Văn bản khác 3186/KH-UBND

Kế hoạch 3186/KH-UBND tổ chức hoạt động hưởng ứng Chương trình hiến máu tình nguyện “Hành trình Đỏ” năm 2017 do tỉnh Khánh Hòa ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 3186/KH-UBND 2017 hưởng ứng hiến máu tình nguyện Hành trình Đỏ Khánh Hòa


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3186/KH-UBND

Khánh Hòa, ngày 19 tháng 4 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG CHƯƠNG TRÌNH HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN “HÀNH TRÌNH ĐỎ” NĂM 2017

Thực hiện Kế hoạch tổ chức Chương trình “Hành trình Đỏ” năm 2017 của Ban Chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện và Viện Huyết học Truyền máu Trung ương, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động thực hiện Chương trình hiến máu tình nguyện “Hành trình Đỏ” năm 2017 tại tỉnh Khánh Hòa, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

1.1. Tăng cường công tác truyền thông về hiến máu tình nguyện, góp phần nâng cao nhận thức của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp, các nhà quản lý, cán bộ, công chức, viên chức, lao động, sinh viên, học sinh, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là người dân ở vùng nông thôn, miền núi, miền biển về hiến máu tình nguyện và an toàn truyền máu, góp phần giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống lịch sử của dân tộc, về tình yêu thương cộng đồng, biết sống vì mọi người, ra sức cống hiến sức trẻ cho xã hội.

1.2. Tập dượt tổ chức ngày hiến máu lớn, tiếp nhận máu với số lượng lớn dự phòng tai nạn, thảm họa; góp phần điều phối máu trên phạm vi toàn quốc; tiếp nhận được lượng máu lớn đáp ứng tình trạng thiếu máu để cấp cứu, điều trị người bệnh trong tỉnh và hỗ trợ Trung ương, góp phần khắc phục được tình trạng thiếu máu trầm trọng trong dịp hè năm 2017.

1.3. Mở rộng đối tượng tham gia hiến máu tình nguyện từ các nhà quản lý, cán bộ, công chức, viên chức, lao động, sinh viên, học sinh, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân; thành lập và hỗ trợ phát triển các mô hình gắn kết các tình nguyện viên vận động hiến máu và người hiến máu tình nguyện; xây dựng lực lượng hiến máu dự bị tại các vùng hải đảo theo chủ trương phát triển y tế biển đảo của Chính phủ.

1.4. Tăng cường tuyên truyền, giáo dục về căn bệnh tan máu bẩm sinh.

1. 5. Nâng cao vai trò của Hội Chữ thập đỏ và các đoàn thể nhân dân trong công tác vận động hiến máu tình nguyện tại cộng đồng.

2. Yêu cầu:

2.1. 100% các huyện, thị xã, thành phố tuyên truyền về Chương trình hiến máu tình nguyện “Hành trình Đỏ” năm 2017.

2.2. Tuyên truyền và tư vấn trên 3.000 người về hiến máu tình nguyện, vận động được trên 2.500 người là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, sinh viên, học sinh, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân có sức khỏe tốt, tham gia đăng ký hiến máu tình nguyện để tiếp nhận được ít nhất 1.500 đơn vị máu tại Ngày hội hiến máu tình nguyện Chương trình “Hành trình Đỏ” năm 2017.

2.3. Động viên, khuyến khích các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia hiến máu tình nguyện; tạo hiệu ứng truyền thông mạnh mẽ; đảm bảo an toàn, tiết kiệm, hiệu quả.

II. THÔNG ĐIỆP

1. Thông điệp của Trung ương về Chương trình hiến máu tình nguyện “Hành trình Đỏ” năm 2017: “Kết nối dòng máu Việt”

2. Thông điệp của tỉnh Khánh Hoà: “Giọt Hồng chung sức vì biển đảo thân yêu” lần thứ 4

III. THÀNH PHẦN THAM GIA

1. Đơn vị chỉ đạo: Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Khánh Hòa.

2. Ban Tổ chức: Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh và các đơn vị phối hợp liên quan.

3. Các đơn vị tham gia:

- Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh.

- Hội Chữ thập đỏ tỉnh.

- Sở Y tế.

- Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh.

- Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh.

- Liên đoàn Lao động tỉnh.

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh.

- Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

- Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thành phố Nha Trang, huyện Khánh Vĩnh.

- Các cơ quan truyền thông: Báo Khánh Hòa, Đài phát thanh - Truyền hình Khánh Hoà.

IV. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Các hoạt động chính:

a) Thực hiện truyền thông về hiến máu tình nguyện:

- Tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về Chương trình hiến máu tình nguyện “Hành trình Đỏ” năm 2017.

- Tổ chức các đội, nhóm tình nguyện tuyên truyền về hiến máu tình nguyện cho hơn 2.500 người, giao chỉ tiêu cho các cơ quan, đơn vị vận động nguồn người có sức khỏe tốt đăng ký tham gia hiến máu tình nguyện, tiếp nhận được ít nhất 1.500 đơn vị máu.

- Treo cờ, phướn, băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền do Ban tổ chức Chương trình “Hành trình Đỏ” Trung ương cung cấp trên các trục đường chính (Lê Thánh Tôn - Lê Hồng Phong - Yersin - Trần Hưng Đạo - Hùng Vương - Đường 2/4 - Đường 23/10 - Dã Tượng, thành phố Nha Trang) trước và trong thời gian diễn ra các hoạt động của Chương trình “Hành trình Đỏ” năm 2017.

- Tuyên truyền về an toàn truyền máu, về bệnh tan máu bẩm sinh.

- Đưa tin tuyên truyền về buổi tối mit tinh, giao lưu văn nghệ và ngày hội hiến máu.

b) Tổ chức buổi tối mit tinh và giao lưu văn nghệ trước ngày hội hiến máu nhằm tuyên truyền trực quan sinh động cho các tầng lớp nhân dân, tạo hiệu ứng truyền thông lan tỏa rộng rãi hơn về hiến máu tình nguyện.

c) Tổ chức Ngày hội hiến máu:

- Tổ chức chuỗi ngày hiến máu tại một số huyện, đơn vị, trường học hưởng ứng Chương trình “Hành trình Đỏ” năm 2017 trước và sau ngày chính thức 1 tuần.

- Tổ chức Ngày hội tiếp nhận hiến máu tình nguyện.

- Tổ chức chương trình văn nghệ, giao lưu, đố vui, trò chơi,... liên tục trên sân khấu trong suốt quá trình diễn ra ngày hội.

2. Chương trình cụ thể:

a) Từ ngày 15/4/2017 đến ngày 15/6/2017:

- Thành lập Ban Tổ chức Chương trình hiến máu tình nguyện “Hành trình Đỏ” với thông điệp của tỉnh “Giọt Hồng chung sức vì biển đảo thân yêu” lần thứ 4.

- Ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình hiến máu tình nguyện Hành trình Đỏ” năm 2017.

- Họp Ban Tổ chức Hành trình Đỏ để triển khai Kế hoạch, phân công nhiệm vụ phối hợp tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chương trình hiến máu tình nguyện Hành trình Đỏ” năm 2017 tại tỉnh;

- Chuẩn bị các nội dung liên quan đến Chương trình hiến máu tình nguyện “Hành trình Đỏ” năm 2017: Kinh phí, địa điểm, lực lượng tham gia tổ chức (gồm: Người có sức khỏe tốt tham gia đăng ký hiến máu tình nguyện, lực lượng đi đón đoàn Hành trình Đỏ Trung ương, lực lượng tham gia đi diễu hành đường phố, tham gia tổ chức buổi tối mit tinh, giao lưu văn nghệ, ngày hội hiến máu...)

- Các đơn vị thực hiện tuyên truyền vận động nguồn người có sức khỏe tốt đăng ký tham gia hiến máu tình nguyện theo chỉ tiêu được giao.

- Tuyên truyền về an toàn truyền máu và bệnh tan máu bẩm sinh.

- Chuẩn bị và luyện tập các tiết mục giao lưu, văn nghệ.

b) Từ ngày 16/6/2017 đến ngày 30/6/2017:

- Họp Ban Tổ chức Chương trình hiến máu tình nguyện Hành trình Đỏ” để rà soát lại các công việc đã thực hiện và các công việc chuẩn bị cho các hoạt động tiếp theo của Chương trình hiến máu tình nguyện Hành trình Đỏ” năm 2017 tại tỉnh Khánh Hoà.

- Liên hệ chỗ ăn, nghỉ cho Đoàn Hành trình Đỏ Trung ương tại Trung tâm Hội nghị - Nhà khách tỉnh.

- Phối hợp với Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương liên hệ việc vận chuyển máu về Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương.

c) Từ ngày 01/7/2017 đến ngày 10/7/2017:

- Kiểm tra lực lượng đăng ký tham gia hiến máu tình nguyện.

- Treo 100 phướn dọc, 20 băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền do Ban tổ chức Chương trình hiến máu tình nguyện “Hành trình Đỏ” Trung ương cung cấp trên các trục đường chính.

- Đưa tin tuyên truyền trên báo, đài của tỉnh trước 05 ngày khi diễn ra các hoạt động của Chương trình hiến máu tình nguyện Hành trình Đỏ”.

- Kiểm tra việc chuẩn bị cho đón tiếp Đoàn Hành trình Đỏ Trung ương, tổ chức buổi tối mít tinh, giao lưu văn nghệ, tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện.

- Tổ chức chuỗi ngày hiến máu tình nguyện hưởng ứng Chương trình Hành trình Đỏ”, diễn ra trước 01 tuần của sự kiện Ngày hội hiến máu tình nguyện Chương trình Hành trình Đỏ”: Vận động, tiếp nhận hiến máu tình nguyện sáng ngày 05/7/2017 tại huyện Cam Lâm, lượng máu tiếp nhận là 300 đơn vị máu.

d) Chiều và tối ngày 11/7/2017:

- Tổ chức đoàn đón Đoàn Hành trình Đỏ Trung ương tại xã Sơn Thái, huyện Khánh Vĩnh (tiếp giáp tỉnh Lâm Đồng) vào lúc 16 giờ 00 - 17 giờ 00 và đưa đoàn về thành phố Nha Trang. Thành phần: Ban Tổ chức chương trình “Hành trình Đỏ” cấp tỉnh, Thường trực Hội Chữ thập đỏ tỉnh Khánh Hòa, Câu lạc bộ Hành trình Đỏ Khánh Hòa, Hội Chữ thp đỏ thành phố Nha Trang và huyện Khánh Vĩnh, 01 xe ô tô cảnh sát giao thông tỉnh dẫn Đoàn, xuất phát từ Hội Chữ thập đỏ tỉnh lúc 13 giờ 00.

- Tổ chức buổi tối mit tinh, giao lưu văn nghệ tuyên truyền về hiến máu tình nguyện.

+ Thời gian: Từ 18 giờ 30 đến 21 giờ 00:

+ Địa điểm: Trung tâm Hội nghị - Nhà khách tỉnh.

+ Thành phần tham dự, gồm: Lãnh đạo Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện, Viện Huyết học -Truyền máu Trung ương; lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh; Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; các thành viên Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh, các thành viên Ban Tổ chức Chương trình hiến máu tình nguyện Hành trình Đỏ” tại tỉnh; Trưởng Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện các huyện, thị xã, thành phố; lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ các huyện, thị xã, thành phố; các cơ quan thông tấn báo chí.

+ Nội dung chương trình:

Văn nghệ chào mừng (03 tiết mục, trong đó tỉnh Khánh Hoà thực hiện 1 tiết mục, Đoàn Hành trình Đỏ Trung ương thực hiện 2 tiết mục).

Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

Phát biểu chào mừng và phát động Chương trình hiến máu tình nguyện Hành trình Đỏ” tại tỉnh của Trưởng Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Khánh Hòa.

Phát biểu của Ban Tổ chức Chương trình hiến máu tình nguyện Hành trình Đỏ” Trung ương.

Ban Tổ chức Chương trình hiến máu tình nguyện Hành trình Đỏ” Trung ương tặng Biểu trưng Hành trình Đỏ cho Lãnh đạo Ban Chỉ đạo tỉnh.

Ban Tổ chức Chương trình Hành trình Đỏ” Trung ương tặng Bằng khen cho tỉnh.

Văn nghệ giữa giờ (04 tiết mục, trong đó tỉnh thực hiện 1 tiết mục, Đoàn Hành trình Đỏ Trung ương thực hiện 3 tiết mục).

Giao lưu với: 01 đại biểu là Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân hoặc Thương binh, 01 đơn vị vận động hiến máu tiêu biểu, 01 người hiến máu tiêu biểu, 01 bệnh nhân nhận máu hiến tình nguyện.

Tặng quà cho khách mời giao lưu và bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn

Giao lưu, đố vui về hiến máu tình nguyện (có quà tặng).

Văn nghệ (03 tiết mục, trong đó tỉnh thực hiện 1 tiết mục, Đoàn Hành trình Đỏ Trung ương thực hiện 2 tiết mục).

Chụp ảnh lưu niệm.

Bế mạc.

(Dn chương trình do Ban tổ chức Hành trình Đỏ Trung ương đảm nhận).

e) Sáng ngày 12/7/2017:

Tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện với chủ đề Giọt hồng chung sức vì biển đảo thân yêu” lần thứ 4:

- Thời gian tiếp nhận hiến máu tình nguyện: Tiến hành từ 06 giờ 30 đến 12 giờ 00, cụ thể như sau:

Stt

Đơn vị vận động

Thời gian

Đơn vị máu

Đơn vị chủ trì

1

Công đoàn Ngành Y tế tỉnh

6h30 - 7h00

250

Liên đoàn Lao động tỉnh

2

Công đoàn Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

7h00 - 7h30

200

Liên đoàn Lao động tỉnh

3

Công đoàn Du lịch tỉnh

7h00 - 7h30

100

Liên đoàn Lao động tỉnh

4

Liên đoàn Lao động TP Nha Trang

7h30 - 8h00

200

Liên đoàn Lao động tỉnh

5

Công đoàn Công ty TNHH MTV Yến sào Khánh Hòa

8h00 - 8h30

250

Liên đoàn Lao động tỉnh

6

Công đoàn các khu công nghiệp

8h00 - 8h30

120

Liên đoàn Lao động tỉnh

7

Công đoàn Viên chức tnh

8h30 - 9h00

120

Liên đoàn Lao động tỉnh

8

Công đoàn Ngành Công thương

8h30 - 9h00

120

Liên đoàn Lao động tỉnh

9

Công an tỉnh

9h00 - 9h30

200

Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh

10

Học viện Hải quân

9h00 - 9h30

50

Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh

11

Trường Sĩ quan Không quân

9h30 - 10h00

50

Trường Sĩ quan Không quân

12

Công đoàn Ngành Giao thông, Vận tải

9h30 - 10h00

100

Liên đoàn Lao động tỉnh

13

Hội Chữ thập đỏ TP Nha Trang

10h00 - 10h30

150

Hội Chữ thập đỏ TP Nha Trang

14

Câu lạc bộ Hành trình Đỏ Khánh Hòa

10h30 - 10h40

20

Hội Chữ thập đỏ tỉnh

 

Tổng cộng

 

1.930

 

- Địa điểm: Trung tâm Hội nghị - Nhà khách tỉnh, số 46 Trần Phú, TP Nha Trang.

- Số lượng máu tiếp nhận: Tiếp nhận được ít nhất 1.500 đơn vị máu.

- Giao lưu các hoạt động văn hóa, tuyên truyền về hiến máu tình nguyện do các ca sĩ, tình nguyện viên Đoàn Hành trình Đỏ Trung ương thực hiện.

- Phối hợp với Đoàn Hành trình Đỏ Trung ương vận chuyển máu về Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương;

- Tổ chức bữa cơm trưa giao lưu thân mật tại Trung tâm Hội nghị - Nhà khách tỉnh, số 46 Trần Phú Nha Trang

- Tiễn đoàn Hành trình Đỏ đi Đăklăk vào lúc 14 giờ cùng ngày. Thành phần tham gia tiễn đoàn: Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh, Ban Tổ chức Hành trình Đỏ tỉnh và Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Hội Chữ thập đỏ TP Nha Trang, Câu lạc bộ Hành trình Đỏ Khánh Hòa.

c) Sáng ngày 18/7/2017:

Tiếp tục tổ chức hiến máu tình nguyện hưởng ứng chuỗi ngày Hành trình Đỏ, hoạt động được diễn ra sau 01 tuần của ngày diễn ra sự kiện Ngày hội hiến máu tình nguyện Chương trình Hành trình Đỏ: Vận động, tiếp nhận hiến máu tình nguyện tại huyện Khánh Vĩnh, lượng máu tiếp nhận là 200 đơn vị máu.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh:

- Là cơ quan đầu mối, chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương, đơn vị liên quan, làm việc cụ thể với Ban Tổ chức Chương trình hiến máu tình nguyện “Hành trình Đỏ” Trung ương để tổ chức các hoạt động của Chương trình hiến máu tình nguyện “Hành trình Đỏ” và Ngày hội hiến máu tình nguyện tại tỉnh theo kế hoạch.

- Chỉ đạo Câu lạc bộ Hành trình Đỏ Khánh Hòa tham gia tổ chức các hoạt động của Chương trình, vận động đủ số lượng tình nguyện viên tham gia hiến máu tình nguyện theo lịch.

- Cung cấp thông tin, nội dung tuyên truyền cho các cơ quan thông tin đại chúng để tuyên truyền về Chương trình hiến máu tình nguyện Hành trình Đỏ” trước, trong và sau thời gian diễn ra các hoạt động.

- Phối hợp với Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thành phố Nha Trang, huyện Khánh Vĩnh và các đơn vị có liên quan đón tiếp đoàn Hành trình Đỏ khi Đoàn vào địa phận tỉnh Khánh Hòa và cử cán bộ hướng dẫn Đoàn trong suốt thời gian Đoàn lưu trú tại tỉnh.

- Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình hiến máu tình nguyện “Hành trình Đỏ” năm 2017 về Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa và Ban Chỉ đạo Quốc gia vận động hiến máu tình nguyện.

2. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh:

- Vận động cán bộ, công chức, lao động, đoàn viên, thanh niên, hội viên tham gia hiến máu tình nguyện theo lịch đạt chỉ tiêu giao.

- Cử 100 người tham gia dự mit tinh và giao lưu văn nghệ vào tối ngày 11/7/2017.

3. Liên đoàn Lao động tỉnh:

- Vận động cán bộ, công chức, lao động, đoàn viên tham gia hiến máu tình nguyện theo lịch đạt chỉ tiêu giao;

- Cử 200 người tham gia dự mit tinh và giao lưu văn nghệ vào tối ngày 11/7/2017.

4. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh:

Cử 100 người tham gia dự mit tinh và giao lưu văn nghệ vào tối ngày 11/7/2017.

5. Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Khánh Hòa:

- Tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về mục đích, ý nghĩa và nội dung Chương trình hiến máu tình nguyện Hành trình Đỏ” được tổ chức tại tỉnh trước và sau 01 tuần, trong thời gian diễn ra các hoạt động của Chương trình để nâng cao nhận thức và thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia hiến máu tình nguyện; cử phóng viên tham dự và đưa tin các hoạt động của Chương trình hiến máu tình nguyện Hành trình Đỏ” từ ngày 11/7/2017 đến ngày 12/7/2017.

- Cung cấp đĩa tin tuyên truyền về Chương trình hiến máu tình nguyện Hành trình Đỏ” cho Ban Tổ chức Hành trình Đỏ Trung ương và Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh để làm tư liệu phục vụ công tác tuyên truyền vận động hiến máu tình nguyện.

6. Công an tỉnh:

- Bố trí 01 xe ô tô cảnh sát giao thông đón Đoàn Hành trình Đỏ Trung ương từ xã Sơn Thái, huyện Khánh Vĩnh về thành phố Nha Trang vào chiều ngày 11/7/2017; đưa tiễn Đoàn đi tỉnh ĐăkLăk vào trưa ngày 12/7/2017.

- Vận động cán bộ, công chức, viên chức, lao động, chiến sĩ tham gia hiến máu tình nguyện theo kế hoạch nhằm đạt được chỉ tiêu vận động hiến máu đã giao.

- Cử cán bộ, chiến sĩ đảm bảo an ninh trật tự trong thời gian diễn ra các hoạt động của Đoàn hành trình Đỏ tại thành phố Nha Trang và huyện Khánh Vĩnh theo kế hoạch.

7. Sở Y tế:

- Vận động cán bộ, công chức, viên chức, lao động tham gia hiến máu tình nguyện theo kế hoạch;

- Cử 10 bác sĩ đa khoa tham gia khám sức khỏe trước khi nhận máu, 15 điều dưỡng và 10 kỹ thuật viên tham gia tiếp nhận máu từ 06 giờ 30 phút ngày 12/7/2017;

- Giới thiệu và mời 01 gia đình bệnh nhân đang điều trị bệnh phải truyền máu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh tham gia mit tinh và giao lưu văn nghệ tối ngày 11/7/2017 tại Trung tâm Hội nghị - Nhà khách tỉnh, 46 Trần Phú, Nha Trang.

- Chỉ đạo Trung tâm Cấp cứu 115 bố trí 02 xe ô tô cấp cứu và 06 bác sĩ, kỹ thuật viên có đầy đủ phương tiện thường trực tại địa điểm tiếp nhận máu hiến máu tình nguyện từ 6 giờ 30 phút sáng 12/7/2017 cho đến khi kết thúc hoạt động tiếp nhận máu để tham gia chăm sóc sức khỏe cho người hiến máu tình nguyện và sẵn sàng cấp cứu khi cần thiết;

- Chỉ đạo Trung tâm Huyết học - Truyền máu tỉnh bố trí đủ cán bộ, nhân viên, phương tiện, dụng cụ chuyên môn và phối hợp chặt chẽ với Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh để tiếp nhận máu vào sáng ngày 12/7/2017 đảm bảo an toàn, hiệu quả, đạt chỉ tiêu được giao.

8. Sở Văn hóa, Thể thao:

Hướng dẫn Hội Chữ thập đỏ tỉnh thực hiện các thủ tục và cấp giấy phép theo thẩm quyền đối với các phướn, băng rôn phục vụ tuyên truyền các hoạt động Chương trình hiến máu tình nguyện Hành trình Đỏ” năm 2017 tại thành phố Nha Trang theo đúng quy định của Luật Quảng cáo hiện hành.

9. Học viện Hải quân

Vận động cán bộ, chiến sĩ tham dự mít tinh giao lưu văn nghệ vào tối ngày 11/7/2017 và tham gia hiến máu tình nguyện theo kế hoạch.

10. Trường Sĩ quan Không quân

Vận động cán bộ, chiến sĩ tham dự mít tinh giao lưu văn nghệ vào tối ngày 11/7/2017 và tham gia hiến máu tình nguyện theo kế hoạch.

11. Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang

Chỉ đạo cho Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện và Hội Chữ thập đỏ thành phố Nha Trang:

- Phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh Khánh Hòa đón và đưa Đoàn Hành trình Đỏ Trung ương;

- Cử 100 người tham dự mít tinh, giao lưu văn nghệ tối ngày 11/7/2017.

- Vận động người tham gia hiến máu tình nguyện theo lịch đạt chỉ tiêu giao.

12. Ủy ban nhân dân huyện Khánh Vĩnh

Chỉ đạo Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện và Hội Chữ thập đỏ huyện Khánh Vĩnh phối hp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh tổ chức các hoạt động tiếp đón Đoàn Hành trình Đỏ Trung ương tại Trung tâm Văn hóa huyện khi Đoàn từ tỉnh Lâm Đồng đến tỉnh Khánh Hòa vào lúc 16 giờ ngày 11/7/2017.

13. Trung tâm Hội nghị - Nhà khách tỉnh

Phối hợp, hỗ trợ Hội Chữ thập đỏ tỉnh bố trí địa điểm phù hợp để tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện, tiếp đón trên 2.000 người đến tham gia hiến máu để tiếp nhận được ít nhất 1.500 đơn vị máu đảm bảo an ninh, trật tự, rộng rãi, thoáng mát, sạch sẽ vào sáng ngày 12/7/2017.

- Phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh bố trí địa điểm tại Trung tâm Hội nghị, Nhà khách tỉnh cho Đoàn Hành trình Đỏ Trung ương (100 người) nghỉ tối ngày 11/7/2017 đến trưa ngày 12/7/2017.

14. Sở Thông tin, Truyền thông, Báo Khánh Hòa, Đài Phát thanh - Truyền hình Khánh Hòa

Tuyên truyền về Chương trình hiến máu tình nguyện “Hành trình Đỏ” năm 2017 nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm và sự tham gia của các nhà quản lý, các tổ chức, cá nhân, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh về hiến máu tình nguyện.

15. Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện các huyện, thị xã, thành phố

Tuyên truyền về Chương trình hiến máu tình nguyện “Hành trình Đỏ” năm 2017 tại địa phương bằng nhiều hình thức, góp phần khắc phục tình trạng khan hiếm máu trong dịp hè và phát triển phong trào hiến máu tình nguyện của tỉnh.

Yêu cầu các đơn vị được phân công nhiệm vụ nêu trên phối hợp chặt chẽ với Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh để triển khai thực hiện tốt các nội dung tại Kế hoạch này và báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Hội Chữ thập đỏ tỉnh Khánh Hòa, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh) trước ngày 20/7/2017./.

 

 

Nơi nhận:
- TT.Tỉnh ủy (để b/c);
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- PCTUBND tỉnh Nguyễn Đắc Tài (để b/c);
- BCĐQG VĐ HMTN (b/c);
- TW Hội Chữ thập đỏ Việt Nam;
- Thành viên BCD VĐ HMTN tỉnh;
- Các đơn vị nêu tại mục V (để t/h);
- Lưu VT, NN, HPN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Duy Bắc

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3186/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu3186/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/04/2017
Ngày hiệu lực19/04/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3186/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 3186/KH-UBND 2017 hưởng ứng hiến máu tình nguyện Hành trình Đỏ Khánh Hòa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 3186/KH-UBND 2017 hưởng ứng hiến máu tình nguyện Hành trình Đỏ Khánh Hòa
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu3186/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Khánh Hòa
        Người kýNguyễn Duy Bắc
        Ngày ban hành19/04/2017
        Ngày hiệu lực19/04/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Kế hoạch 3186/KH-UBND 2017 hưởng ứng hiến máu tình nguyện Hành trình Đỏ Khánh Hòa

             Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 3186/KH-UBND 2017 hưởng ứng hiến máu tình nguyện Hành trình Đỏ Khánh Hòa

             • 19/04/2017

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 19/04/2017

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực