Văn bản khác 30-KL/TW

Kết luận 30-KL/TW năm 2018 về tiếp tục thực hiện Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

Nội dung toàn văn Kết luận 30-KL/TW 2018 tiếp tục thực hiện Đề án trang bị sách cho cơ sở xã phường thị trấn


BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
-------

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
---------------

Số 30-KL/TW

Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm 2018

 

KẾT LUẬN

CỦA BAN BÍ THƯ

VỀ VIỆC TIẾP TỤC THỰC HIỆN ĐỀ ÁN TRANG BỊ SÁCH CHO CƠ SỞ XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

Tại phiên họp ngày 23/01/2018, sau khi nghe Ban Tuyên giáo Trung ương báo cáo, trình về việc tiếp tục thực hiện Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn (Tờ trình số 50-TTr/BTGTW, ngày 12/10/2017), ý kiến của các cơ quan liên quan, Ban Bí thư đã kết luận như sau:

1- Sau hơn tám năm thực hiện Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn đã đạt được kết quả bước đầu quan trọng. Sách của Đề án đã góp phần cập nhật những thông tin mới nhất về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; có ý nghĩa thiết thực đối với việc đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị cấp cơ sở, nâng cao năng lực, kỹ năng công tác của đội ngũ cán bộ, đng viên và đáp ứng nhu cầu tìm hiểu, học tập, áp dụng kiến thức khoa học - kỹ thuật của nhân dân ở xã, phường, thị trấn. Tuy nhiên, việc thực hiện Đề án cũng còn một số hạn chế. Cơ cấu đề tài sách chưa phong phú; công tác quản lý, sử dụng sách hiệu quả chưa cao; một số cấp ủy, chính quyền địa phương chưa thực sự quan tâm chỉ đạo công tác quản lý, khai thác, sử dụng sách của Đề án.

2- Đồng ý chủ trương tiếp tục thực hiện Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn đến năm 2020. Sau năm 2020, Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và các cơ quan liên quan tiến hành tổng kết thực hiện Đề án, trình Ban Bí thư xem xét, quyết định.

3- Thời gian tới, cần tập trung nâng cao chất lượng nội dung, hình thức, tính hấp dẫn của sách, bảo đảm tính thiết thực và hiệu quả của Đề án; chuyn dần và tăng cường xuất bản sách điện tử; đặc biệt quan tâm đến việc tuyên truyền, quản lý, khai thác và sử dụng sách. Đ tài sách cn lựa chọn k, thiết thực, sát, phù hợp với nhu cầu của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Nội dung sách cần chú trọng cập nhật thông tin, kiến thức mới vứng dụng khoa học - kỹ thuật trong sản xut và đời sng, vbảo vệ, chăm sóc sc khỏe, v văn hóa, xây dựng nông thôn mới giúp nâng cao năng lực, kỹ năng công tác của đội ngũ cán bộ cấp cơ sở. Mỗi năm xuất bản từ 20 - 30 đầu sách; có sự phân bổ số lượng sách hợp lý, theo hướng tập trung ưu tiên cao nht cho xã, phường, thị trấn.

4- Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật là cơ quan thường trực của Đề án, có trách nhiệm tổ chức thực hiện Đ án bo đảm thiết thực và hiệu quả phù hợp với đặc điểm xã, phường, thị trn của từng địa phương; chủ trì xây dựng Thư viện điện tử sách của Đề án, đẩy mạnh số hóa các đầu sách đã xuất bản để phục vụ việc đọc và tra cứu trực tuyến của cán bộ, đảng viên và nhân dân ở cơ sở.

5- Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì phê duyệt kế hoạch xuất bản sách; chỉ đạo việc lựa chọn đề tài, biên soạn nội dung, biên tập, xut bản sách; thường xuyên quan tâm công tác chỉ đạo, hưng dn, kim tra, đôn đc việc tổ chức thực hiện Đán; phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quc gia Sự thật và các cơ quan liên quan định kỳ hằng năm đánh giá kết quả thực hiện Đán, kịp thời báo cáo Ban Bí thư.

Kết luận này được phổ biến đến chi bộ ở cơ sở xã, phường, thị trn.

 

 

T/M BAN BÍ THƯ
Trần Quốc Vượng

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 30-KL/TW

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu30-KL/TW
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/02/2018
Ngày hiệu lực08/02/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 30-KL/TW

Lược đồ Kết luận 30-KL/TW 2018 tiếp tục thực hiện Đề án trang bị sách cho cơ sở xã phường thị trấn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kết luận 30-KL/TW 2018 tiếp tục thực hiện Đề án trang bị sách cho cơ sở xã phường thị trấn
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu30-KL/TW
        Cơ quan ban hànhBan Chấp hành Trung ương
        Người kýTrần Quốc Vượng
        Ngày ban hành08/02/2018
        Ngày hiệu lực08/02/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Kết luận 30-KL/TW 2018 tiếp tục thực hiện Đề án trang bị sách cho cơ sở xã phường thị trấn

              Lịch sử hiệu lực Kết luận 30-KL/TW 2018 tiếp tục thực hiện Đề án trang bị sách cho cơ sở xã phường thị trấn

              • 08/02/2018

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 08/02/2018

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực