Nghị định 537-TTg

Nghị định 537-TTg năm 1958 quy định về tổ chức và cách làm việc của Hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành.

Nội dung toàn văn Nghị định 537-TTg quy định tổ chức và cách làm việc của Hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 537-TTg

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 1958 

 

 

NGHỊ ĐỊNH

QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC VÀ CÁCH LÀM VIỆC CỦA HỘI ĐỒNG NGHĨA VỤ QUÂN SỰ CÁC CẤP

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ nghị quyết của Quốc hội ngày 22 tháng 01 năm 1957 về việc xây dựng quân đội củng cố quốc phòng;
Theo đề nghị của Bộ Nội vụ và Bộ Quốc phòng;

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. – Nay tổ chức Hội đồng nghĩa vụ quân sự ở hai khu Tự trị Việt Bắc, Thái – Mèo, ở các tỉnh, thành phố, ở các huyện, châu và ở các xã, bên cạnh Ủy ban Hành chính các cấp.

Ở các khu phố, các nông trường, xí nghiệp không tổ chức Hội đồng nghĩa vụ quân sự, ở đó Ủy ban Hành chính khu phố, Giám đốc các nông trường, xí nghiệp làm nhiệm vụ của Hội đồng nghĩa vụ quân sự.

Điều 2. – Hội đồng nghĩa vụ quân sự có từ 7 đến 10 ủy viên, thành phần gồm:

- Chủ tịch Ủy ban Hành chính các cấp.

- Thủ trưởng cơ quan quân sự.

- Thủ trưởng cơ quan công an các cấp.

- Giám đốc y tế khu, thành phố, Ty trưởng y tế tỉnh, Trưởng phòng y tế huyện, châu và y tế xã.

- Trưởng ban tuyên huấn các cấp.

- Bí thư các đoàn thể thanh niên, phụ nữ và nông hội.

Hội đồng cử ra một Chủ tịch và một hoặc hai Phó chủ tịch. Chủ tịch Ủy ban Hành chính cấp nào là Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự cấp đó.

Ủy ban Hành chính các cấp căn cứ theo thành phần nói trên để thành lập Hội đồng và tiến hành công tác. Sau đó báo cáo lên cấp trên trực tiếp để thẩm tra.

Điều 3. - Hội đồng nghĩa vụ quân sự cấp nào thì lấy cơ quan quân sự địa phương cấp đó làm nơi thường trực làm việc của mình, không tổ chức văn phòng riêng.

Điều 4. – Hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp có nhiệm vụ giúp Ủy ban Hành chính lãnh đạo và tổ chức thực hiện:

- Công tác tuyên truyền, giáo dục quốc phòng;

- Công tác đăng ký, thống kê thanh niên, quân nhân phục viên vào dự bị và dân quân, tự vệ;

- Công tác khám sức khỏe;

- Công tác tuyển binh;

- Công tác tổ chức, huấn luyện cho lực lượng hậu bị và dân quân tự vệ;

- Công tác tổ chức và thực hiện việc động viên nhân, vật lực khi có chiến tranh.

Điều 5. – Hội đồng nghĩa vụ quân sự lập ra và tồn tại thường xuyên, khi có ủy viên của Hội đồng khuyết thì cử người khác thay thế.

Điều 6. – Cách làm việc của Hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp:

- Hội đồng nghĩa vụ quân sự cấp nào đặt dưới sự lãnh đạo của Ủy ban Hành chính ở đó, giúp chính quyền kết hợp công tác quốc phòng với các công tác khác ở địa phương.

- Hội đồng nghĩa vụ quân sự căn cứ vào chủ trương, kế hoạch công tác quốc phòng do Ủy ban Hành chính và cơ quan quân sự đề ra, thảo luận kế hoạch thực hiện và phân công cho các ngành, các giới. Hội đồng nghĩa vụ quân sự không có hệ thống chỉ đạo dọc. Khi có quyết định thì dùng danh nghĩa Ủy ban mà thông tri cho Ủy ban Hành chính cấp dưới. Khi được ủy nhiệm các ủy viên của Hội đồng có thể lấy danh nghĩa Hội đồng nghĩa vụ quân sự kiểm tra đôn đốc công tác của các ngành, các giới và các địa phương.

- Căn cứ vào chủ trương công tác của từng thời kỳ, căn cứ vào chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, khi cần họp thì do Chủ tịch Hội đồng triệu tập, không quy định sinh hoạt thường kỳ của Hội đồng.

Điều 7. - Nghị định này thi hành kể từ ngày ban hành.

Điều 8. – Các ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ, bộ Quốc phòng, các ông Chủ tịch Ủy ban Hành chính Khu Tự trị Việt Bắc, Thái – Mèo, các tỉnh, các thành phố trực thuộc chịu trách nhiệm thi hành nghị định này.

 

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
 
 
 

Phạm Văn Đồng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 537-TTg

Loại văn bảnNghị định
Số hiệu537-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành...
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báoSố 44
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Nghị định 537-TTg quy định tổ chức và cách làm việc của Hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị định 537-TTg quy định tổ chức và cách làm việc của Hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp
        Loại văn bảnNghị định
        Số hiệu537-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýPhạm Văn Đồng
        Ngày ban hành...
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báoSố 44
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Nghị định 537-TTg quy định tổ chức và cách làm việc của Hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp

              Lịch sử hiệu lực Nghị định 537-TTg quy định tổ chức và cách làm việc của Hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp