh khó khăn...(lưu ý: định mức một suất quà không vượt quá định mức suất quà của lãnh đạo tỉnh).

2. Các cơ quan, ban, ngành và các địa phương sử dụng kinh phí đã được Ủy ban nhân dân tỉnh giao để tổ chức các hoạt động lễ, tết theo nhiệm vụ được phân công.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để xử lý.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan có liên quan sớm có kế hoạch triển khai các nhiệm vụ đã được phân công./.

 

 

Nơi nhận:
- TVTU;
- TT.HĐND tỉnh;
- UBMTTQVN t
nh;
- CT và PCT.UBND tỉnh;
- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- Các cơ quan TW đóng trên địa bàn tỉnh;
- UBND các huyện, thị và thành phố Huế;
- Các cơ quan thông tấn báo chí;
- VP: LĐ và CV;
- Lưu: VT, VH, PQTTV.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Ngô Hòa

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 124/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu124/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/12/2013
Ngày hiệu lực18/12/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 124/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 124/KH-UBND hoạt động mừng Đảng mừng Xuân Giáp Ngọ (2014) Thừa Thiên Huế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 124/KH-UBND hoạt động mừng Đảng mừng Xuân Giáp Ngọ (2014) Thừa Thiên Huế
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu124/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
        Người kýNgô Hòa
        Ngày ban hành18/12/2013
        Ngày hiệu lực18/12/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 124/KH-UBND hoạt động mừng Đảng mừng Xuân Giáp Ngọ (2014) Thừa Thiên Huế

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 124/KH-UBND hoạt động mừng Đảng mừng Xuân Giáp Ngọ (2014) Thừa Thiên Huế

           • 18/12/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 18/12/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực