Vi phạm hành chính, Huỳnh Đức Hòa, Hết hiệu lực

Tìm thấy 2 văn bản phù hợp.