Vi phạm hành chính, Tỉnh Sơn La, Hết hiệu lực

Tìm thấy 2 văn bản phù hợp.