Doanh nghiệp, Nguyễn Văn Quảng, Còn hiệu lực

Tìm thấy văn bản phù hợp.