Văn bản khác 177/KH-UBND

Kế hoạch 177/KH-UBND thực hiện nhiệm vụ cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) đối với chỉ số thiết chế pháp lý và an ninh trật tự năm 2019 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 177/KH-UBND 2019 chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh với chỉ số pháp lý Thừa Thiên Huế


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 177/KH-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 22 tháng 7 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CẢI THIỆN CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH (PCI) ĐỐI VỚI CHỈ SỐ THIẾT CHẾ PHÁP LÝ VÀ AN NINH TRẬT TỰ NĂM 2019

Để triển khai cải thiện chỉ số thiết chế pháp lý và an ninh trật tự; phấn đấu nằm trong tốp 5 trong bảng xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh đối với chỉ số thiết chế pháp lý và an ninh trật tự với các nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Nhằm phối hợp thực hiện cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh đối với chỉ số thiết chế pháp lý và an ninh trật tự, phấn đấu xếp hạng trong tốp 5.

b) Phân công nhiệm vụ cụ thể để thực hiện các chỉ tiêu trong chỉ số thiết chế pháp lý và an ninh trật tự.

2. Yêu cầu

a) Việc phối hợp cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh đối với chỉ số thiết chế pháp lý và an ninh trật tự phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

b) Thường xuyên theo dõi, đôn đốc để điều chỉnh các hoạt động phù hợp các chỉ tiêu trong chỉ số thiết chế pháp lý và an ninh trật tự.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Tổ chức, thực hiện các chỉ tiêu trong chỉ số thiết chế pháp lý và an ninh trật tự (theo Phụ lục ban hành kèm theo Kế hoạch này)

a) Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế

Thực hiện các chỉ tiêu 1, 3, 14 trong chỉ số thiết chế pháp lý và an ninh trật tự.

b) Tòa án nhân dân tỉnh

Thực hiện các chỉ tiêu 4, 5, 6, 7, 10,11, 12, 13 trong chỉ số thiết chế pháp lý và an ninh trật tự.

c) Công an tỉnh

Thực hiện các chỉ tiêu 14, 15, 16, 17 trong chỉ số thiết chế pháp lý và an ninh trật tự.

d) Thanh tra tỉnh

Thực hiện chỉ tiêu 2 trong chỉ số thiết chế pháp lý và an ninh trật tự.

đ) Cục Thi hành án Dân sự tỉnh

Thực hiện chỉ tiêu 8 trong chỉ số thiết chế pháp lý và an ninh trật tự.

e) Đoàn Luật sư tỉnh, Hội Luật gia tỉnh

Thực hiện chỉ tiêu 9 trong chỉ số thiết chế pháp lý và an ninh trật tự.

2. Phối hợp thực hiện chứng minh, phản biện về xếp hạng chỉ số thiết chế pháp lý và an ninh trật tự

a) Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp

b) Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành; Đoàn Luật sư tỉnh, Hội Luật gia tỉnh; các huyện, thị xã và thành phố Huế.

c) Nội dung thực hiện: Căn cứ vào bảng tổng hợp kết quả xếp hạng PCI, các cơ quan, đơn vị thực hiện đối chiếu để chứng minh, phản biện về xếp hạng chỉ số thiết chế pháp lý và an ninh trật tự của tỉnh khi phát hiện có việc sai sót hoặc chưa phù hợp.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp

Chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành; Đoàn Luật sư tỉnh, Hội Luật gia tỉnh; các huyện, thị xã và thành phố Huế trong việc theo dõi, đôn đốc tổng hợp báo cáo việc thực hiện các chỉ tiêu trong chỉ số thiết chế pháp lý và an ninh trật tự.

2. Các sở, ban, ngành; Đoàn Luật sư tỉnh, Hội Luật gia tỉnh; các huyện, thị xã và thành phố Huế.

Thực hiện báo cáo kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ được phân công định kỳ 06 tháng (trước ngày 10/6), năm (trước ngày 10/12) gửi về Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh đối với chỉ số thiết chế pháp lý và an ninh trật tự năm 2019. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tư pháp) để kịp thời hướng dẫn và giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Như mục III;
- CT và các Phó Chủ tịch;
- VP: CVP, PCVP;
- Lưu: VT, QHXT.

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phan Ngọc Thọ

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 177/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu177/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/07/2019
Ngày hiệu lực22/07/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật2 tuần trước
(30/07/2019)

Download Văn bản pháp luật 177/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 177/KH-UBND 2019 chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh với chỉ số pháp lý Thừa Thiên Huế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 177/KH-UBND 2019 chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh với chỉ số pháp lý Thừa Thiên Huế
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu177/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
        Người kýPhan Ngọc Thọ
        Ngày ban hành22/07/2019
        Ngày hiệu lực22/07/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật2 tuần trước
        (30/07/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Kế hoạch 177/KH-UBND 2019 chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh với chỉ số pháp lý Thừa Thiên Huế

              Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 177/KH-UBND 2019 chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh với chỉ số pháp lý Thừa Thiên Huế

              • 22/07/2019

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 22/07/2019

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực