Vi phạm hành chính, Lê Thanh Hải, Còn hiệu lực

Tìm thấy 2 văn bản phù hợp.