Văn bản khác 28/KH-UBND

Kế hoạch 28/KH-UBND năm 2018 về công tác phòng, chống buôn lậu, sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật giả, kém chất lượng do tỉnh Nghệ An ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 28/KH-UBND 2018 phòng chống buôn lậu sản xuất kinh doanh phân bón giả Nghệ An


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
NGHỆ AN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 28/KH-UBND

Nghệ An, ngày 17 tháng 01 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

CÔNG TÁC PHÒNG, CHNG BUÔN LU, SN XUT, KINH DOANH PHÂN BÓN, THUC BO V THC VT GI, KÉM CHT LƯỢNG

Thực hiện Kế hoạch số 1239/KH-BCĐ 389 ngày 13/12/2017 của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia về tăng cường công tác phòng, chng buôn lậu, sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật giả, kém chất lượng, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch phòng, chống buôn lậu, sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật giả, kém chất lượng trên địa bàn tỉnh với các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Chủ động phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn kịp thời, hiệu quả và xử lý nghiêm hành vi sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh trái phép các loại phân bón, thuốc bảo vệ thực vật giả, kém chất lượng, không rõ nguồn gốc.

- Tăng cường công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra của các ngành, các địa phương trên địa bàn tỉnh về công tác phòng, chống buôn lậu, sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật giả, kém chất lượng.

- Từng bước chấn chỉnh hoạt động sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn tỉnh, thúc đẩy sản xuất nông nghiệp phát triển, chống ô nhiễm môi trường, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp, người dân và sức khỏe cộng đồng.

2. Yêu cầu

- Các Sở, ngành chức năng, chính quyền địa phương các cấp làm tốt công tác phối hợp lực lượng, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát, đấu tranh, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vận chuyển, sản xuất, kinh doanh, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật giả, kém chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

- Kịp thời cung cấp thông tin, diễn biến tình hình hàng hóa trên thị trường kết hợp với công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật để người dân nâng cao nhận thức trong công tác đấu tranh phòng, chống, tố giác, lên án các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật giả, không bảo đảm chất lượng.

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐỊA BÀN KIỂM TRA

1. Đối tượng kiểm tra

Các tổ chức và cá nhân hoạt động sản xuất, xuất nhập khẩu, vận chuyển, kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật giả, không bảo đảm chất lượng, không rõ nguồn gốc trên địa bàn tỉnh.

2. Đa bàn kiểm tra

- Tuyến Biên giới đất liền tập trung kiểm tra, kiểm soát tại các Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn, Thanh Thủy; các Cửa khẩu phụ như: Tam Hợp, Ta Đo, Thông Thụ, Cao Vều... và các đường mòn, lối mở khác ở khu vực biên giới.

- Tuyến Biên giới trên biển tập trung kiểm tra, kiểm soát các vùng biển Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Nghi Lộc; Cửa khẩu quốc tế Cửa Lò - Bến Thủy và các cửa sông, cửa lạch chính.

- Trên thị trường nội địa: Tập trung Thanh tra, kiểm tra, kiểm soát các kho tàng, bến bãi tập kết hàng hóa, địa điểm kinh doanh hàng hóa, các trung tâm phát luồng hàng hóa tại thành phố Vinh và một số trung tâm huyện, thị xã; các phương tiện vận tải hàng hóa trên các tuyến QL1, QL7, QL48, Đường Hồ Chí Minh, Ga Vinh.

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Trên các tuyến biên giới

a) Lực lượng Hải quan

Phối hợp với các đơn vị chức năng liên quan tiến hành kiểm tra, kiểm soát, giám sát chặt chẽ việc thực hiện quy trình, thủ tục hải quan về xuất khẩu, nhập khẩu các loại phân bón, thuốc bảo vệ thực vật; phát hiện, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu các loại phân bón, thuốc bảo vệ thực vật.

b) Bộ đội Biên phòng tỉnh

Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát trên các tuyến biên giới, cửa khẩu, cảng biển, các đường mòn, lối mở, sông suối biên giới; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, triệt phá và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các dường dây, đối tượng buôn lậu, sản xuất, vận chuyển phân bón, thuốc bảo vệ thực vật giả, kém chất lượng, không rõ nguồn gốc qua biên giới; phối hợp với chính quyền địa phương các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho nhân dân ở khu vực biên giới không tham gia, tiếp tay cho hoạt động buôn lậu, mua bán, vận chuyển trái phép phân bón, thuốc bảo vệ thực vật giả, kém chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ qua biên giới.

2. Trên thị trường nội địa

a) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Ch trì, phối hợp với các Sở, ngành và các cơ quan chức năng liên quan:

+ Rà soát, đánh giá công tác quản lý nhà nước về phân bón, thuốc bảo vệ thực vật như sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, kinh doanh và sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật.

+ Phát hiện những bất cập, chồng chéo để thống nhất kiến nghị, đề xuất cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật phù hợp với thực tế.

- Chỉ đạo Thanh tra Sở, Chi cục Trồng trọt & Bảo vệ thực vật, các đơn vị chức năng liên quan thuộc Sở tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối với mặt hàng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật; phối hợp cơ quan chức năng điều tra xử lý nghiêm những sai phạm trong quản lý, xuất khẩu, nhập khẩu, kinh doanh của các tổ chức, cá nhân kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật giả, kém chất lượng, không rõ nguồn gốc;

- Chỉ đạo Chi cục Trồng trọt & Bảo vệ thực vật phối hợp với các ngành chức năng liên quan trong việc xử lý tiêu hủy tang vật là sản phẩm phân bón, thuốc bảo vệ thực vật giả, kém chất lượng, không rõ nguồn gốc bị tịch thu tiêu hủy phải bảo đảm chặt chẽ và bảo vệ môi trường.

b) Sở Công Thương

- Chỉ đạo Thanh tra Sở và Chi cục Quản lý thị trường phối hợp với các ngành, lực lượng chức năng liên quan và các địa phương:

+ Tiến hành kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện quy định của pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, lưu thông hàng hóa là các loại phân bón, thuốc bảo vệ thực vật trên thị trường để kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm;

+ Phối hợp phát hiện, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi buôn lậu, vi phạm pháp luật trong sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật.

- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, SKhoa học và Công nghệ, Hội Nông dân tỉnh, cơ quan báo chí truyền thông và các cơ quan chức năng liên quan thường xuyên trao đổi thống nhất chỉ đạo xử lý thông tin về hành vi buôn lậu, sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật giả, kém chất lượng, không rõ nguồn gốc; tuyên truyền để giúp người dân nhận biết, phân biệt được những sản phẩm phân bón, thuốc bảo vệ thực vật là hàng thật, hàng giả, hàng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc; những hậu quả, tác hại của việc sản xuất, kinh doanh, sử dụng các sản phẩm phân bón, thuốc bảo vệ thực vật giả, kém chất lượng.

c) Công an tỉnh

Chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, Công an các địa phương chủ động nắm tình hình, thu thập thông tin, lài liệu, chủ động phát hiện, xác minh, làm rõ các hành vi vi phạm của tổ chức, cá nhân; tổ chức đấu tranh với các đường dây, ổ nhóm, tập trung điều tra, kết luận, xử lý nghiêm những đối tượng chủ mưu, những vụ việc phức tạp, nổi cộm trong sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, kinh doanh phân bón thuốc bảo vệ thực vật giả, kém chất lượng, không rõ nguồn gốc; tiếp nhận, điều tra, xử lý các vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự do cơ quan chức năng khác chuyển đến.

d) Sở Khoa học và Công nghệ

Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, địa phương thực hiện hoạt động thanh tra, kiểm tra để xử lý các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng phân bón, thuốc Bảo vệ thực vật.

e) Sở Tài chính

Tham mưu UBND tỉnh btrí kinh phí phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra; Phối hợp với cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật.

g) Báo Nghệ An, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh

Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về tình hình hoạt động buôn lậu, sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật giả, kém chất lượng; thông tin giúp người dân nhận biết, phân biệt được những sản phẩm phân bón, thuốc bảo vệ thực vật là hàng thật, hàng giả, hàng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc; những hậu quả, tác hại của việc sản xuất, kinh doanh, sử dụng các sản phẩm phân bón, thuốc bảo vệ thực vật giả, kém chất lượng.

h) UBND các huyện, thành phố, thị xã

Đôn đốc các lực lượng chức năng địa phương tăng cường công tác quản lý chất lượng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, phòng, chống buôn lậu, sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật giả, kém chất lượng, không rõ nguồn gốc trên địa bàn quản lý; bố trí kinh phí trong dự toán ngân sách địa phương để tổ chức các hoạt động kiểm tra chất lượng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật lưu thông và sử dụng trên địa bàn.

i) Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh

Chủ trì, phối hợp với các ngành, lực lượng chức năng xây dựng các văn bản và tham mưu giúp UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 389 tỉnh chỉ đạo các Sở, ngành, địa phương triển khai thực hiện kế hoạch nghiêm túc, hiệu quả.

Phối hợp với các Sở, ngành, địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội, hiệp hội ngành nghề có liên quan, các cơ quan báo chí truyền thông thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền về tình hình, kết quả phòng, chống buôn lậu, sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật giả, kém chất lượng, không rõ nguồn gốc.

Thường xuyên theo dõi, nắm tình hình, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện của các sở, ngành, địa phương; những phương thức, thủ đoạn mới về buôn lậu, sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật giả, kém chất lượng, không rõ nguồn gốc; những khó khăn,vướng mắc, bất cập trong quá trình thực hiện kế hoạch và những kiến nghị, đề xuất của các đơn vị để báo cáo, tham mưu giúp Trưởng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh kịp thời xem xét, giải quyết, chỉ đạo.

IV. T CHỨC THC HIỆN VÀ CH Đ BÁO CÁO

1. Tổ chức thực hin

Các ngành chức năng, BCĐ 389 các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện Kế hoạch này kịp thời, có hiệu quả và chịu trách nhiệm nếu để xảy ra các điểm nóng về tình trạng buôn lậu, sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu các loại phân bón, thuốc bảo vệ thực vật là hàng giả, hàng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc tại địa bàn hoặc thuộc trách nhiệm mình quản lý.

Thời gian thực hiện Kế hoạch này là 02 năm: Từ ngày 20 tháng 01 năm 2018 đến ngày 20 tháng 01 năm 2020.

2. Chế độ báo cáo

Yêu cầu các ngành và các địa phương định kỳ hàng quý, 6 tháng các đơn vị tổng hợp, báo cáo kết quả và tổ chức sơ kết 01 năm, tổng kết 02 năm thực hiện kế hoạch (bằng văn bản riêng) gửi về BCĐ 389 tỉnh qua Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, địa ch email: kehoachqltt.na@gmail.com). Đối với các vụ việc phát hiện, xử lý cao điểm gửi báo cáo nhanh theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- BCĐ 389 Quốc gia; (để b/c)
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh; (để b/c)
- Chủ tịch UBND tỉnh; (để b/c)
- PCT TT Lê Xuân Đại;
- Các thành viên BCĐ 389 tỉnh;
- CVP, PVP (KT) UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Lưu VT, KT (Thiền).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.
CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Lê Xuân Đại

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 28/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu28/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/01/2018
Ngày hiệu lực17/01/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 28/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 28/KH-UBND 2018 phòng chống buôn lậu sản xuất kinh doanh phân bón giả Nghệ An


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 28/KH-UBND 2018 phòng chống buôn lậu sản xuất kinh doanh phân bón giả Nghệ An
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu28/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Nghệ An
        Người kýLê Xuân Đại
        Ngày ban hành17/01/2018
        Ngày hiệu lực17/01/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Kế hoạch 28/KH-UBND 2018 phòng chống buôn lậu sản xuất kinh doanh phân bón giả Nghệ An

             Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 28/KH-UBND 2018 phòng chống buôn lậu sản xuất kinh doanh phân bón giả Nghệ An

             • 17/01/2018

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 17/01/2018

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực