Nghị quyết 124/2019/NQ-HĐND

Nghị quyết 124/2019/NQ-HĐND quy định về mức chi quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Nội dung toàn văn Nghị quyết 124/2019/NQ-HĐND về quà tặng chúc thọ mừng thọ người cao tuổi Lâm Đồng


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 124/2019/NQ-HĐND

Lâm Đồng, ngày 03 tháng 6 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH MỨC CHI QUÀ TẶNG CHÚC THỌ, MỪNG THỌ NGƯỜI CAO TUỔI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 7

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ điểm a khoản 2 Điều 3 Thông tư số 96/2018/TT-BTC ngày 18 tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người cao tuổi tại nơi cư trú; chúc thọ, mừng thọ; ưu đãi tín dụng và biểu dương, khen thưởng người cao tuổi;

Xét Tờ trình số 3079/TTr-UBND ngày 24 tháng 5 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành Nghị quyết quy định mức chi quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Mức chi quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi

1. Người cao tuổi thọ 70 tuổi được mừng thọ và tặng quà bằng 300.000 đồng tiền mặt;

2. Người cao tuổi thọ 75 tuổi được mừng thọ và tặng quà bằng 400.000 đồng tiền mặt;

3. Người cao tuổi thọ 80 tuổi được mừng thọ và tặng quà gồm hiện vật trị giá 200.000 đồng và 400.000 đng tiền mặt;

4. Người cao tuổi thọ 85 tuổi được mừng thọ và tặng quà gồm hiện vật trị giá 200.000 đồng và 500.000 đng tiền mặt;

5. Người cao tui thọ 90 tuổi được chúc thọ và tặng quà gồm hiện vật trị giá 200.000 đồng và 600.000 đồng tiền mặt;

6. Người cao tui thọ 95 tuổi được mừng thọ và tặng quà gồm hiện vật trị giá 200.000 đồng và 700.000 đồng tiền mặt;

7. Người cao tuổi thọ 100 tuổi được chúc thọ và tặng quà gồm 05 mét vải lụa và 1.000.000 đồng tiền mặt;

8. Người cao tui thọ trên 100 tuổi, hàng năm được mừng thọ và tặng quà bằng 1.000.000 đồng tiền mặt.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng Khóa IX, Kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 03 tháng 6 năm 2019, có hiệu lực từ ngày 13 tháng 6 năm 2019./.

 

 

CHỦ TỊCH
Trần Đức Quận

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 124/2019/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu124/2019/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/06/2019
Ngày hiệu lực13/06/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 tháng trước
(26/06/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 124/2019/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 124/2019/NQ-HĐND về quà tặng chúc thọ mừng thọ người cao tuổi Lâm Đồng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 124/2019/NQ-HĐND về quà tặng chúc thọ mừng thọ người cao tuổi Lâm Đồng
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu124/2019/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
        Người kýTrần Đức Quận
        Ngày ban hành03/06/2019
        Ngày hiệu lực13/06/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 tháng trước
        (26/06/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 124/2019/NQ-HĐND về quà tặng chúc thọ mừng thọ người cao tuổi Lâm Đồng

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 124/2019/NQ-HĐND về quà tặng chúc thọ mừng thọ người cao tuổi Lâm Đồng

            • 03/06/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 13/06/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực