Quyền dân sự, Chủ tịch nước, Trần Đức Lượng, Còn hiệu lực

Tìm thấy văn bản phù hợp.