Vi phạm hành chính, Thành phố Hà Nội, Hoàng Văn Nghiên, Còn hiệu lực

Tìm thấy 1 văn bản phù hợp.