Vi phạm hành chính, Hội đồng Nhà nước, Hết hiệu lực

Tìm thấy 1 văn bản phù hợp.