Nghị quyết 155/NQ-CP

Nghị quyết 155/NQ-CP năm 2018 về phê duyệt Hiệp định giữa Việt Nam và Thái Lan về Hợp tác khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo do Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 155/NQ-CP 2018 phê duyệt Hiệp định Việt Nam Thái Lan về Hợp tác khoa học công nghệ


CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 155/NQ-CP

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT HIỆP ĐỊNH GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ VƯƠNG QUỐC THÁI LAN VỀ HỢP TÁC KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật điều ước quốc tế ngày 09 tháng 4 năm 2016;

Xét đề nghị của Bộ Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 3731/TTr-BKHCN ngày 23 tháng 11 năm 2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt “Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Thái Lan về Hợp tác khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo” (Hiệp định).

Điều 2. Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan phía Việt Nam và phía Thái Lan tổ chức triển khai Hiệp định.

Điều 3. Bộ Ngoại giao hoàn tất thủ tục đối ngoại theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Các đồng chí thành viên Chính phủ;
- Các Bộ: Khoa học và Công nghệ, Ngoại giao, Tư pháp;
- VPCP: PCN Nguyễn V
ăn Tùng, Trợ TTgCP, các Vụ: PL, KGVX, TH, TGĐ Cổng TTĐTCP;
- Lưu: VT, QHQT (3).GT

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 155/NQ-CP

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu155/NQ-CP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/12/2018
Ngày hiệu lực24/12/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 tháng trước
(05/01/2019)

Lược đồ Nghị quyết 155/NQ-CP 2018 phê duyệt Hiệp định Việt Nam Thái Lan về Hợp tác khoa học công nghệ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 155/NQ-CP 2018 phê duyệt Hiệp định Việt Nam Thái Lan về Hợp tác khoa học công nghệ
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu155/NQ-CP
        Cơ quan ban hànhChính phủ
        Người kýNguyễn Xuân Phúc
        Ngày ban hành24/12/2018
        Ngày hiệu lực24/12/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 tháng trước
        (05/01/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Nghị quyết 155/NQ-CP 2018 phê duyệt Hiệp định Việt Nam Thái Lan về Hợp tác khoa học công nghệ

             Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 155/NQ-CP 2018 phê duyệt Hiệp định Việt Nam Thái Lan về Hợp tác khoa học công nghệ

             • 24/12/2018

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 24/12/2018

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực