Lĩnh vực khác, Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, General Surayud Chulanont (Ret.)

Tìm thấy 1 văn bản phù hợp.