Lĩnh vực khác, Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Dato’ Seri Abdullah Ahmad Badawi

Tìm thấy 1 văn bản phù hợp.