Quyết định, Bộ Công nghiệp, Đỗ Hữu Hào, Không còn phù hợp

Tìm thấy 1 văn bản phù hợp.