Nghị quyết 07/NQ-HĐND

Nghị quyết 07/NQ-HĐND năm 2016 về triển khai đầu tư công trình trụ sở làm việc cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Kon Tum

Nội dung toàn văn Nghị quyết 07/NQ-HĐND đầu tư công trình trụ sở làm việc cơ quan hành chính nhà nước Kon Tum 2016


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/NQ-HĐND

Kon Tum, ngày 06 tháng 05 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ TRIỂN KHAI ĐẦU TƯ CÁC CÔNG TRÌNH TRỤ SỞ LÀM VIỆC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC THUỘC TỈNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
KHÓA X, KỲ HỌP THỨ 12, TỔNG KẾT NHIỆM KỲ 2011-2016

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Quyết định số 229/2006/QĐ-TTg ngày 12 tháng 10 năm 2006 của Thủ tướng Chính ph về yêu cầu quy hoạch xây dựng công sở cơ quan hành chính nhà nước các cấp;

Căn cứ Công văn số 2007/TTg-KTN ngày 27 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về chủ trương đầu tư xây dựng Khu trung tâm hành chính mới của tỉnh Kon Tum; Công văn số 2128/TTg-KTN ngày 24 tháng 11 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tạm dừng việc đầu tư xây dựng Trung tâm hành chính tập trung tại các địa phương;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tnh Kon Tum tại Tờ trình số 43/TTr- UBND ngày 29 tháng 4 năm 2016 về việc triển khai đầu tư các công trình, trụ sở cơ quan hành chính nhà nước thuộc tỉnh; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến tham gia của đại biểu Hội đồng nhân dân tnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thng nhất chủ trương triển khai đầu tư xây dựng hai công trình trụ sở làm việc của các sở, ban ngành thuộc tnh như đề nghị của Ủy ban nhân dân tnh tại Tờ trình số 43/TTr-UBND ngày 29 tháng 4 năm 2016, cụ thể:

1. Công trình Trụ sở làm việc của các sở, ban ngành thuộc khi tổng hợp.

2. Công trình Trụ sở làm việc của các sở, ban ngành thuộc khối văn hóa-xã hội.

- Nguồn vốn đầu tư: Nguồn bán đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản trên đất các trụ sở cũ.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổng hợp vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 của tỉnh, trình Hội đồng nhân dân tỉnh, tổ chức thực hiện; Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tnh giám sát việc thực hiện.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum khóa X, kỳ họp thứ 12, tổng kết nhiệm kỳ 2011-2016 thông qua ngày 04 tháng 5 năm 2016

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Hội đồng dân tộc v
à các Ủy ban của Quốc hội;
- Ban Công t
ác đại biểu quốc hội;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Vụ Pháp ch
ế);
- Bộ Tư pháp (Cục ki
m tra văn bản pháp luật);
- Bộ Tài chính (Vụ Pháp chế);
-
Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- Đoàn Đại bi
u Quốc hội tỉnh;
- UBM
TTQVN tỉnh;
- Các ban HĐND tỉnh;
- Đại bi
u HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- TT HĐND-UBND
các huyện, thành phố;
- Văn ph
òng Tỉnh ủy;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Văn phòng ĐĐBQH;
- Văn phòng HĐND tỉnh;
- Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Công báo UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CTHĐ.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Hùng

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 07/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu07/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/05/2016
Ngày hiệu lực06/05/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 07/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 07/NQ-HĐND đầu tư công trình trụ sở làm việc cơ quan hành chính nhà nước Kon Tum 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 07/NQ-HĐND đầu tư công trình trụ sở làm việc cơ quan hành chính nhà nước Kon Tum 2016
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu07/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Kon Tum
        Người kýNguyễn Văn Hùng
        Ngày ban hành06/05/2016
        Ngày hiệu lực06/05/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 07/NQ-HĐND đầu tư công trình trụ sở làm việc cơ quan hành chính nhà nước Kon Tum 2016

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 07/NQ-HĐND đầu tư công trình trụ sở làm việc cơ quan hành chính nhà nước Kon Tum 2016

            • 06/05/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 06/05/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực