Quyền dân sự, Chủ tịch nước, Nguyễn Thành Long, Còn hiệu lực

Tìm thấy văn bản phù hợp.