Vi phạm hành chính, Võ Văn Kiệt, Còn hiệu lực

Tìm thấy 2 văn bản phù hợp.