Quyền dân sự, Chủ tịch nước, Trương Tấn Phát, Còn hiệu lực

Tìm thấy 1 văn bản phù hợp.