Trách nhiệm hình sự, Chủ tịch nước, Nguyễn Hữu Thọ, Không còn phù hợp

Tìm thấy 1 văn bản phù hợp.