Chỉ thị, Quyền dân sự, Tỉnh Gia Lai, Võ Ngọc Thanh

Tìm thấy văn bản phù hợp.