Vi phạm hành chính, Thành phố Hà Nội, Lê Quý Đôn, Còn hiệu lực

Tìm thấy 1 văn bản phù hợp.