Nghị quyết 06/NQ-CP

Nghị quyết 06/NQ-CP năm 2019 về miễn hoàn trả tiền bồi thường giải phóng mặt bằng cho phần diện tích đã thuê của Tập đoàn Samsung tại Khu công nghiệp Yên Bình, tỉnh Thái Nguyên do Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 06/NQ-CP 2019 tiền bồi thường mặt bằng Samsung tại Khu công nghiệp Thái Nguyên


CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/NQ-CP

Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC MIỄN HOÀN TRẢ TIỀN BỒI THƯỜNG GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG CHO PHẦN DIỆN TÍCH ĐÃ THUÊ CỦA TẬP ĐOÀN SAMSUNG TẠI KHU CÔNG NGHIỆP YÊN BÌNH, TỈNH THÁI NGUYÊN

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Thông báo số 334/TB-VPCP ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ giải quyết các đề nghị của Tập đoàn Samsung tại Việt Nam;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tại văn bản số 4074/UBND-TH ngày 10 tháng 10 năm 2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đồng ý không đặt vấn đề hoàn trả tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng cho phần diện tích đã thuê 171,3 ha của Tập đoàn Samsung tại Khu công nghiệp Yên Bình, tỉnh Thái Nguyên. Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên sử dụng ngân sách địa phương để tiếp tục thực hiện nghĩa vụ hoàn trả các chi phí đền bù, giải phóng mặt bằng và các chi phí khác liên quan đến diện tích đất nói trên đã được Thường trực Chính phủ chỉ đạo tại văn bản số 334/TB-VPCP ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên và các Bộ, cơ quan liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
-
UBND tỉnh Thái Nguyên;
- Công ty TNHH SEVT;
- Công ty CP ĐTPT Yên Bình;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, Các Vụ: QHQT, CN, NN;
- Lưu: VT, QHQT(3).M.A

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 06/NQ-CP

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu06/NQ-CP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/01/2019
Ngày hiệu lực16/01/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 tháng trước
(21/01/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 06/NQ-CP

Lược đồ Nghị quyết 06/NQ-CP 2019 tiền bồi thường mặt bằng Samsung tại Khu công nghiệp Thái Nguyên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 06/NQ-CP 2019 tiền bồi thường mặt bằng Samsung tại Khu công nghiệp Thái Nguyên
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu06/NQ-CP
        Cơ quan ban hànhChính phủ
        Người kýNguyễn Xuân Phúc
        Ngày ban hành16/01/2019
        Ngày hiệu lực16/01/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 tháng trước
        (21/01/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Nghị quyết 06/NQ-CP 2019 tiền bồi thường mặt bằng Samsung tại Khu công nghiệp Thái Nguyên

             Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 06/NQ-CP 2019 tiền bồi thường mặt bằng Samsung tại Khu công nghiệp Thái Nguyên

             • 16/01/2019

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 16/01/2019

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực