Nghị quyết 14/NQ-HĐND

Nghị quyết 14/NQ-HĐND năm 2015 thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất và dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa (dưới 10ha) trong năm 2016 do thành phố Cần Thơ ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 14/NQ-HĐND dự án cần thu hồi đất chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa Cần Thơ 2016 2015


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/NQ-HĐND

Cần Thơ, ngày 04 tháng 12 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÔNG QUA DANH MỤC CÁC DỰ ÁN CẦN THU HỒI ĐẤT VÀ CÁC DỰ ÁN CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA (DƯỚI 10HA) TRONG NĂM 2016

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ MƯỜI TÁM

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa;

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Sau khi xem xét Tờ trình số 133/TTr-UBND ngày 27 tháng 11 năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất và các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa (dưới 10ha) trong năm 2016;

Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế và ngân sách; ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.

Thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất và cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa (dưới 10ha) trong năm 2016. Cụ thể như sau:

1. Danh mục dự án cần thu hồi đất và cho phép chuyển mục đích đất trồng lúa (dưới 10ha) năm 2016 (Kèm Phụ lục I).

2. Danh mục các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa (dưới 10ha) ngoài danh mục dự án cần thu hồi đất năm 2016 (Kèm Phụ lục II).

Điều 2.

Giao Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được pháp luật quy định.

Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ khóa VIII, kỳ họp thứ mười tám thông qua ngày 04 tháng 12 năm 2015; có hiệu lực thi hành ngày 01 tháng 01 năm 2016 và được phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng./.

 

 

CHỦ TỊCH
Phạm Văn Hiểu

 


PHỤ LỤC I

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN CẦN THU HỒI ĐẤT VÀ CHO PHÉP CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA (DƯỚI 10ha) TRONG NĂM 2016
(Kèm theo Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân thành phố)

STT

Tên công trình, dự án

Chủ đầu tư

Địa điểm thực hiện

Diện tích (ha)

Trong đó, diện tích đất trồng lúa (ha)

Nguồn vốn thực hiện công trình, dự án

Vốn ngân sách thành phố

Vốn ngân sách cấp huyện

Vốn ngoài ngân sách

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

I

Quận Ninh Kiều

 

 

64,67

12,50

 

 

 

1

Đường Sông Hậu (đoạn từ đường vào nhà thi đấu đa năng đến đường quanh công viên nước)

UBND quận Ninh Kiều

Phường Cái Khế

0,94

0,28

 

NQ số 02/NQ-HĐND ngày 09/6/2015

 

2

Trục đường C2 Trung tâm Thương mại Cái Khế

UBND quận Ninh Kiều

Phường Cái Khế

0,70

0,21

 

NQ số 05/NQ-HĐND ngày 09/6/2015

 

3

Dự án đường Trần Bạch Đằng (1/2 phần đường còn lại đoạn qua khu dân cư Hồng Quang)

UBND quận Ninh Kiều

Phường An Khánh

0,23

0,07

 

QĐ số 2575/QĐ-UBND ngày 23/4/2015

 

4

Dự án nâng cấp, mở rộng Hẻm 72 đường Nguyễn Trãi

UBND quận Ninh Kiều

Phường An Hội

0,03

0,01

 

QĐ số 6105/QĐ-UBND ngày 28/9/2015

 

5

Dự án nâng cấp mở rộng đường Mậu Thân nối dài (đoạn từ đường Nguyễn Văn Cừ đến đường Vành Đai Phi Trường)

UBND quận Ninh Kiều

P. An Hòa

0,13

0,04

 

Quyết định số 5367/QĐ-UBND ngày 13/8/2015

 

6

Dự án đường cặp bờ kè rạch Cái Khế (từ cầu Ninh Kiều - Cầu Cái Khế)

UBND quận Ninh Kiều

P. Thới Bình

0,55

0,17

 

 

7

Dự án hoàn chỉnh giai đoạn 1 tuyến đường Lê Lợi (đoạn từ nhà thi đấu đa năng đến Vòng xoay cồn Cái Khế)

UBND quận Ninh Kiều

Phường Cái Khế

0,43

0,13

 

Quyết định số 5352/QĐ-UBND ngày 12/8/2015

 

8

Đường nối từ đường Lê Lai đến đường Nguyễn Việt Hồng

UBND quận Ninh Kiều

Phường An Phú

0,11

0,03

 

Quyết định số 5367/QĐ-UBND ngày 13/8/2015

 

9

Kè sông Cần Thơ (đoạn Bến Ninh Kiều  - cầu Cái Sơn)

Ban QLDA Đầu tư xây dựng thành phố

Phường Tân An, P. An Lạc, P. Xuân Khánh, P. Hưng Lợi, P. An Bình

23,15

6,95

 

 

Công văn số 1443/TTg-QHQT ngày 19/9/2012 của Thủ Tướng Chính phủ

10

Dự án khu tái định cư 2,3ha đường Nguyễn Văn Cừ

UBND quận Ninh Kiều

Phường An Khánh

2,32

0,70

 

Quyết định số 5367/QĐ-UBND ngày 13/8/2014

 

11

Dự án khu tái định cư 4,1ha đường Nguyễn Văn Cừ

UBND quận Ninh Kiều

Phường An Khánh

4,11

1,23

 

 

 

12

Dự án chỉnh trang Khu đô thị đường Phạm Ngũ Lão nối dài đến đường Mậu Thân

Quỹ đầu tư và phát triển thành phố

P. An Hòa

8,93

2,68

 

 

x

13

Khu Đô thị mới Cồn Khương

Công ty TNHH Bất động sản An Khương

P. Cái Khế

23,04

 

 

 

Quyết định số 3591/QĐ-UBND ngày 01/12/2015 của UBND Thành phố Cần Thơ

II

Quận Bình Thủy

 

 

6,78

 

 

 

 

1

Trường Tiểu học Trà Nóc 2

UBND quận Bình Thủy

P. Trà Nóc

0,62

 

 

 

 

2

Nâng cấp, mở rộng tuyến rạch chùa Năm Non - Bà Lý - 91B - kênh Ông Tường

UBND quận Bình Thủy

P. Thới An Đông

1,44

 

 

Quyết định 3162/QĐ-UBND ngày 01/9/2015

 

3

Nâng cấp, mở rộng tuyến đường Trường Tiểu học Long Hòa 2 - đường Võ Văn Kiệt

UBND quận Bình Thủy

P. Long Hòa

0,80

 

 

 

4

Nâng cấp, mở rộng tuyến cầu Rạch Chanh - Võ Văn Kiệt

UBND quận Bình Thủy

P. Bình Thủy

0,09

 

 

 

5

Nâng cấp, mở rộng tuyến Xẻo Khế (từ tuyến đường Ngã Ba ông Tư Lợi đến Trường Lạc)

UBND quận Bình Thủy

P. Thới An Đông

0,62

 

 

 

6

Nâng cấp, mở rộng tuyến rạch Ông Kinh - 91B

UBND quận Bình Thủy

P. Long Tuyền

0,87

 

 

Quyết định 3162/QĐ-UBND ngày 01/9/2015

 

7

Tuyến đường cầu Khoán Châu - cầu Xẻo Nga - 91B

UBND quận Bình Thủy

P. Long Tuyền

1,11

 

 

 

8

Tuyến đường từ cầu Trại Giam - rạch Ngã Bát - cầu Bà Chủ Kiểu - sông Hàng Bàng

UBND quận Bình Thủy

P. Long Tuyền

0,99

 

 

 

9

Tuyến đường vào HTX rau an toàn

UBND quận Bình Thủy

P. Long Tuyền

0,17

 

 

 

10

Đường vào Trường Tiểu học Long Hòa 1

UBND quận Bình Thủy

P. Long Hòa

0,07

 

 

 

III

Quận Cái Răng

 

 

119

 

 

 

 

1

Cầu vàm Ông Cửu

UBND quận Cái Răng

P. Thường Thạnh

1,34

 

QĐ số 3184/QĐ-UBND ngày 30/10/2014

 

 

2

Khu Sân Golf và Biệt thự tại cồn Ấu

Công ty Cổ phần Vinpearl

P. Hưng Phú

24,00

 

 

 

QĐ số 1231/QĐ-UBND ngày 23/4/2015 và QĐ số 1561/QĐ-UBND ngày 02/06/2015 của UBND TP. Cần Thơ

3

Khu dân cư lô số 5C

Cty CP TM Địa ốc Hồng Loan

P. Hưng Thạnh

37,00

 

 

 

QĐ số 931/QĐ-UBND ngày 25/03/2015 của UBND TPCT

4

Mở rộng Khu dân cư lô số 6A

Cty CP TM Địa ốc Hồng Loan

P. Hưng Thạnh

30,00

 

 

 

QĐ số 1659/QĐ-UBND ngày 13/07/2006 và Công văn số 4979/UBND-KT ngày 23/10/2015 của UBND TPCT

5

Kè bờ sông Cần Thơ - Ứng phó với biến đổi khí hậu TPCT

BQLDA đầu tư xây dựng TPCT

Trên địa bàn quận

5,46

 

 

 

Công văn số 1443/TTg-QHQT ngày 19/9/2012 của Thủ Tướng Chính phủ

6

Đường dẫn vào trụ sở Bộ Chỉ huy Quân sự TPCT

Ban QLDA đầu tư xây dựng 2, TPCT

P. Hưng Thạnh

2,80

 

 

 

QĐ số 1447/QĐ-UBND

ngày 21/5/2015 của UBND TP. Cần Thơ

7

Khu dân cư Thường Thạnh - phần mở rộng 7ha.

Công ty CP Đầu tư - Địa ốc Hoàng Quân Cần Thơ

P. Thường Thạnh

7,00

 

 

 

QĐ số 3820/QĐ-UBND

ngày 23/12/2014 của UBND TP. Cần Thơ

8

Trạm biến áp  110kV Châu Thành 2 và đường dây Châu Thành 2 - Trạm 220kV Cần Thơ

Ban Quản lý dự án điện lực Miền Nam

P. Thường Thạnh

P. Phú Thứ

0,34

 

 

 

QĐ số 1634/QĐ-EVN-SPC ngày 23/6/2014 của Tổng Công ty Điện lực Miền Nam

9

Khu Đô thị mới phường Thường Thạnh

Công ty CP Đầu tư - Địa ốc Hoàng Quân Cần Thơ

P. Thường Thạnh

P. Phú Thứ

10,70

 

 

 

QĐ số 3517/QĐ-UBND

ngày 27/11/2015 của UBND TP. Cần Thơ

10

Công trình các lộ ra 110kV Trạm biến áp 220kV Cần Thơ

Ban Quản lý dự án điện lực Miền Nam

P. Thường Thạnh

P. Phú Thứ

0,23

 

 

 

QĐ số 5896/QĐ-EVN-SPC ngày 30/11/2015 của Tổng Công ty Điện lực Miền Nam

IV

Quận Ô Môn

 

 

14,50

1,26

 

 

 

1

Nhà Văn hóa P. Trường Lạc

UBND quận Ô Môn

P. Trường Lạc

0,15

0,12

 

Quyết định số 4918/QĐ-UBND ngày 09/10/2015 của Q. Ô Môn

 

2

Trạm Y tế P. Thới Long

UBND quận Ô Môn

P. Thới Long

0,05

 

 

Quyết định số 5852/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của Q. Ô Môn

 

3

Trạm Y tế P. Phước Thới

UBND quận Ô Môn

P. Phước Thới

0,19

0,19

 

Quyết định số 5851/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của Q. Ô Môn

 

4

Trường Tiểu học Trần Phú

UBND quận Ô Môn

P. Thới Long

0,73

0,50

 

Quyết định số 5855/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của Q. Ô Môn

 

5

Mở rộng khu dân cư sau trường PT dân tộc nội trú

UBND quận Ô Môn

P. Châu Văn Liêm

0,13

0,13

 

Quyết định số 4919/QĐ-UBND ngày 09/10/2015 của Q. Ô Môn

 

6

Trường Tiểu học Nguyễn Thông (điểm Nghĩa Trang)

UBND quận Ô Môn

P. Phước Thới

0,05

 

 

Quyết định số 4920/QĐ-UBND ngày 09/10/2015 của Q. Ô Môn

 

7

Trường Mầm non Phước Thới 3

UBND quận Ô Môn

P. Phước Thới

0,47

0,25

TB số 2718/TB-HĐTĐ ngày 21/10/2015

 

 

8

Trường Mẫu giáo Thới Long

UBND quận Ô Môn

P. Thới Long

0,07

 

 

Quyết định số 4872/QĐ-UBND ngày 07/10/2015 của Q. Ô Môn

 

9

Các nhà thông tin KV của P. Thới An

UBND quận Ô Môn

P. Thới An

0,02

 

 

Quyết định số 5453/QĐ-UBND ngày 15/10/2014 của Q. Ô Môn

 

10

Trạm biến áp 110Kv Ô Môn và đường dây 110Kv nhiệt điện Ô Môn - Ô Môn

Ban QLDA Điện lực Miền Nam

P. Phước Thới, P. Trường Lạc

0,14

0,07

 

 

QĐ số 1614/QĐ-EVN-SPC ngày 20/6/2014 của Tổng Công ty Điện lực Miền Nam

11

Nạo vét kênh Tắc Ông Thục thí điểm theo mô hình Ngân hàng đất

Sở Nông nghiệp & PTNT

Trên địa bàn quận

12,50

 

 

 

Vốn vay WB và vốn đối ứng trung ương

V

Quận Thốt Nốt

 

 

4,05

1,70

 

 

 

1

Trường Tiểu học Trung Kiên 2

UBND quận Thốt Nốt

P.Trung Kiên

0,40

0,40

 

Quyết định số 1301/QĐ-UBND ngày 14/07/2015 của UBND quận Thốt Nốt

 

2

Mở rộng đường Mai Văn Bộ

UBND quận Thốt Nốt

P. Thuận Hưng

1,20

 

 

 

3

Trường Mẫu giáo Thốt Nốt

UBND quận Thốt Nốt

P. Thốt Nốt

0,50

0,30

 

 

4

Bồi hoàn, san lắp mặt bằng - đường dẫn vào Trường Tiểu học Trung Nhứt 1 và Ban Chỉ huy quân sự phường Trung Nhứt

UBND quận Thốt Nốt

P. Trung Nhứt

0,78

 

 

 

5

Trường Mẫu giáo Tân Lộc

UBND quận Thốt Nốt

P. Tân Lộc

0,58

0,50

 

Quyết định số 1301/QĐ-UBND ngày 14/07/2015 của UBND quận Thốt Nốt

 

6

Trường Tiểu học Trung Kiên 3

UBND quận Thốt Nốt

P.Trung Kiên

0,50

0,50

 

 

7

Nhà thông tin khu vực các phường

UBND quận Thốt Nốt

quận Thốt Nốt

0,09

 

 

 

VI

Huyện Phong Điền

 

 

4,58

0,78

 

 

 

1

Đường vào Trung tâm Văn hóa TDTT huyện (giai đoạn 1)

 

H. Phong Điền

0,25

 

 

Quyết định số 3613/QĐ-UBND ngày 29/10/2015 của H. Phong Điền

 

2

Nâng cấp mở rộng Trường Tiểu học thị trấn Phong Điền 2

UBND huyện Phong Điền

Thị trấn Phong Điền

0,25

 

 

Quyết định số 2927/QĐ-UBND ngày 08/09/2015 của H. Phong Điền

 

3

Nâng cấp mở rộng Đường vào Trường cấp 2 và cấp 3 Phong Điền

UBND huyện Phong Điền

Thị trấn Phong Điền

0,78

 

 

Quyết định số 2527a/QĐ-UBND ngày 11/08/2015 của H. Phong Điền

 

4

Trường Tiểu học Tân Thới 2

UBND huyện Phong Điền

Xã Tân Thới

0,80

0,32

 

Quyết định số 2932/QĐ-UBND ngày 08/09/2015 của H. Phong Điền

 

5

Trường Mầm non Tân Nhơn

UBND huyện Phong Điền

Xã Tân Thới

0,60

0,15

 

Quyết định số 2926/QĐ-UBND ngày 08/09/2015 của H. Phong Điền

 

6

Mở rộng Trường THCS Nhơn Nghĩa

UBND huyện Phong Điền

Xã Nhơn Nghĩa

0,50

 

 

Quyết định số 2923/QĐ-UBND ngày 08/09/2015 của H. Phong Điền

 

7

Trường Mầm non Nhơn Nghĩa

UBND huyện Phong Điền

Xã Nhơn Nghĩa

0,30

0,06

 

Quyết định số 2925/QĐ-UBND ngày 08/09/2015 của H. Phong Điền

 

8

Nâng cấp mở rộng Trường Mầm non Trường Hòa

UBND huyện Phong Điền

Xã Trường Long

0,25

0,25

 

Quyết định số 2930/QĐ-UBND ngày 08/09/2015 của H. Phong Điền

 

9

Nâng cấp mở rộng Trường Tiểu học Trường Long 1

UBND huyện Phong Điền

Xã Trường Long

0,30

 

 

Quyết định số 2933/QĐ-UBND ngày 08/09/2015 của H. Phong Điền

 

10

Trụ sở xã đội Giai Xuân

UBND huyện Phong Điền

Xã Giai Xuân

0,35

 

 

Quyết định số 5823/QĐ-UBND ngày 28/10/2014 của H. Phong Điền

 

11

Nâng cấp mở rộng trụ sở UBND xã Tân Thới

UBND huyện Phong Điền

Xã Tân Thới

0,10

 

 

Quyết định số 1280/QĐ-UBND ngày 16/04/2015 của H..Phong Điền

 

12

Các nhà văn hóa ấp thuộc xã Nhơn Nghĩa

UBND huyện Phong Điền

Xã Nhơn Nghĩa

0,10

 

 

Quyết định số 3251/QĐ-UBND ngày 02/10/2015 của H. Phong Điền

 

VII

Huyện Cờ Đỏ

 

 

2,52

2,20

 

 

 

1

Ban Chỉ huy Quân sự xã Đông Hiệp

UBND huyện Cờ Đỏ

xã Đông Hiệp

0,10

0,10

 

Quyết định số 2441/QĐ-UBND ngày 04/08/2015

 

2

Trường Tiểu học Trung Hưng 3 (điểm Kinh Mới)

UBND huyện Cờ Đỏ

xã Trung Hưng

0,70

0,60

 

 

3

Trường THCS Trung Hưng

UBND huyện Cờ Đỏ

xã Trung Hưng

1,00

1,00

 

 

4

Nhà văn hóa xã Thới Xuân

UBND huyện Cờ Đỏ

xã Thới Xuân

0,17

0,10

 

 

5

Trường Mầm non Trung Hưng 1

UBND huyện Cờ Đỏ

xã Trung Hưng

0,40

0,40

 

 

6

Nâng cấp, mở rộng Trạm y tế xã Trung Hưng

UBND huyện Cờ Đỏ

xã Trung Hưng

0,15

 

 

Quyết định số 2441/QĐ-UBND ngày 04/08/2015

 

VIII

Huyện Thới Lai

 

 

7,90

4,07

 

 

 

1

Cơ quan quân sự Trường Thành

UBND huyện Thới Lai

Xã Trường Thành

0,05

0,04

 

x

 

2

Cơ quan quân sự xã Tân Thạnh

UBND huyện Thới Lai

Xã Tân Thạnh

0,30

0,24

 

x

 

3

Cơ quan quân sự xã Trường Xuân B

UBND huyện Thới Lai

Xã Trường Xuân B

0,30

0,24

 

x

 

4

Trường Tiểu học Trường Xuân 2

UBND huyện Thới Lai

Xã Trường Xuân 2

0,20

0,16

 

x

 

5

Trường Tiểu học Trường Xuân B

UBND huyện Thới Lai

Xã Trường Xuân B

0,20

0,16

 

x

 

6

Xây dựng 3 nhà thông tin ấp xã Tân Thạnh

UBND huyện Thới Lai

Xã Tân Thạnh

0,04

0,03

 

x

 

7

Xây dựng 6 nhà thông tin ấp X. Trường Xuân A

UBND huyện Thới Lai

Trường Xuân A

0,07

0,06

 

x

 

8

Xây dựng 3 nhà thông tin ấp xã Thới Tân

UBND huyện Thới Lai

Xã Thới Tân

0,04

0,03

 

x

 

9

Xây dựng 3 nhà thông tin ấp xã Trường Thắng

UBND huyện Thới Lai

Xã Trường Thắng

0,04

0,03

 

x

 

10

Xây dựng 3 nhà thông tin ấp xã Xuân Thắng

UBND huyện Thới Lai

Xã Xuân Thắng

0,04

0,03

 

x

 

11

Xây dựng 7 nhà thông tin ấp xã Đông Thuận

UBND huyện Thới Lai

Xã Đông Thuận

0,08

0,07

 

x

 

12

Xây dựng 8 nhà thông tin ấp X. Trường Xuân B

UBND huyện Thới Lai

Xã Trường Xuân B

0,10

0,08

 

x

 

13

Xây dựng Trường cấp II, III Thới Thạnh

UBND huyện Thới Lai

Xã Thới Thạnh

0,60

0,48

 

x

 

14

Xây dựng Trường tiểu học Đông Bình 1

UBND huyện Thới Lai

Xã Đông Bình

1,00

0,80

 

x

 

15

Cầu tàu chợ Trường Xuân A

UBND huyện Thới Lai

Xã Trường Xuân A

0,01

0,01

 

x

 

16

Xây dựng 6 nhà thông tin ấp xã Thới Thạnh

UBND huyện Thới Lai

Xã Thới Thạnh

0,08

0,06

 

x

 

17

Xây dựng 3 nhà thông tin ấp xã Trường Thành

UBND huyện Thới Lai

Xã Trường Thành

0,06

0,05

 

x

 

18

Nạo vét kênh Ô Môn

Sở Nông nghiệp và PT Nông thôn

Trên địa bàn huyện Thới Lai

3,50

1,50

 

 

Vốn vay WB và vốn đối ứng trung ương

19

Mở rộng, phát triển đô thị mới và nâng cấp Chợ Thới Lai hiện hữu

Công ty CP Đầu tư xây dựng và du lịch Mekong

TT. Thới Lai

1,19

 

 

 

x

IX

Huyện Vĩnh Thạnh

 

 

5,52

4,06

 

 

 

1

Trường TH Thạnh Quới 2

UBND huyện Vĩnh Thạnh

Xã Thạnh Quới

0,50

0,50

 

QĐ số 1299/QĐ-UBND ngày 06/5/2015 của UBND TP

 

2

Nhà VH - Khu thể thao ấp Lân Quới 1

UBND huyện Vĩnh Thạnh

Xã Thạnh Mỹ

0,02

 

 

 

3

Trung tâm VH - Thể thao xã Thạnh Lợi

UBND huyện Vĩnh Thạnh

Xã Thạnh Lợi

0,20

0,20

 

 

4

Đường giao thông Đìa Tre

UBND huyện Vĩnh Thạnh

Xã Vĩnh Bình

1,80

1,80

 

QĐ số 1299/QĐ-UBND ngày 06/5/2015 của UBND TP

 

5

Đường giao thông F-H

UBND huyện Vĩnh Thạnh

Xã Thạnh An

1,20

 

 

 

6

Đường giao thông Thắng Lợi 1

UBND huyện Vĩnh Thạnh

Xã Thạnh Lộc

0,20

 

 

 

7

Đường giao thông C-B

UBND huyện Vĩnh Thạnh

Xã Thạnh Lợi

1,60

1,56

 

QĐ số 2865/QĐ-UBND ngày 30/10/2014

 

 

Tổng  (I + II + … + IX)

 

 

229,39

26,57

 

 

 

 

PHỤ LỤC II

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA (DƯỚI 10 HA) NGOÀI DANH MỤC DỰ ÁN CẦN THU HỒI ĐẤT NĂM 2016
(Kèm theo Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân thành phố)

STT

Tên dự án

Vị trí

Địa điểm

Diện tích đất (ha)

Mục đích sử dụng

Tổng

Đất trồng lúa

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

I

Quận Ninh Kiều

 

 

0,1

0,04

 

1

Xây dựng Khu dân cư 91B giai đoạn 1 và 2

Thửa số 535, tờ bản đồ số 42

P. An Khánh

0,10

0,04

ODT

II

Quận Bình Thủy

 

 

5,13

4,16

 

1

Xây dựng nhà ở xã hội

Thửa số 09, tờ bản đồ số 38

P. Trà Nóc

1,29

1,10

ODT

2

Xây dựng Trường Trung cấp Y dược Mekong

Tờ bản đồ số 13, KV Bình Trung

P. Long Hòa

2,00

2,00

DYT

3

Văn phòng đại diện và Trung tâm giao dịch sản phẩm vùng tại TP. Cần Thơ của Công ty CP sữa Việt Nam Vinamilk

Thửa số 100, tờ bản đồ số 15

P. Long Hòa

1,84

1,06

SKC

III

Quận Cái Răng

 

 

2,36

1,03

 

1

Xây dựng nhà xưởng sản xuất trò chơi công viên, trò chơi thiếu nhi

Thửa số 462, 558, tờ bản đồ số 01

P. Thường Thạnh

0,52

0,52

SKC

2

Khu dân cư Hưng Phú 1

 

P. Hưng Phú

0,52

0,21

ODT

3

Khu Tái định cư P. Hưng Phú

 

P. Hưng Phú

1,32

0,30

ODT

IV

Quận Ô Môn

 

 

0,95

0,95

 

1

Xây dựng nhà ở xã hội

Thửa số 1388, tờ bản đồ số 03

P. Phước Thới

0,50

0,50

ODT

2

Xây dựng kho và dây chuyền sản xuất, chế biến lúa gạo

Thửa số 48, tờ bản đồ số 21

P. Phước Thới

0,45

0,45

SKC

V

Quận Thốt Nốt

 

 

0,93

0,92

 

1

Xây dựng kho và dây chuyền sản xuất, chế biến lúa gạo

Thửa số 577, tờ bản đồ số 01

P. Thới Thuận

0,93

0,92

SKC

10

Tổng (I + II + III + IV + V)

 

 

9,47

7,10

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 14/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu14/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/12/2015
Ngày hiệu lực01/01/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 14/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 14/NQ-HĐND dự án cần thu hồi đất chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa Cần Thơ 2016 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 14/NQ-HĐND dự án cần thu hồi đất chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa Cần Thơ 2016 2015
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu14/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhThành phố Cần Thơ
        Người kýPhạm Văn Hiểu
        Ngày ban hành04/12/2015
        Ngày hiệu lực01/01/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 14/NQ-HĐND dự án cần thu hồi đất chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa Cần Thơ 2016 2015

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 14/NQ-HĐND dự án cần thu hồi đất chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa Cần Thơ 2016 2015

           • 04/12/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/01/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực