Nghị quyết 05/2017/NQ-HĐND

Nghị quyết 05/2017/NQ-HĐND về miễn phí cho người cao tuổi từ 70 tuổi trở lên khi tham gia giao thông công cộng bằng hình thức xe buýt đối với tuyến xe buýt có trợ giá trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Nội dung toàn văn Nghị quyết 05/2017/NQ-HĐND miễn phí người cao tuổi tham gia giao thông xe buýt Hồ Chí Minh


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/2017/NQ-HĐND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 7 năm 2017

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC MIỄN PHÍ CHO NGƯỜI CAO TUỔI TỪ 70 TUỔI TRỞ LÊN KHI THAM GIA GIAO THÔNG CÔNG CỘNG BẰNG HÌNH THỨC XE BUÝT ĐỐI VỚI CÁC TUYẾN XE BUÝT CÓ TRỢ GIÁ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ NĂM

(Từ ngày 04 đến ngày 06 tháng 7 năm 2017)

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật người cao tuổi ngày 23 tháng 11 năm 2009;

Xét Tờ trình số 4007/TTr-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc miễn phí cho người cao tuổi từ 70 tuổi trở lên tham gia giao thông công cộng bằng hình thức xe buýt đối với các tuyến xe buýt có trợ giá; Báo cáo thẩm tra số 373/BC-HĐND ngày 30 tháng 6 năm 2017 của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân thành phố; ý kiến của đại biểu Hội đng nhân dân thành phố.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thực hiện chính sách miễn phí cho người cao tuổi từ 70 tuổi trở lên khi tham gia giao thông công cộng bằng hình thức xe buýt đối với các tuyến xe buýt có trợ giá trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

1. Nguồn kinh phí hỗ trợ: Từ nguồn kinh phí trợ giá cho hoạt động xe buýt được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt hàng năm cho Sở Giao thông vận tải.

2. Thời gian thực hiện: Kể từ ngày 01 tháng 08 năm 2017.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết này.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, các Ban, Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố phối hợp với Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố và Hội đồng nhân dân các quận, huyện giám sát chặt chẽ quá trình tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa IX, kỳ họp thứ năm thông qua ngày 06 tháng 7 năm 2017./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội; Ban Công tác đại biểu;
- Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội;
- Bộ Tài chính;
- Cục kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố;
- Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố;
- Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam thành phố;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố;
- Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố;
- Văn phòng Thành ủy;
- Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố;
- Các sở, ban, ngành thành phố;
- Trung tâm công báo thành phố;
- Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN quận
, huyện;
- Thường trực HĐND phường, xã, thị trấn;
- Văn phòng HĐND thành phố: CVP, PCVP, TP;
- Lưu: VT, (P.TH-Phụng).

CHỦ TỊCH
N
guyễn Thị Quyết Tâm

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 05/2017/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu05/2017/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/07/2017
Ngày hiệu lực16/07/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 05/2017/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 05/2017/NQ-HĐND miễn phí người cao tuổi tham gia giao thông xe buýt Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 05/2017/NQ-HĐND miễn phí người cao tuổi tham gia giao thông xe buýt Hồ Chí Minh
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu05/2017/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Thị Quyết Tâm
        Ngày ban hành06/07/2017
        Ngày hiệu lực16/07/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 05/2017/NQ-HĐND miễn phí người cao tuổi tham gia giao thông xe buýt Hồ Chí Minh

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 05/2017/NQ-HĐND miễn phí người cao tuổi tham gia giao thông xe buýt Hồ Chí Minh

            • 06/07/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 16/07/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực