Văn bản khác 1323/KH-UBND

Kế hoạch 1323/KH-UBND tổ chức chương trình “Hành trình Đỏ" năm 2017 do tỉnh Gia Lai ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 1323/KH-UBND 2017 chương trình Hành trình Đỏ Gia Lai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1323/KH-UBND

Gia Lai, ngày 05 tháng 04 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH “HÀNH TRÌNH ĐỎ” NĂM 2017 TẠI GIA LAI

Thực hiện Công văn số: 138/BCĐQG-VPTT ngày 13/10/2016 của Ban Chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện về việc chỉ đạo thực hiện chương trình vận động hiến máu tình nguyện “Hành trình đỏ năm 2017

Căn cứ Kế hoạch số: 41 KH/HH-TM ngày 12/01/2017 của Viện Huyết học- Truyền máu Trung ương về việc Tổ chức chương trình Hành trình Đỏ lần thứ V - năm 2017 “Kết nối dòng máu Việt”;

Hưởng ứng chương trình hiến máu tình nguyện “Hành trình Đỏ” năm 2017 của Ban Chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai xây dựng kế hoạch tổ chức chương trình “Hành trình Đỏ năm 2017” tại tỉnh Gia Lai, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Đẩy mạnh công tác truyền thông rộng rãi trong toàn tỉnh về chương trình hiến máu tình nguyện xuyên Việt “Hành trình Đỏ” năm 2017, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, các tầng lớp nhân dân về hiến máu tình nguyện, an toàn truyền máu và sự cần thiết, ý nghĩa của việc hiến máu cứu người.

2. Mở rộng đối tượng tham gia hiến máu tình nguyện trong tỉnh, tiếp nhận được lượng máu lớn nhằm đạt 100% kế hoạch Ban Chỉ đạo quốc gia giao năm 2017; góp phần khắc phục tình trạng thiếu máu trong cấp cứu và điều trị bệnh của ngành Y tế Gia Lai trong dịp hè và chia sẻ một phần cho Ban Chỉ đạo Quốc gia.

3. Kết hợp tuyên truyền về bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia), vì một cộng đồng không thiếu máu.

4. Tăng cường công tác giáo dục, định hướng, xây dựng lực lượng hiến máu cho tương lai thông qua các chương trình, sự kiện.

5. Chương trình “Hành trình đỏ” năm 2017 được tổ chức an toàn, tiết kiệm, thu hút đông đảo nhân dân tham gia.

II. MỤC TIÊU CỤ THỂ

1. Tuyên truyền và tư vấn cho 5.000 lượt người về hiến máu tình nguyện và về bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia).

2. Vận động khoảng 1.000 người đăng ký hiến máu tình nguyện; Tổ chức ngày hội hiến máu chủ đề “Hành trình đỏ năm 2017 - Giọt hồng Cao Nguyên", tiếp nhận tối thiểu 800 đơn vị máu.

3. Hỗ trợ Đoàn “Hành trình Đỏ” Trung ương đến tỉnh Gia Lai, thực hiện thành công các hoạt động theo Kế hoạch của Ban Tổ chức Hành trình Đỏ Trung ương đề ra.

III. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

1. Thời gian: Dự kiến 02 ngày, từ ngày 19-20/7/2017.

2. Địa điểm: Nhà Thiếu nhi tỉnh, 60 Hai Bà Trưng, Thành phố Pleiku, Gia Lai.

IV. CÁC HOẠT ĐỘNG

1. Tổ chức đón đoàn Hành trình Đỏ Trung ương.

2. Tổ chức đoàn xe diễu hành và tuyên truyền lưu động.

3. Tổ chức đêm văn nghệ giao lưu với Đoàn Hành trình Đỏ Trung ương với chủ đề “Gala Hành trình Đỏ năm 2017 - Giọt Hồng Cao Nguyên”.

4. Tổ chức Ngày hội hiến máu với chủ đề “Hành trình Đỏ 2017 - Giọt Hồng Cao Nguyên”.

V. T CHỨC THỰC HIỆN

1. Nội dung:

- Thành lập Ban Tổ chức chương trình Hành trình Đỏ tại Gia Lai; Ban Tổ chức họp và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên.

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền rộng rãi về Hành trình Đỏ năm 2017 và về hiến máu tình nguyện, phòng bệnh tan máu bẩm sinh; Cụ thể: Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; treo băng rôn, paner, cờ, áp phích về nội dung hiến máu tình nguyện tại các điểm tập trung đông dân cư; Phối hợp với Ban Tổ chức Hành trình Đỏ Trung ương tuyên truyền, phát tờ rơi, tư vấn về bệnh tan máu bẩm sinh; Tổ chức đoàn xe tun truyền lưu động trên các tuyến phố.

- Tổ chức Lễ dâng hoa tại Quảng trường Đại Đoàn Kết, thành phố Pleiku.

- Tổ chức đêm giao lưu văn nghệ chủ đề “Hành trình Đỏ 2017 - Giọt Hồng Cao Nguyên” với Đoàn Hành trình Đỏ Trung ương.

- Tổ chức ngày hội hiến máu với chủ đề “Hành trình Đỏ 2017 - Giọt Hồng Cao Nguyên”.

2. Tiến độ thực hiện:

- Xây dựng kế hoạch chi tiết các hoạt động của chương trình “Hành trình Đỏ” tại Gia Lai: tháng 4/2017.

- Thành lập Ban Tổ chức, họp Ban Tổ chức và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trước ngày 30/5/2017.

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, cổ động, chuẩn bị địa điểm và các trang thiết bị phục vụ cho chương trình trước ngày tổ chức 1 tuần.

- Thực hiện các hoạt động chương trình “Hành trình Đỏ” năm 2017 tại Gia Lai: theo thời gian của Ban Tổ chức Hành trình Đỏ Trung ương đề ra (dự kiến ngày 19-20/7/2017).

3. Kinh phí thực hiện:

- Từ nguồn ngân sách của Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh năm 2017, chi theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính.

- Nguồn hỗ trợ từ Ban Tổ chức chương trình Hành trình ĐTrung ương và từ nguồn huy động tài trợ.

VI. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Hội Chữ thập đỏ tỉnh

- Là cơ quan thường trực Ban Tổ chức chương trình Hành trình Đỏ tại Gia Lai phối hợp với Đoàn Hành trình Đỏ Trung ương đảm bảo các nội dung liên quan đến công tác tổ chức; các nội dung cho đêm gala giao lưu văn nghệ và Ngày hội hiến máu “Giọt Hồng Cao Nguyên”; lập danh sách đại biu và phát hành giy mời.

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch, các văn bản chỉ đạo tổ chức các hoạt động “Hành trình đỏ” năm 2017 và Quyết định thành lập Ban tổ chức Hành trình đỏ cấp địa phương;

- Chủ trì làm đầu mối liên hệ, phối hợp với Đoàn hành trình Đỏ Trung ương và các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị, địa phương có liên quan tổ chức các hoạt động trong chương trình “Hành trình Đỏ năm 2017” và ngày hội hiến máu “Hành trình đ 2017 - Giọt hồng Cao Nguyên” theo kế hoạch;

- Chuẩn bị địa điểm và các điều kiện cần thiết để tổ chức đêm ga la giao lưu văn nghệ và ngày hội hiến máu “Hành trình đỏ 2017 - Giọt hồng Cao Nguyên”; đảm bảo mọi điều kiện tiếp nhận máu an toàn, chu đáo, đúng quy định.

- Tuyển chọn lực lượng tình nguyện viên phục vụ các hoạt động theo chương trình.

- Chuẩn bị trang phục cho Ban Tổ chức và tình nguyện viên tham gia các hoạt động trong chương trình.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thống nhất thời gian, địa đim tổ chức đón Đoàn Hành trình Đỏ Trung ương; hỗ trợ địa điểm ăn, nghỉ cho đoàn; ctình nguyện viên tham gia hỗ trợ đoàn hành trình thực hiện các hoạt động tại thành phố Pleiku.

- Phối hợp với Ban Quản lý Quảng trường Đại Đoàn Kết hướng dẫn Đoàn làm Lễ dâng hoa tại Quảng trường Đại Đoàn Kết.

- Huy động cán bộ, nhân viên, tình nguyện viên Hội CTĐ tỉnh tham gia các hoạt động của đoàn hành trình; vận động các đội, CLB Hiến máu... tham gia lộ trình diễu hành tuyên truyền, đón và tiễn đoàn.

- Phối hợp với các cơ quan báo chí, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, đài Truyền thanh các huyện, thị xã, thành phố tăng cường thông tin tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của việc hiến máu tình nguyện, bệnh tan máu bẩm sinh Thalassemia, thời gian din ra Hành trình Đỏ 2017 tại Gia Lai; tuyên truyền trên trang Website của Hội Chữ thập đỏ tỉnh, các trang mạng xã hội...

- Phát tờ rơi tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện; chuẩn bị chương trình văn nghệ tham gia giao lưu với Đoàn Hành trình Đỏ Trung ương;

- Chuẩn bị nội dung phát qua loa tuyên truyền lưu động trong đoàn xe diễu hành trên các tuyến phố; chuẩn bị bài phát biểu cho lãnh đạo tỉnh.

- Mời các đại biểu tỉnh, huyện, phóng viên Báo, Đài tham dự Chương trình giao lưu văn nghệ và Ngày hội hiến máu.

- Triệu tập tình nguyện viên tham gia các hoạt động và hỗ trợ Đoàn trong suốt thời gian Đoàn lưu trú tại Gia Lai;

- Báo cáo kết qusau khi thực hiện Kế hoạch về Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Chỉ đạo Quốc gia.

2. SY tế

- Chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh chuẩn bị nhân lực, phương tiện, đảm bảo mọi điều kiện tiếp nhận máu an toàn, chu đáo, đúng quy định. Chú ý công tác tư vấn, chăm sóc sức khỏe người hiến máu (trước, trong và sau khi hiến máu).

- Chuẩn bị 01 xe ô tô tham gia đoàn diễu hành.

- Tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức ngành Y tế trong toàn tỉnh hưởng ứng chương trình “Hành trình Đỏ” năm 2017 và sẵn sàng tham gia hiến máu tình nguyện tại Ngày hội hiến máu.

3. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Chỉ đạo Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh và Du lịch tỉnh xây dựng chương trình ca múa nhạc phục vụ đêm Gala văn nghệ;

- Phối hợp với Hội Chữ thập đỏ thực hiện các nội dung tuyên truyền trực quan (treo băng rôn, pano, cờ, phướn... trên các tuyến đường chính) và các hình thức tuyên truyền khác trên địa bàn tỉnh;

- Vận động cán bộ, công chức, viên chức tham gia hiến máu tình nguyện tại Ngày hội hiến máu.

4. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo chí, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Đài truyền thanh các huyện, thị xã, thành phố tăng cường thông tin tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, nội dung kế hoạch tổ chức chương trình “Hành trình Đỏ” năm 2017 tại Gia Lai, kêu gọi các tầng lớp nhân dân sẵn sàng đăng ký tham gia hiến máu tình nguyện.

- Vận động cán bộ, công chức, viên chức tham gia hiến máu tình nguyện tại Ngày hội hiến máu.

5. Sở Tài chính

- Phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh hoàn thành các nội dung thanh quyết toán tài chính đúng quy định.

- Vận động cán bộ, công chức viên chức hưởng ứng Chương trình Hành trình Đỏ năm 2017 và tham gia hiến máu tình nguyện tại ngày hội hiến máu “Giọt hng Cao Nguyên”.

6. Công an tỉnh

- Cử cán bộ, chiến sỹ và 01 xe Cảnh sát Giao thông, 02 xe mô tô dẫn đường, đảm bảo an toàn giao thông cho việc đón, tiễn Đoàn hành trình Đỏ Trung ương; tham gia trong đoàn xe tuyên truyền lưu động về hiến máu tình nguyện theo lộ trình trong Kế hoạch;

- Phân công lực lượng đảm bảo an ninh trật tự trong các hoạt động của Đoàn hành trình Đ Trung ương tại thành phố Pleiku;

- Tuyên truyền, vận động cán bộ, chiến sĩ tham gia hiến máu tình nguyện tại ngày hội hiến máu.

7. Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh

- Chuẩn bị cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết đảm bảo cho đêm giao lưu gala văn nghệ và ngày hội hiến máu “Hành trình đỏ 2017- Giọt hồng Cao Nguyên” tại Nhà Thiếu nhi tỉnh: Hội trường, âm thanh, ánh sáng, dẫn chương trình...

- Huy động 200 đoàn viên thanh niên dự đêm Gala giao lưu văn nghệ "Hành trình đ 2017- Giọt hồng Cao Nguyên”, 500 đoàn viên thanh niên dự khán và tham gia hiến máu tại lễ phát động ngày hội hiến máu “Hành trình đỏ 2017 - Giọt hồng Cao Nguyên”;

- Xây dựng kế hoạch tuyên truyền, vận động lực lượng đoàn viên, thanh niên, sinh viên, cán bộ công chức, viên chức ở các cơ quan, đơn vị tham gia hiến máu tình nguyện tại ngày hội “Hành trình đỏ 2017 - Giọt hồng Cao Nguyên”;

- Phân công cán bộ lãnh đạo tham gia đón và tiễn Đoàn hành trình Đỏ Trung ương.

8. Liên đoàn Lao động tỉnh

- Tăng cường công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của chương trình “Hành trình Đỏ”, phổ biến rộng rãi công tác hiến máu tình nguyện đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị.

- Chỉ đạo Công đoàn Viên chức tỉnh, Liên đoàn Lao động các cấp vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động sẵn sàng đăng ký và tham gia hiến máu tình nguyện.

9. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

Chỉ đạo hệ thống Hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của chương trình “Hành trình Đỏ”, đồng thời vận động cán bộ, hội viên tích cực tham gia ngày hội hiến máu tình nguyện.

10. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đến cán bộ, chiến sỹ, quân nhân và công nhân viên quốc phòng trong tỉnh về mục đích, ý nghĩa của chương trình “Hành trình Đỏ”, đồng thời kêu gọi, vận động cán bộ và chiến sỹ sẵn sàng tham gia hiến máu tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng.

11. Báo Gia Lai; Đài Phát thanh -Truyền hình tỉnh

Phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng phóng sự tuyên truyền trước khi diễn ra chương trình; cử cán bộ, phóng viên, biên tập viên ghi hình nội dung chương trình đphục vụ công tác tuyên truyền sau khi chương trình kết thúc.

12. Các cơ quan báo chí trong tỉnh

Đưa tin, bài tuyên truyền về nội dung chương trình diễn ra tại Gia Lai.

13. Ban Chỉ đạo vận động HMTN thành phố Pleiku

- Có kế hoạch báo báo với Ủy ban nhân dân thành phố Pleiku về hoạt động của Chương trình “Hành trình Đỏ” năm 2017 tại Gia Lai;

- Xây dựng kế hoạch tổ chức hiến máu hưởng ứng chương trình Hành trình Đỏ năm 2017 tại Gia Lai, tuyên truyền vận động lực lượng cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân và các tổ chức tôn giáo trên địa bàn thành phố Pleiku tham gia hiến máu đạt chỉ tiêu Kế hoạch năm 2017 giao (tối thiểu 400 đơn vị máu).

14. Các cơ quan, ban, ngành trong tỉnh

Tuyên truyền rộng rãi đến cán bộ, nhân viên trong cơ quan tham gia chương trình “Hành trình Đỏ” và sẵn sàng đăng ký tham gia hiến máu tình nguyện tại ngày hội hiến máu “Giọt hồng Cao Nguyên”.

Yêu cầu các Sở, ban, ngành, đơn vị liên quan căn cứ các nội dung được phân công tổ chức triển khai, thực hiện và báo cáo kết quả về cơ quan thường trực (Hội Chữ thập đỏ tỉnh) để tổng hợp và báo Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Chỉ đạo Quốc gia vận động hiến máu tình nguyện./.

 


Nơi nhận:
- BCĐQG HMTN (báo cáo);
- TTr Tỉnh ủy; TTr HĐND tỉnh
(báo cáo);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Ban, Văn phòng T
nh ủy;
- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam t
nh;
- Đảng ủy khối các cơ quan t
nh;
- Đảng ủy khối Doanh nghiệp t
nh;
- Các sở, ban, ngành của t
nh;
- Các Hội đoàn thể cấp t
nh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- BCĐ VĐHMTN các huyện, thị xã, thành phố;
- Đ/c CVP, đ/c Trung - PCVP UBND tỉnh;
- Lưu VT, KT, TH
, KGVX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Huỳnh Nữ Thu Hà

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1323/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu1323/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/04/2017
Ngày hiệu lực05/04/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1323/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 1323/KH-UBND 2017 chương trình Hành trình Đỏ Gia Lai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 1323/KH-UBND 2017 chương trình Hành trình Đỏ Gia Lai
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu1323/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Gia Lai
        Người kýHuỳnh Nữ Thu Hà
        Ngày ban hành05/04/2017
        Ngày hiệu lực05/04/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Kế hoạch 1323/KH-UBND 2017 chương trình Hành trình Đỏ Gia Lai

              Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 1323/KH-UBND 2017 chương trình Hành trình Đỏ Gia Lai

              • 05/04/2017

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 05/04/2017

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực