Vi phạm hành chính, Bộ Văn hoá và Thông tin, Hết hiệu lực

Tìm thấy 1 văn bản phù hợp.