Vi phạm hành chính, Nguyễn Thế Quang, Hết hiệu lực

Tìm thấy 2 văn bản phù hợp.