Vi phạm hành chính, Lê Đình Sơn, Hết hiệu lực

Tìm thấy 1 văn bản phù hợp.