Vi phạm hành chính, Bộ Quốc phòng, Phan Trung Kiên, Còn hiệu lực

Tìm thấy 1 văn bản phù hợp.