Vi phạm hành chính, Tỉnh Quảng Trị, Còn hiệu lực

Tìm thấy 2 văn bản phù hợp.