Vi phạm hành chính, Thành phố Hà Nội, Vũ Văn Ninh, Còn hiệu lực

Tìm thấy 2 văn bản phù hợp.