Văn bản khác 3020/KH-UBND

Kế hoạch 3020/KH-UBND thực hiện “Tháng hành động phòng, chống ma túy” và “Ngày toàn dân phòng, chống ma túy 26 tháng 6” - Năm 2015 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 3020/KH-UBND 2015 Thực hiện tháng hành động phòng chống ma túy Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3020/KH-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 06 năm 2015

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN “THÁNG HÀNH ĐỘNG PHÒNG, CHỐNG MA TÚY” VÀ “NGÀY TOÀN DÂN PHÒNG, CHỐNG MA TÚY 26 THÁNG 6” - NĂM 2015

Tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật về ma túy trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh trong năm 2014 và 6 tháng đầu năm 2015 vẫn còn diễn biến phức tạp do nhiều nguyên nhân: tác động từ tình hình kinh tế khó khăn ảnh hưởng đến an sinh xã hội, tội phạm về ma túy có số vụ phát hiện và xử lý bị “chựng lại” do yêu cầu về giám định hàm lượng; mặc dù Thành phố đã tập trung triển khai công tác kiểm tra lập hồ sơ đưa người nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định trên địa bàn Thành phố vào cơ sở cai nghiện bắt buộc nhưng tình trạng sử dụng ma túy ngoài xã hội vẫn còn tiềm ẩn phức tạp, số sót lọt qua điều tra, rà soát còn nhiều; công tác cai nghiện tại gia đình, cộng đồng và quản lý sau cai gặp nhiều khó khăn, bất cập. Dự báo trong thời gian tới, tội phạm ma túy tiếp tục sử dụng các phương thức, thủ đoạn hoạt động tinh vi để che mắt lực lượng chức năng; việc mua bán ma túy nhỏ lẻ trong cộng đồng dân cư, các cơ sở dịch vụ giải trí vẫn còn xảy ra, nhất là việc sử dụng ma túy tổng hợp trong các vũ trường, quán bar, khách sạn, nhà trọ, căn hộ cho thuê gây nhiều khó khăn trong công tác phát hiện, xử lý; công tác quản lý, giải quyết người nghiện đang có chiều hướng thuận lợi nhưng lại tạo nhiều áp lực trong việc huy động lực lượng và còn nhiều khó khăn cần giải quyết trong quản lý, cắt cơn giải độc và cai nghiện tại cộng đồng.

Thực hiện Công văn số 662/TTg-KGVX của Thủ tướng Chính phủ ngày 12 tháng 5 năm 2015 về việc triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy và Công văn số 843/BCA ngày 07 tháng 5 năm 2015 của Bộ Công an về tập trung thực hiện các nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2015, Ủy ban nhân dân Thành phố đề ra Kế hoạch triển khai thực hiện “Tháng hành động phòng, chống ma túy” và “Ngày toàn dân phòng, chống ma túy 26 tháng 6” - Năm 2015 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 26 tháng 3 năm 2008 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới. Tập trung lực lượng, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, tiến hành đồng bộ các giải pháp, biện pháp nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ về thực trạng tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy đang diễn biến phức tạp, nhất là các tuyến, địa bàn phường, xã, thị trấn trọng điểm; kiềm chế sự gia tăng người nghiện ma túy và xu hướng mua bán, sử dụng ma túy tổng hợp ngày càng nhiều trên địa bàn Thành phố.

2. Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về công tác phòng, chống, kiểm soát và tổ chức cai nghiện ma túy, đặc biệt là vai trò quản lý của các đơn vị, địa phương cấp quận, huyện và phường, xã, thị trấn trong công tác rà soát, thống kê, quản lý người nghiện ma túy và xử lý hành chính đối với người nghiện ma túy theo quy định pháp luật. Công tác tuyên truyền phải phong phú, đa dạng, phù hợp với thực tiễn, tránh hình thức.

3. Tập trung giải quyết hoặc kiến nghị giải quyết những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong công tác đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về ma túy, công tác cai nghiện tại cộng đồng và quản lý sau cai.

II. NỘI DUNG VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN:

1. Tiếp tục huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và cộng đồng dân cư tham gia phong trào phát hiện, tố giác tội phạm ma túy, đấu tranh chuyển hóa địa bàn, triệt phá các tụ điểm phức tạp về ma túy; tăng cường công tác quản lý, giáo dục thanh thiếu niên ngay tại địa bàn phường, xã, thị trấn, khu dân cư, tổ dân phố, không để bọn tội phạm có điều kiện lôi kéo vào việc mua bán, tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy; kiềm chế sự gia tăng người nghiện mới, hạn chế người tái nghiện.

2. Tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân về tác hại của tệ nạn ma túy, nhất là tác hại của các loại ma túy tổng hợp, lồng ghép với tuyên truyền phòng, chống mại dâm và dự phòng lây nhiễm HIV/AIDS để có giải pháp tự phòng ngừa. Các hoạt động tuyên truyền cần tập trung vào nhóm đối tượng có nguy cơ nghiện ma túy cao với các hình thức đa dạng, nội dung phong phú, phù hợp, bằng số liệu và dẫn chứng cụ thể các trường hợp phạm tội, gây tai nạn do lạm dụng ma túy.

3. Tổ chức Hội nghị sơ kết và tiếp tục thực hiện Đề án Quản lý, cắt cơn giải độc và tư vấn tâm lý cho người nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định tại cơ sở xã hội trong thời gian lập hồ sơ để Tòa án nhân dân xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Triển khai áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn, nếu tiếp tục vi phạm thì lập hồ sơ áp dụng đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc theo Nghị định số 221/2013/NĐ-CP của Chính phủ; tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, cai nghiện ma túy tại cộng đồng; thực hiện Nghị quyết số 98/NQ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ về tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống, kiểm soát và cai nghiện ma túy trong tình hình mới.

4. Triển khai đồng bộ các biện pháp tấn công, trấn áp tội phạm về ma túy, tăng cường công tác nắm tình hình, bám sát địa bàn nhằm phát hiện các đầu mối, đường dây tổ chức mua bán, vận chuyển ma túy liên tỉnh, liên quận và từ nước ngoài vào Thành phố để tổ chức lực lượng đấu tranh hiệu quả, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn Thành phố. Tập trung điều tra khám phá nhanh, không để phát triển đối với các nguồn ma túy thẩm lậu từ nước ngoài vào Thành phố và trung chuyển ma túy, tiền chất ra nước ngoài.

5. Thông qua các hoạt động truyền thông góp phần nâng cao nhận thức của các ngành, các cấp và của mỗi cá nhân, gia đình về công tác phòng, chống ma túy và tác hại của tệ nạn ma túy, từng bước đẩy lùi tệ nạn ma túy ra khỏi đời sống xã hội, tạo sự chuyển biến về nhận thức trách nhiệm đón nhận, giúp đỡ người nghiện ma túy xóa bỏ mặc cảm, giải quyết việc làm phù hợp để họ ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng; tư vấn, hướng dẫn, giúp đỡ người mới nghiện ma túy tự nguyện đăng ký cai nghiện tại gia đình, cộng đồng, xây dựng môi trường xã hội lành mạnh, thân thiện, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thành phố.

III. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM:

1. Công an Thành phố:

- Là cơ quan Thường trực, chủ động tăng cường các biện pháp nghiệp vụ nhằm ngăn chặn nguồn ma túy thẩm lậu từ nước ngoài vào hoặc từ Thành phố ra nước ngoài; kiểm soát, quản lý chặt chẽ các loại tiền chất, chất gây nghiện, hướng thần và thuốc tân dược gây nghiện; chủ động phối hợp với các Cục nghiệp vụ của Bộ Công an, Công an các địa phương, Bộ đội biên phòng, Hải quan, Cảnh sát biển tăng cường công tác nắm tình hình, kiểm soát chặt chẽ các đối tượng vận chuyển ma túy bằng đường bộ, đường hàng không, đường biển, đường bưu điện vào Thành phố tiêu thụ. Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp mở rộng phòng, chống hành vi trung chuyển ma túy quốc tế thông qua thủ đoạn mạo danh là pháp nhân để đối phó với cơ quan chức năng khi bị phát hiện, nhằm nâng cao hiệu quả đấu tranh, ngăn chặn, bắt giữ ma túy thẩm lậu vào Thành phố.

- Mở cao điểm đấu tranh với các đối tượng mua bán, vận chuyển ma túy từ các tỉnh vào Thành phố tiêu thụ. Tăng cường các hoạt động điều tra, phát hiện, bắt giữ và sớm kết luận đề nghị truy tố các đối tượng mua bán, vận chuyển, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án ma túy, nhất là các vụ án điểm để tổ chức đưa ra xét xử lưu động.

- Chỉ đạo công an quận, huyện tập trung đấu tranh chuyển hóa các địa bàn, tụ điểm phức tạp về ma túy và các tệ nạn xã hội khác, không để tồn tại lâu dài các địa bàn phức tạp hoặc hình thành tụ điểm mới về ma túy tại khu dân cư, kết hợp lồng ghép với công tác xây dựng phường, xã, thị trấn lành mạnh và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”.

- Chỉ đạo phối hợp đẩy mạnh công tác kiểm tra hành chính các địa bàn phức tạp về ma túy: khách sạn, nhà nghỉ, vũ trường, quán bar, karaoke... có biểu hiện nghi vấn mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép ma túy, nhất là ma túy tổng hợp. Tăng cường lập hồ sơ đối tượng nghiện ma túy, đối tượng tái nghiện đưa vào quản lý theo Nghị định số 111/2013/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn; Nghị định số 221/2013/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Chỉ đạo công an quận, huyện thực hiện Quyết định số 6045/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2014 phê duyệt Đề án Quản lý, cắt cơn giải độc và tư vấn tâm lý cho người nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định tại các cơ sở xã hội trong thời gian lập hồ sơ để Tòa án nhân dân xem xét, quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

- Tham mưu kiện toàn Tổ công tác liên ngành phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp về ma túy theo chỉ đạo của Bộ Công an.

- Hướng dẫn, chỉ đạo Công an phường, xã, thị trấn phối hợp với các cơ quan có liên quan trong việc thu thập tài liệu, lập hồ sơ cai nghiện tại gia đình, tại cộng đồng, lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn và hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với người nghiện ma túy theo quy định.

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:

- Phối hợp với các Sở - ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố và các đoàn thể thành viên tiếp tục đẩy mạnh tổ chức và nâng cao hiệu quả công tác quản lý, dạy nghề và giải quyết việc làm cho người cai nghiện, người sau cai nghiện theo quy định của Luật phòng, chống ma túy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống ma túy; Nghị định số 94/2009/NĐ-CP ngày 26 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về quản lý sau cai nghiện ma túy.

- Phối hợp với các Sở - ngành chức năng liên quan tiếp tục hướng dẫn tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, tại cộng đồng theo Nghị định số 94/2010/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ, phù hợp với điều kiện và tính chất đặc thù của Thành phố; đồng thời hướng dẫn, triển khai thực hiện Nghị định số 221/2013/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; Nghị quyết số 98/NQ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ về tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống, kiểm soát và cai nghiện ma túy trong tình hình mới; Quyết định số 2596/QĐ-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ về phê duyệt Đề án đổi mới công tác cai nghiện ma túy ở Việt Nam đến năm 2020; Quyết định số 6045/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt Đề án Quản lý, cắt cơn giải độc và tư vấn tâm lý cho người nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định tại các cơ sở xã hội trong thời gian lập hồ sơ để Tòa án nhân dân xem xét, quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

- Phối hợp với Lực lượng Thanh niên xung phong Thành phố tổ chức kiểm tra, hướng dẫn các Trường, Trung tâm cai nghiện, Cơ sở xã hội nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý, giáo dục, tư vấn cho người nghiện ma túy và người sau cai nghiện nhằm hạn chế tình trạng trốn trường, trốn viện, thẩm lậu ma túy vào các Trường, Trung tâm, Cơ sở xã hội; hướng dẫn Ủy ban nhân dân quận, huyện các thủ tục và tổ chức tiếp nhận đưa đối tượng vào cơ sở xã hội, cơ sở cai nghiện bắt buộc. Cùng phối hợp với Đoàn Kiểm tra liên ngành văn hóa - xã hội tập trung rà soát, kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ có nghi vấn chứa chấp tệ nạn ma túy.

- Chủ trì, phối hợp với các Sở - ngành có liên quan đẩy mạnh công tác chuyển hóa địa bàn phức tạp về tệ nạn ma túy, mại dâm trên địa bàn Thành phố theo Nghị quyết liên tịch số 01/2008/NQLT-BLĐTBXH-BCA -BVHTTDL-UBTƯMTTQVN ngày 28 tháng 8 năm 2008 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Công an, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

3. Cục Hải quan Thành phố:

- Phối hợp với Công an Thành phố tăng cường công tác nắm tình hình, điều tra cơ bản tuyến, địa bàn, đối tượng và các phương tiện vận tải thường xuyên ra vào sân bay, cảng biển, các đối tượng gửi hàng qua đường bưu điện để nắm bắt tình hình; phòng ngừa, ngăn chặn đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy vào Thành phố hoặc trung chuyển ra nước ngoài tiêu thụ.

- Kiểm soát chặt chẽ việc xuất nhập khẩu các loại tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, các loại thuốc tân dược gây nghiện của các doanh nghiệp và trong giao dịch nội địa.

4. Bộ đội biên phòng Thành phố:

- Tăng cường công tác tuần tra kiểm soát trên các tuyến giao thông đường thủy vào cụm cảng nhằm phát hiện, ngăn chặn các đối tượng vận chuyển ma túy trên các phương tiện đường thủy. Chỉ đạo các đội, trạm, đồn Biên phòng, Hải quan trú đóng trên địa bàn phối hợp với Công an các cấp tăng cường công tác phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, công tác kiểm tra tạm trú, tạm vắng trên các phương tiện đường thủy và các địa bàn ven sông.

- Sử dụng đồng bộ các biện pháp, nhất là biện pháp trinh sát, kiểm soát hành chính và tuần tra vũ trang nhằm phát hiện kịp thời, bắt giữ tội phạm, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, tập trung vào đối tượng mua bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy.

- Phối hợp chặt chẽ với Cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục cán bộ, công nhân viên và nhân dân trên địa bàn Biên giới biển và Cửa khẩu cảng Thành phố nhằm nâng cao nhận thức pháp luật, ý thức cảnh giác trước phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại đối tượng, phát động sâu rộng phong trào toàn dân tham gia tố giác tội phạm, nhất là tội phạm về mua bán, tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy.

5. Sở Văn hóa và Thể thao:

- Chủ động phối hợp với Công an Thành phố, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, Sở Tư pháp biên soạn Đề cương, tài liệu tuyên truyền về vai trò, tầm quan trọng của công tác phòng, chống ma túy, tác hại của ma túy trong đời sống xã hội, nâng cao ý thức trách nhiệm của từng cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức và nhân dân, từ đó tích cực tham gia hỗ trợ các lực lượng chuyên trách trong phòng, chống và kiểm soát ma túy. Cung cấp tài liệu tuyên truyền và hướng dẫn các Sở, ngành, quận, huyện triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền, cổ động trực quan (tờ rơi, tờ bướm, Pano, khẩu hiệu...)

- Đẩy mạnh công tác kiểm tra liên ngành Văn hóa - xã hội và kiểm tra chuyên ngành nhằm phát hiện, xử lý những biểu hiện phát sinh tệ nạn trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm.

- Chỉ đạo Phòng Văn hóa - Thông tin tham mưu Ủy ban nhân dân quận, huyện xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức mít-tinh, diễu hành hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy, Ngày toàn dân phòng, chống ma túy tại địa bàn quận, huyện. Phát động phong trào sáng tác tiểu phẩm, kịch, hài... liên quan đến phòng, chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS.

- Tiếp tục nâng cao chất lượng phong trào xây dựng gia đình văn hóa, khu phố văn hóa, ấp văn hóa gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” để mọi người, mọi nhà tích cực, chủ động tham gia phát hiện, tố giác và lên án tội phạm liên quan đến ma túy; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân góp phần xây dựng địa bàn cơ sở lành mạnh, hạn chế và đẩy lùi tệ nạn ma túy.

6. Sở Thông tin và Truyền thông:

- Xây dựng kế hoạch chỉ đạo các cơ quan Báo, Đài Thành phố đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền trong Tháng cao điểm phòng, chống ma túy với các hình thức đa dạng, phù hợp với từng loại hình báo, đài để người dân nêu cao tinh thần cảnh giác và tham gia tố giác, bài trừ tệ nạn ma túy.

- Tập trung đẩy mạnh các biện pháp và đổi mới nội dung công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống ma túy, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của từng cán bộ, công nhân viên chức và nhân dân về hậu quả, tác hại của ma túy trong đời sống xã hội để tích cực tham gia hỗ trợ các lực lượng chuyên trách trong công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy.

7. Sở Tư pháp:

- Chủ trì, phối hợp với Công an Thành phố, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tội phạm ma túy đến các đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức, báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên và người dân trên địa bàn Thành phố.

- Chỉ đạo, hướng dẫn Phòng Tư pháp các quận, huyện thực hiện công tác thẩm định hồ sơ xử lý vi phạm hành chính theo đúng quy định pháp luật.

8. Sở Y tế (Thường trực Ủy ban Phòng, chống AIDS Thành phố):

- Đẩy mạnh công tác điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone một cách hiệu quả và đúng quy định; nghiên cứu triển khai các biện pháp giảm tác hại kết hợp với công tác phòng, chống lây nhiễm HIV/AIDS.

- Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn, chỉ đạo Trung tâm Y tế Dự phòng quận, huyện trong công tác giúp đỡ người tái hòa nhập cộng đồng và người sau cai nghiện tham gia các hoạt động tại địa phương; đồng thời đẩy nhanh tiến độ tập huấn, hướng dẫn cho đội ngũ cán bộ y tế phường, xã, thị trấn trong việc xác định tình trạng nghiện đối với người sử dụng trái phép chất ma túy theo Nghị định số 221/2013/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

- Phối hợp với Ủy ban nhân dân quận, huyện chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở y tế quận, huyện, phường, xã, thị trấn trong việc điều trị cắt cơn cho người nghiện ma túy tham gia cai nghiện ma túy tại gia đình và tại cộng đồng theo Nghị định số 94/2010/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ.

- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, quản lý chặt chẽ các hoạt động xuất nhập khẩu thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, tiền chất trong lĩnh vực y tế.

9. Sở Giáo dục và Đào tạo:

- Tập huấn cho giáo viên phụ trách công tác Đoàn, Đội và phụ trách môn Giáo dục công dân về tác hại của ma túy và pháp luật phòng, chống ma túy để tuyên truyền giáo dục cho học sinh nhận biết về tác hại của tệ nạn ma túy. Gắn kết với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đẩy mạnh thực hiện kế hoạch liên tịch giữa hai Sở về phòng, chống ma túy trong trường học giai đoạn 2011 - 2015; đồng thời có phương án bài trừ không để cho ma túy xâm nhập vào trường học.

- Tổ chức các buổi mít-tinh, truyền thông phòng, chống ma túy trong trường học với nhiều hình thức phong phú trong Tháng cao điểm phòng, chống ma túy và Ngày toàn dân phòng, chống ma túy 26 tháng 6.

10. Ủy ban nhân dân các quận, huyện:

- Căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, tổ chức triển khai với nhiều hoạt động tuyên truyền trong Tháng cao điểm phòng, chống ma túy. Mỗi quận, huyện chọn ít nhất 01 phường, xã, thị trấn làm điểm tổ chức mít-tinh, diễu hành. Đặc biệt những phường, xã, thị trấn trọng điểm về tệ nạn ma túy đều phải tổ chức mít-tinh, tuyên truyền trong Ngày toàn dân phòng, chống ma túy 26 tháng 6.

- Tập trung chỉ đạo lực lượng Công an, các ban, ngành phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể từ quận, huyện đến phường, xã, thị trấn tăng cường công tác phòng, chống ma túy, công tác đấu tranh trấn áp, chuyển hóa địa bàn, tụ điểm phức tạp về ma túy theo các nội dung và biện pháp đã xác định, đảm bảo đúng mục tiêu và yêu cầu đề ra, đặc biệt là nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động của tổ chức Đoàn Thanh niên đối với thanh thiếu niên tại địa phương. Đẩy mạnh việc giới thiệu việc làm cho người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng; phòng, chống tái nghiện ma túy.

- Tập trung tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong nhân dân về tác hại của ma túy, các chủ trương, biện pháp cai nghiện ma túy trên địa bàn Thành phố và tại địa phương; tuyên truyền vận động người nghiện và gia đình tự nguyện đăng ký cai nghiện ma túy tại gia đình, tại cộng đồng; tạo điều kiện cho người nghiện tiếp cận các dịch vụ cai nghiện tự nguyện và các dịch vụ chăm sóc y tế có liên quan, hỗ trợ người đã cai nghiện được học nghề, tìm việc làm, vay vốn, sản xuất kinh doanh và tiếp cận các dịch vụ y tế, xã hội, phòng, chống tái nghiện ma túy; huy động các tổ chức, cá nhân giúp đỡ, hỗ trợ, tạo điều kiện cho người đã cai nghiện ma túy hòa nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống.

- Chỉ đạo Trung tâm Văn hóa quận, huyện tổ chức các hoạt động tuyên truyền sâu rộng, chú trọng nhóm đối tượng có nguy cơ nghiện ma túy cao, nhóm đối tượng theo giới tính, ngành nghề, đặc biệt tập trung tại các tụ điểm có diễn biến phức tạp về ma túy. Sử dụng hệ thống phát thanh tại địa phương, phương tiện truyền thông tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa để tuyên truyền vận động mọi người dân cảnh giác với ma túy.

- Chỉ đạo các ngành chức năng tập trung rà soát, thống kê đối tượng nghiện mới và những đối tượng nghiện ma túy đã qua các hình thức cai nghiện mà vẫn còn nghiện ma túy trên địa bàn, đưa vào áp dụng biện pháp quản lý, giáo dục theo Nghị định số 111/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn; Nghị định số 221/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; Quyết định số 6045/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt Đề án Quản lý, cắt cơn giải độc và tư vấn tâm lý cho người nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định tại các cơ sở xã hội trong thời gian lập hồ sơ để Tòa án nhân dân xem xét, quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trên địa bàn Thành phố; Quyết định số 2245/QĐ-UBND ngày 09 tháng 5 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án đổi mới công tác cai nghiện ma túy ở Việt Nam đến năm 2020 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

- Sử dụng nguồn kinh phí Chương trình mục tiêu Quốc gia phòng, chống ma túy được cấp về địa phương trong năm 2015 để hỗ trợ các phường, xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền, tập huấn, mít-tinh, xét xử các vụ án lưu động, án điểm về ma túy, nhất là vận động nhân dân đến theo dõi phiên tòa để nâng cao hiệu quả tuyên truyền trong đợt cao điểm phòng, chống ma túy trên địa bàn Thành phố.

11. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố và các Đoàn thể thành viên:

- Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và đẩy mạnh các hoạt động của tổ chức Đoàn, Hội trong việc tham gia thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, xây dựng gia đình không có người thân liên quan đến ma túy và các chương trình an sinh xã hội như: giảm nghèo, tăng hộ khá, giải quyết việc làm... góp phần ngăn chặn tội phạm và người nghiện ma túy mới. Vận động gia đình có người thân nghiện ma túy tự nguyện khai báo và đăng ký cai nghiện ma túy tại gia đình và tại cộng đồng.

- Liên đoàn Lao động Thành phố phối hợp với Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp Thành phố tổ chức tuyên truyền về ma túy, mại dâm, HIV/AIDS nhằm giúp cho cán bộ, công nhân viên chức, người lao động về cách phòng, chống và nâng cao tinh thần trách nhiệm đẩy lùi, kéo giảm tệ nạn ma túy, mại dâm.

- Thành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh nâng cao kiến thức cho đoàn viên, hội viên, thanh niên, học sinh, sinh viên, thanh thiếu niên đường phố nhằm ngăn chặn hành vi sử dụng ma túy trái phép. Phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường vận động người nghiện ma túy ra trình diện, cai nghiện, phối hợp giúp đỡ người sau cai nghiện học nghề và tìm kiếm việc làm, tạo điều kiện cho họ ổn định cuộc sống.

- Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố tăng cường hoạt động của tổ chức Hội trong công tác giúp đỡ người sau cai nghiện và người tái hòa nhập cộng đồng là chị em phụ nữ; đẩy mạnh các hoạt động đội nhóm, mô hình, câu lạc bộ để thu hút mọi người tham gia.

- Hội Cựu chiến binh Thành phố phối hợp với các đoàn, hội vận động những gia đình có người thân nghiện ma túy tự giác tham gia cai nghiện ma túy tại gia đình và tại cộng đồng; đồng thời hỗ trợ người tái hòa nhập cộng đồng, người sau cai nghiện, người bị nhiễm HIV ổn định cuộc sống, tăng cường phát huy hiệu quả của Đội công tác xã hội tình nguyện trong công tác giúp đỡ người nghiện ma túy tại địa phương. Đặc biệt, không để con em cán bộ Hội sa vào tệ nạn ma túy.

12. Đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố và Tòa án nhân dân Thành phố:

- Chỉ đạo Viện Kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân quận, huyện, trong đó Viện Kiểm sát nhân dân giữ vai trò chủ trì, phối hợp với cơ quan điều tra cùng cấp chọn và đưa ra xét xử lưu động các vụ án điểm về ma túy trong 6 tháng đầu năm 2015.

- Phối hợp với các Đài Truyền hình Thành phố tổ chức ghi hình, đưa tin việc xét xử lưu động để truyền hình trực tiếp trong chương trình Vì an ninh Tổ quốc, tạo sức mạnh răn đe tội phạm; đồng thời thông tin cho người dân biết để phòng ngừa và tham gia tố giác tội phạm ma túy. Công bố cho các cơ quan báo chí cáo trạng hoặc bản án xét xử điểm, lưu động tội phạm về ma túy.

- Tòa án nhân dân Thành phố chủ trì, hướng dẫn Tòa án nhân dân quận, huyện tổ chức thực hiện các biện pháp xử lý vi phạm hành chính theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính và Pháp lệnh số 09/2014/UBTVQH13 ngày 20 tháng 01 năm 2014 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân.

- Chỉ đạo Tòa án nhân dân các quận, huyện đẩy nhanh tiến độ trong việc xem xét, quyết định áp dụng biện pháp đưa người nghiện ma túy vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; đồng thời phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn xử lý các trường hợp vướng mắc, khó khăn trong việc lập hồ sơ, thủ tục xem xét áp dụng biện pháp đưa người vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Căn cứ Kế hoạch này, các Sở, ban, ngành, Đoàn thể Thành phố và Ủy ban nhân dân các quận, huyện xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện từ ngày 01 tháng 6 đến ngày 30 tháng 6 năm 2015. Kế hoạch gửi về Công an Thành phố, số 230 Nguyễn Trãi, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1; (điện thoại: 08.8387.662; số fax: 08.3920.070) để theo dõi, tổng hợp.

2. Giao Công an Thành phố là cơ quan Thường trực, có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện; theo dõi, nắm bắt tình hình và tổng hợp báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân Thành phố trong việc thực hiện Kế hoạch này.

3. Các Sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể Thành phố; Ủy ban nhân dân các quận, huyện báo cáo kết quả triển khai thực hiện “Tháng hành động phòng, chống ma túy” và “Ngày toàn dân phòng, chống ma túy 26 tháng 6” - Năm 2015, gửi về Công an Thành phố trước ngày 05 tháng 7 năm 2015 để tổng hợp báo cáo, trình Ủy ban nhân dân Thành phố./.

 


Nơi nhận:
- UB Quốc gia PCAIDS và PCMT-MD;
- Văn phòng Chính phủ; Bộ Công an;
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- TTTU; Thường trực HĐND. TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- Ủy ban MTTQVN. TP;
- Văn phòng TU; Ban Nội chính TU;
- Ban Văn hóa - Xã hội HĐND. TP;
- Các Thành viên BCĐ 138/TP;
- Các Sở, ban, ngành, Đoàn thể TP;
- Các Tổng Cty; BQL các KCX&CN TP;
- UBND các quận, huyện;
- Báo, Đài Trung ương và Thành phố;
- VPUB: CPVP; Phòng VX, THKH;
- Lưu VT (VX-TC)

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hứa Ngọc Thuận

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3020/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu3020/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/06/2015
Ngày hiệu lực04/06/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3020/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 3020/KH-UBND 2015 Thực hiện tháng hành động phòng chống ma túy Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 3020/KH-UBND 2015 Thực hiện tháng hành động phòng chống ma túy Hồ Chí Minh
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu3020/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýHứa Ngọc Thuận
        Ngày ban hành04/06/2015
        Ngày hiệu lực04/06/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Kế hoạch 3020/KH-UBND 2015 Thực hiện tháng hành động phòng chống ma túy Hồ Chí Minh

             Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 3020/KH-UBND 2015 Thực hiện tháng hành động phòng chống ma túy Hồ Chí Minh

             • 04/06/2015

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 04/06/2015

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực